เนื้อเพลง Chop Chop คำอ่านไทย Youngbloodz

youngbloodz-chopchop

Chop chop (chop chop)
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ )
yeah I’m back on da block (on da block)
เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน ดา บล๊อค (ออน ดา บล๊อค )
chill like that shyt dem n*gga’s cook up and rock (cook up and rock)
ชิล ไล๊ค แด้ท ชายท เดม เนคกา สส คุ๊ค อั๊พ แอนด์ ร๊อค (คุ๊ค อั๊พ แอนด์ ร๊อค )
0, 6 yeah im fit to just drop (just drop)
0, 6 เย่ แอม ฟิท ทู จั๊สท ดรอพ (จั๊สท ดรอพ )
had to have it went and got it off the lot (of the lot)
แฮ็ด ทู แฮ็ฝ อิท เว็นท แอนด์ ก็อท อิท ออฟฟ ล็อท (อ็อฝ ล็อท )
its essential presidential like my green (like my green)
อิทซ เอ็ซเซนแฌ็ล พเรสิเดนแฌ็ล ไล๊ค มาย กรีน (ไล๊ค มาย กรีน )
premit the scene and cold dean naw lean (naw lean)
พรีมิท ซีน แอนด์ โคลด์ ดีน นอว ลีน (นอว ลีน )
stay clean mug alwayz mean (mug mean)
สเทย์ คลีน มัก อเว มีน (มัก มีน )
still ride with the red bean team (bean team)
สทิลล ไรด์ วิธ เร้ด บีน ทีม (บีน ทีม )
still post it up still same spot (same spot)
สทิลล โพสท อิท อั๊พ สทิลล เซม สพอท (เซม สพอท )
sh*t workin out the block five hot (five hot)
ฌ็อท เวิคกิน เอ๊าท บล๊อค ไฟฝ ฮอท (ไฟฝ ฮอท )
money get maid n*gga’s gettin paid (get paid)
มั๊นนี่ เก็ท เหมด เอ็น *ggaเอส เกดดิน เพลด (เก็ท เพลด )
n*gga’s keep em workin chevy’s gettin sprayed
เนกา สส คี๊พ เอ็ม เวิคกิน เชฝวี่ เอส เกดดิน สเพรย์

(chorus) repeat 2x
(ค๊อรัส ) รีพี๊ท 2x
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the block
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บล๊อค
we got it ready for you staight out the pot
วี ก็อท อิท เร๊ดี้ ฟอร์ ยู staight เอ๊าท พ๊อท
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the bock
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บอค
eh we got it ready, yeah we got it ready
เอ วี ก็อท อิท เร๊ดี้ , เย่ วี ก็อท อิท เร๊ดี้

now inspite of what ya heard im the god damn truth
นาว อินสไปร์ อ็อฝ ว๊อท ยา เฮิด แอม ก๊อด แดมนํ ทรู๊ธ
ima down south head busta monsta in this crew
แอมอา เดาน เซ๊าธ เฮด บัสตร้า หมาดดา อิน ดิส ครู
ima hard core bad ass
แอมอา ฮาร์ด คอร์ แบ้ด อาซ
a soldier from the backstreet
อะ.-โซ๊ลเจ้อร์ ฟรอม แบคสตีท
and tell a motha f*cker who, who ever try to cross me
แอนด์ เทลล อะ.-ม้อดา เฟคเกอ ฮู , ฮู เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู ครอสสํ มี
some call me J-bone, some call me Har???-bone
ซัม คอลลํ มี เจ -โบน , ซัม คอลลํ มี ฮาร???-โบน
and yes see ima youngblood
แอนด์ เย็ซ ซี แอมอา ยังบลัช
and dese b*tches they wont leave me lone
แอนด์ ดีดซฺ บริทช เด ว็อนท ลี๊ฝ มี โลน
right or wrong
ไร๊ท ออ รอง
you should know the difference not to never speak
ยู เชิด โนว์ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ น็อท ทู เน๊เฝ่อร์ สพี๊ค
run and tell yo mama and yo daddy how your sh*t is weak
รัน แอนด์ เทลล โย มามะ แอนด์ โย แดดดิ ฮาว ยุร ฌ็อท อิส วี๊ค
50 deap
50 เดพ
yeah n*gga
เย่ เนกา
this aint what you want in life
ดิส เอน ว๊อท ยู ว้อนท อิน ไล๊ฟ
or what you need
ออ ว๊อท ยู นี๊ด
cuz see our pressure will bust a pipe
คัซ ซี เอ๊า พเรฌเออะ วิล บัซท อะ.-ไพพ
cuz like tonight
คัซ ไล๊ค ทูไน๊ท
aint no dought we blowin on that thing
เอน โน ดรอง วี โบลวิน ออน แด้ท ทริง
that purple cush
แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล ครูช
that presidential sh*t is what i mean
แด้ท พเรสิเดนแฌ็ล ฌ็อท อิส ว๊อท ไอ มีน

(chorus) repeat 2x
(ค๊อรัส ) รีพี๊ท 2x
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the block
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บล๊อค
we got it ready for you staight out the pot
วี ก็อท อิท เร๊ดี้ ฟอร์ ยู staight เอ๊าท พ๊อท
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the bock
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บอค
eh we got it ready, yeah we got it ready
เอ วี ก็อท อิท เร๊ดี้ , เย่ วี ก็อท อิท เร๊ดี้

lets get to it (lets get to it)
เล็ท เก็ท ทู อิท (เล็ท เก็ท ทู อิท )
gatta get dis money man (get dis money man)
เกททา เก็ท ดิซ มั๊นนี่ แมน (เก็ท ดิซ มั๊นนี่ แมน )
no one stop us countin hundreds man (countin hundreds man)
โน วัน สท๊อพ อัซ เค๊าดิน ฮั๊นเดร็ด แมน (เค๊าดิน ฮั๊นเดร็ด แมน )
game was gravy shorty i can count a hundred thangs
เกม วอส กเรฝิ ชอร์ทดิง ไอ แคน เค้าทํ อะ.-ฮั๊นเดร็ด เตง
snatchin engines every week and got me ridin lovely man (ridin lovely man)
สแนชชิน เอ๊นจิ้น เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค แอนด์ ก็อท มี ริดอิน ลัฝลิ แมน (ริดอิน ลัฝลิ แมน )
24’s, engine from another frame (notha frame)
24เอส , เอ๊นจิ้น ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ เฟรม (นอทา เฟรม )
26, but shawty knee deep in the game (in the game)
26, บั๊ท ชาวดี้ นี ดี๊พ อิน เกม (อิน เกม )
get me 26, i snatch a n*gga chain
เก็ท มี 26, ไอ ซแน็ช อะ.-เนกา เชน
26 years of pain, you’ll do the same thing (same thing)
26 เยียร์ อ็อฝ เพน , ยู วิว ดู เซม ทริง (เซม ทริง )
but im gettin older me and god aint got closer
บั๊ท แอม เกดดิน โอลเดอะ มี แอนด์ ก๊อด เอน ก็อท โคลเซอร์
still keep a toaster
สทิลล คี๊พ อะ.-โทซเทอะ
f*ck around and i’ll roast ya
เฟค อะราวนฺดฺ แอนด์ ไอ วิว โรซท ยา
talk big sh*t, n*gga swang big thangs (big thangs)
ท๊อล์ค บิ๊ก ฌ็อท , เนกา ซวัง บิ๊ก เตง (บิ๊ก เตง )
when that trunk pop that thang go chop man
เว็น แด้ท ทรังค พ็อพ แด้ท เตง โก ช๊อพ แมน

(chorus) repeat 3x
(ค๊อรัส ) รีพี๊ท 3x
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the block
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บล๊อค
we got it ready for you staight out the pot
วี ก็อท อิท เร๊ดี้ ฟอร์ ยู staight เอ๊าท พ๊อท
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the bock
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บอค
eh we got it ready, yeah we got it ready
เอ วี ก็อท อิท เร๊ดี้ , เย่ วี ก็อท อิท เร๊ดี้

see what done happened it we back up on your block again
ซี ว๊อท ดัน แฮ๊พเพ่น อิท วี แบ็ค อั๊พ ออน ยุร บล๊อค อะเกน
dem damn fools out da attick stackin dividens
เดม แดมนํ ฟูล เอ๊าท ดา แอททิค สทาคกิน ดิวิเดน
Atlanta Georgia out to get ya so dont be afraid
แอทแรนทา จอร์จา เอ๊าท ทู เก็ท ยา โซ ด้อนท์ บี อะเฟรด
just be aware and watch yo ass when you from the play (?)
จั๊สท บี อะแวร์ แอนด์ ว๊อทช โย อาซ เว็น ยู ฟรอม เพลย์ (?)

maniacs off the wall
เมเนียค ออฟฟ วอลล์
real n*gga’s never fall
เรียล เนกา สส เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์
pimpin by the day and through the week im gone keep it raw
พิมปิน บาย เดย์ แอนด์ ทรู วี๊ค แอม กอน คี๊พ อิท รอว์
i put it down
ไอ พุท อิท เดาน
let em know there’s plenty wayz of makin dough
เล็ท เอ็ม โนว์ แดร์ เอส เพล๊นที่ เวซี่ อ็อฝ เมกิน โด
cuz all i buy i smoke and i got plenty more
คัซ ออล ไอ บาย ไอ สโม๊ค แอนด์ ไอ ก็อท เพล๊นที่ โม
through the door
ทรู เดอะ ดอร์
stanpeden like a pack of hungry wolves
สแตนพรีเดน ไล๊ค อะ.-แพ็ค อ็อฝ ฮั๊งกรี้ วูลฝส
and still keep it poppin, hopein, wishin, notha n*gga would

แอนด์ สทิลล คี๊พ อิท พอพปิน , โอปเปน, วิซชิน , นอทา เนกา เวิด แบ็ก วูด
dirty south, dont make me bust you in the mouth
เดอทิ เซ๊าธ , ด้อนท์ เม้ค มี บัซท ยู อิน เม๊าธ
dont make me act a fool
ด้อนท์ เม้ค มี แอ๊คท อะ.-ฟูล
and clear this whole damn place out
แอนด์ เคลียร์ ดิส โฮล แดมนํ เพลส เอ๊าท

(chorus) repeat 4x
(ค๊อรัส ) รีพี๊ท 4x
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the block
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บล๊อค
we got it ready for you staight out the pot
วี ก็อท อิท เร๊ดี้ ฟอร์ ยู staight เอ๊าท พ๊อท
chop chop (chop chop) yeah I’m back on the bock
ช๊อพ ช๊อพ (ช๊อพ ช๊อพ ) เย่ ไอ เอ็ม แบ็ค ออน บอค
eh we got it ready, yeah we got it ready
เอ วี ก็อท อิท เร๊ดี้ , เย่ วี ก็อท อิท เร๊ดี้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chop Chop คำอ่านไทย Youngbloodz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น