เนื้อเพลง Laurentian Ghosts คำอ่านไทย After The Burial

laurentian-ghosts-after-the-burial

Ever-flowing white ghosts form on my fingertips
เอ๊เฝ่อร์ -กำลังโฟลว์ ไว๊ท โก๊สท ฟอร์ม ออน มาย ฟิงเกอร์ทิป
Balanced in peace, dancing in light
บ๊าล่านซ์ อิน พี๊ซ , แด็นซิง อิน ไล๊ท
My grip blooms and blossoms forever more
มาย กริพ บลูม แอนด์ บล๊อสซั่ม ฟอเร๊เฝ่อร โม
Incubated, in silence we find tranquility
อีนคิวเบท , อิน ไซเล็นซ วี ไฟนด์ ทแร็งควีลอิทิ
Distilled into memories, we shut off, retired among the infinite
ดิซทีล อิ๊นทู เมรโมรี , วี ชั๊ท ออฟฟ , รีไทร์ อะมอง อี๊นฟิหนิท

We aim for balance standing on cannonballs, outside the battlefields
วี เอม ฟอร์ บ๊าล่านซ์ กำลังสแทนด์ ออน แคนนันบอล , เอ๊าทไซ้ด แบเดิลเฟียว
We aim for balance standing on cannonballs
วี เอม ฟอร์ บ๊าล่านซ์ กำลังสแทนด์ ออน แคนนันบอล
We slam on clay and dig deep, and labyrinth trenches around craters we call home
วี ซแล็ม ออน เคลย์ แอนด์ ดีกกํ ดี๊พ , แอนด์ แลบอิรินธ เทรนเชอะ อะราวนฺดฺ คเรเทอะ วี คอลลํ โฮม
Such an amazing defeat
ซัช อะเมสอิง ดีฟี๊ท

RAGE, I will put this all back inside of me
เร้จ , ไอ วิล พุท ดิส ออล แบ็ค อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี
Ghosts of my past lift me up, carry me through blinding night
โก๊สท อ็อฝ มาย พาสท์ ลิฟท มี อั๊พ , แค๊รรี่ มี ทรู กำลังไบลนฺดฺ ไน๊ท
RAGE, find me beneath the iron mines, below 10,000 lakes, find me beyond the pines
เร้จ , ไฟนด์ มี บีนี๊ทร ไอ๊อ้อน ไมน์ , บีโลว์ 10,000 เล้ค , ไฟนด์ มี บียอนด์ ไพน

Now face your back to the storm, forget the shelters you would seek before
นาว เฟซ ยุร แบ็ค ทู สทอร์ม , ฟอร์เก๊ท เช๊ลเท่อร์ ยู เวิด ซี๊ค บีฟอร์
Let your feet hit the ground, don’t look back to where the siren sounds
เล็ท ยุร ฟีท ฮิท กราวนด์ , ด็อน ที ลุ๊ค แบ็ค ทู แวร์ ไซ๊เร่น ซาวน์ด

We aim for balance standing on cannonballs, outside the battlefield
วี เอม ฟอร์ บ๊าล่านซ์ กำลังสแทนด์ ออน แคนนันบอล , เอ๊าทไซ้ด แบเดิลเฟียว
We aim for balance standing on cannonballs
วี เอม ฟอร์ บ๊าล่านซ์ กำลังสแทนด์ ออน แคนนันบอล
We slam on clay and dig deep, and labyrinth trenches around craters we call home
วี ซแล็ม ออน เคลย์ แอนด์ ดีกกํ ดี๊พ , แอนด์ แลบอิรินธ เทรนเชอะ อะราวนฺดฺ คเรเทอะ วี คอลลํ โฮม
Such an amazing defeat, we misplace dreams and study braille throughout the dark
ซัช อะเมสอิง ดีฟี๊ท , วี มิซพเลซ ดรีม แอนด์ สทีดดี้ บเรล ธรูเอาท ด๊าร์ค
And there’s hope for a better future, and theres hope for a better life
แอนด์ แดร์ เอส โฮพ ฟอร์ อะ.-เบ๊ทเท่อร์ ฟิ๊วเช่อร์ , แอนด์ แดร์ โฮพ ฟอร์ อะ.-เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ

RAGE, I will put this all back inside of me
เร้จ , ไอ วิล พุท ดิส ออล แบ็ค อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี
Ghosts of my past lift me up, carry me through blinding night
โก๊สท อ็อฝ มาย พาสท์ ลิฟท มี อั๊พ , แค๊รรี่ มี ทรู กำลังไบลนฺดฺ ไน๊ท
RAGE, join me beneath the iron mines, below 10,000 lakes, join me beyond the pines
เร้จ , จอย มี บีนี๊ทร ไอ๊อ้อน ไมน์ , บีโลว์ 10,000 เล้ค , จอย มี บียอนด์ ไพน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Laurentian Ghosts คำอ่านไทย After The Burial

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น