เนื้อเพลง The Best Damn Thing คำอ่านไทย Avril Lavigne

Let me hear you say: “hey, hey, hey” [Hey, hey, hey]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ : “ เฮ , เฮ , เฮ “ [ เฮ , เฮ , เฮ ])
All right, now let me hear you say: “hey, hey, ho” [Hey, hey, hey]
(ออล ไรท , เนา เล็ท มี เฮีย ยู เซ : “ เฮ , เฮ , โฮ “ [ เฮ , เฮ , เฮ ])

I hate it when a guy doesn’t get the door
(ไอ เฮท อิท ฮเว็น อะ ไก ดัสอินท เก็ท เดอะ โด)
Even though I told him yesterday and the day before
(อีเฝ็น โธ ไอ โทลด ฮิม เยซเทอะดิ แอ็นด เดอะ เด บิโฟ)
I hate it when a guy doesn’t get the tab
(ไอ เฮท อิท ฮเว็น อะ ไก ดัสอินท เก็ท เดอะ แท็บ)
And I have to pull my money out, and that looks bad
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู พุล ไม มันอิ เอาท , แอ็นด แดท ลุค แบ็ด)

Where are the hopes, where are the dreams
(ฮแว อาร์ เดอะ โฮพ , ฮแว อาร์ เดอะ ดรีม)
My Cinderella story scene?
(ไม ซินเดอร์เลลล่า ซโทริ ซีน)
When do you think they’ll finally see
(ฮเว็น ดู ยู ธิงค เด๊ว ไฟแน็ลลิ ซี)

That you’re not, not, not gonna get any better
(แดท ยัวร์ น็อท , น็อท , น็อท กอนนะ เก็ท เอนอิ เบทเทอะ)
You won’t, won’t, won’t, you won’t get rid of me never
(ยู ว็อนท , ว็อนท , ว็อนท , ยู ว็อนท เก็ท ริด อ็อฝ มี เนฝเออะ)
Like it or not, even though she’s a lot like me
(ไลค อิท ออ น็อท , อีเฝ็น โธ ชี ซา ล็อท ไลค มี)
We’re not the same
(เวีย น็อท เดอะ เซม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
And, yeah, yeah, yeah, I’m a lot to handle
(แอ็นด , เย่ , เย่ , เย่ , แอม มา ล็อท ทู แฮ๊นเดิ้ล)
You don’t know trouble, I’m a hell of a scandal
(ยู ด้อนท์ โน ทรั๊บเบิ้ล , แอม มา เฮ็ล อ็อฝ อะ ซแคนแด็ล)
Me, I’m a scene, I’m a drama queen
(มี , แอม มา ซีน , แอม มา ดรามะ ควีน)
I’m the best damn thing that your eyes have ever seen
(แอม เดอะ เบ็ซท แด็ม ธิง แดท ยุร ไอ แฮ็ฝ เอฝเออะ ซีน)

All right, all right
(ออล ไรท , ออล ไรท)
Yeah
(เย่)

I hate it when a guy doesn’t understand
(ไอ เฮท อิท ฮเว็น อะ ไก ดัสอินท อันเดิซแทนด)
Why a certain time of month I don’t want to hold his hand
(ฮไว อะ เซอทิน ไทม อ็อฝ มันธ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู โฮลด ฮิส แฮ็นด)
I hate it when they go out, and we stay in
(ไอ เฮท อิท ฮเว็น เฑ โก เอาท , แอ็นด วี ซเท อิน)
And they come home smelling like their ex-girlfriend
(แอ็นด เฑ คัม โฮม สเมลลิง ไลค แฑ เอ็คซ เกลิลเฟรน)

But I found my hopes, I found my dreams
(บัท ไอ เฟานด ไม โฮพ , ไอ เฟานด ไม ดรีม)
My Cinderella story scene
(ไม ซินเดอร์เลลล่า ซโทริ ซีน)
Now everybody’s gonna see
(เนา เอวี่บอดี้ กอนนะ ซี)

That you’re not, not, not gonna get any better
(แดท ยัวร์ น็อท , น็อท , น็อท กอนนะ เก็ท เอนอิ เบทเทอะ)
You won’t, won’t, won’t, you won’t get rid of me never
(ยู ว็อนท , ว็อนท , ว็อนท , ยู ว็อนท เก็ท ริด อ็อฝ มี เนฝเออะ)
Like it or not, even though she’s a lot like me
(ไลค อิท ออ น็อท , อีเฝ็น โธ ชี ซา ล็อท ไลค มี)
We’re not the same
(เวีย น็อท เดอะ เซม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Give me an A, always give me what I want
(กิฝ มี แอน อะ , ออลเว กิฝ มี ฮว็อท ไอ ว็อนท)
Give me a V, be very, very good to me
(กิฝ มี อะ วี , บี เฝริ , เฝริ กุด ทู มี)
R, are you gonna treat me right?
(อาร์ , อาร์ ยู กอนนะ ทรีท มี ไรท)
I, I can put up a fight
(ไอ , ไอ แค็น พัท อัพ อะ ไฟท)
Give me an L, let me hear you scream loud [let me hear you scream loud]
(กิฝ มี แอน แอล , เล็ท มี เฮีย ยู ซครีม เลาด [ เล็ท มี เฮีย ยู ซครีม เลาด ])

One, two, three, four
(วัน , ทู , ธรี , โฟ)

Where are the hopes, where are the dreams
(ฮแว อาร์ เดอะ โฮพ , ฮแว อาร์ เดอะ ดรีม)
My Cinderella story scene?
(ไม ซินเดอร์เลลล่า ซโทริ ซีน)
When do you think they’ll finally see
(ฮเว็น ดู ยู ธิงค เด๊ว ไฟแน็ลลิ ซี)

That you’re not, not, not gonna get any better
(แดท ยัวร์ น็อท , น็อท , น็อท กอนนะ เก็ท เอนอิ เบทเทอะ)
You won’t, won’t, won’t, you won’t get rid of me never
(ยู ว็อนท , ว็อนท , ว็อนท , ยู ว็อนท เก็ท ริด อ็อฝ มี เนฝเออะ)
Like it or not, even though she’s a lot like me
(ไลค อิท ออ น็อท , อีเฝ็น โธ ชี ซา ล็อท ไลค มี)
We’re not the same
(เวีย น็อท เดอะ เซม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Let me hear you say: “hey, hey, hey” [Hey, hey, hey]
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ : “ เฮ , เฮ , เฮ “ [ เฮ , เฮ , เฮ ])
All right, now let me hear you say: “hey, hey, hey” [Hey, hey, hey]
(ออล ไรท , เนา เล็ท มี เฮีย ยู เซ : “ เฮ , เฮ , เฮ “ [ เฮ , เฮ , เฮ ])

[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])

I’m the best damn thing that your eyes have ever seen
(แอม เดอะ เบ็ซท แด็ม ธิง แดท ยุร ไอ แฮ็ฝ เอฝเออะ ซีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Best Damn Thing คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น