เนื้อเพลง Low Life คำอ่านไทย X Ambassadors

x-ambassadors-low-life

[Chorus – X Ambassadors:]
[ค๊อรัส – เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ :]
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I can’t help myself from falling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลลิ้ง
Can’t help myself from falling
แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม กำลังฟอลลิ้ง
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I’m trying to fight the good old fight
ไอ เอ็ม กำลังธราย ทู ไฟ้ท กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท
But after it all, I’m still just a low life
บั๊ท แอ๊ฟเท่อร อิท ออล , ไอ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ

[Verse 1 – Jamie N Commons:]
[เฝิซ 1 – เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน :]
Wanna be a better man, but it’s a hard life
วอนนา บี อะ.-เบ๊ทเท่อร์ แมน , บั๊ท อิท เอส อะ.-ฮาร์ด ไล๊ฟ
Without that love inside you, it’s a cold bind
วิธเอ๊าท แด้ท ลัฝ อิ๊นไซด์ ยู , อิท เอส อะ.-โคลด์ ไบนด
I started to reflect on all that’s been before
ไอ สท๊าร์ท ทู รีเฟล็คท ออน ออล แด้ท เอส บีน บีฟอร์
Started to wonder, but, but you can’t be sure
สท๊าร์ท ทู วั๊นเด้อร , บั๊ท , บั๊ท ยู แคน ที บี ชัวร์

[Pre-Chorus – Jamie N Commons:]
[ฟรี-คอรัส – เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน :]
Now please tell me I’m broke
นาว พลีซ เทลล มี ไอ เอ็ม บโรค
It’s much easier that way cause I just let you down
อิท เอส มัช อีสไซน์ แด้ท เวย์ ค๊อส ไอ จั๊สท เล็ท ยู เดาน
It’s much easier that way
อิท เอส มัช อีสไซน์ แด้ท เวย์

[Chorus – X Ambassadors:]
[ค๊อรัส – เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ :]
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I can’t help myself from falling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลลิ้ง
Can’t help myself from falling
แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม กำลังฟอลลิ้ง
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I’m trying to fight the good old fight
ไอ เอ็ม กำลังธราย ทู ไฟ้ท กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท
But after it all, I’m still just a low life
บั๊ท แอ๊ฟเท่อร อิท ออล , ไอ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ

[Verse 2 – Jamie N Commons:]
[เฝิซ 2 – เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน :]
There are words in my mind in the candlelight
แดร์ แอ เวิร์ด อิน มาย ไมนด์ อิน แคนเดิลไลท์
Cold hands on my heart keeping slow time
โคลด์ แฮนด์ ออน มาย ฮาร์ท กำลังคี๊พ สโลว์ ไทม์
And I started to reflect on all that’s been before
แอนด์ ไอ สท๊าร์ท ทู รีเฟล็คท ออน ออล แด้ท เอส บีน บีฟอร์
Started to wonder, but you, you can’t be sure
สท๊าร์ท ทู วั๊นเด้อร , บั๊ท ยู , ยู แคน ที บี ชัวร์

[Pre-Chorus – Jamie N Commons:]
[พรี -ค๊อรัส – เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน :]
Now please tell me I’m broke
นาว พลีซ เทลล มี ไอ เอ็ม บโรค
It’s much easier that way cause I just let you down
อิท เอส มัช อีสไซน์ แด้ท เวย์ ค๊อส ไอ จั๊สท เล็ท ยู เดาน
It’s much easier that way
อิท เอส มัช อีสไซน์ แด้ท เวย์

[Chorus – X Ambassadors:]
[ค๊อรัส – เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ :]
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I can’t help myself from falling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลลิ้ง
Can’t help myself from falling
แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม กำลังฟอลลิ้ง
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Thinking ’bout my own life
ทริ๊งคกิ้ง เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ
I’m trying to fight the good old fight
ไอ เอ็ม กำลังธราย ทู ไฟ้ท กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท
But after it all, I’m still just a low life
บั๊ท แอ๊ฟเท่อร อิท ออล , ไอ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ

[Chorus – X Ambassadors & Jamie N Commons:]
[ค๊อรัส – เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ & เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน :]
I’m still just a low life
อ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ
Nothing but a low life
นอตติ้ง บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
I can’t help myself from falling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลลิ้ง
I can’t help myself from falling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลลิ้ง
Still just a low life
สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ
I’m nothing but a low life
ไอ เอ็ม นอตติ้ง บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ
I’m trying to fight the good old fight
ไอ เอ็ม ธรายยิ้ง ทู ไฟ้ท กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท
But after it all, I’m still just a low life
บั๊ท แอ๊ฟเท่อร อิท ออล , ไอ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ

[Chorus – X Ambassadors (Jamie N Commons):]
[ค๊อรัส – เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ (เจมี่ เอ็น ค๊อมมอน ):]
I’m nothing but a low life (nothing but a low life)
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ (กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ )
Thinking ’bout my own life (thinking ’bout my own life)
กำลังทริ๊งค เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ (กำลังทริ๊งค เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ )
I can’t help myself from falling (can’t help myself)
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม กำลังฟอลล์ (แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ )
Can’t help myself from falling (can’t help myself)
แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ ฟรอม กำลังฟอลล์ (แคน ที เฮ้ลพ ไมเซลฟ )
I’m nothing but a low life (nothing but a low life)
ไอ เอ็ม กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ (กำลังนอต บั๊ท อะ.-โลว ไล๊ฟ )
Oh, I’m thinking ’bout my own life (thinking ’bout my own life)
โอ , ไอ เอ็ม กำลังทริ๊งค เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ (กำลังทริ๊งค เบาท มาย โอว์น ไล๊ฟ )
I’m trying to fight the good old fight
ไอ เอ็ม กำลังธราย ทู ไฟ้ท กู๊ด โอลด์ ไฟ้ท
But after it all, I’m still just a low life
บั๊ท แอ๊ฟเท่อร อิท ออล , ไอ เอ็ม สทิลล จั๊สท อะ.-โลว ไล๊ฟ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Low Life คำอ่านไทย X Ambassadors

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น