เนื้อเพลง Silvertongue คำอ่านไทย Young The Giant

silvertongue-young-the-giant-1-750x422

Trying to think of a way to get started
ธรายิ้ง ทู ทริ๊งค อ็อฝ อะ.-เวย์ ทู เก็ท สท๊าร์ท
Stutter my flow
ซทัทเทอะ มาย โฟลว์
Train of thought just departed
เทรน อ็อฝ ธอท จั๊สท ดีพาร์ท
Taste of mezcal on my breath
เท๊ซท อ็อฝ เมซคอล ออน มาย บรี๊ทฺรฺ
Let me get this off your chest
เล็ท มี เก็ท ดิส ออฟฟ ยุร เชสทํ
Open my mouth
โอ๊เพ่น มาย เม๊าธ
All the gems falling out
ออล เจ็ม กำลังฟอลล์ เอ๊าท
Make you lose control
เม้ค ยู ลู้ส คอนโทรล

Oh, girl, I’ve got that silver tongue
โอ , เกิร์ล , ไอฟ ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Got, got that silver, silver tongue
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Drives you into delirium
ไดร๊ฝ ยู อิ๊นทู ดิลีเรียม
Got, got that silver, got that silver tongue like, ah
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง ไล๊ค , อา
I’m addicted to madness, but what can I say?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แมดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ เซย์ ?
I’m addicted to badness, but what can I do?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แบดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ ดู ?
I got my silver tongue
ไอ ก็อท มาย ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง

Clothes on the floor, but the bed’s on the ceiling
คโลฑ ออน ฟลอร์ , บั๊ท เบ๊ด เอส ออน ซี๊ลิ่ง
Slurring my lines, but I’m nailing the meaning
ซัวริ่ง มาย ไลน์ , บั๊ท ไอ เอ็ม กำลังเนล มีนนิ่ง
I’ll say what you want me to say
ไอ วิว เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู เซย์
But talk only gets in the way
บั๊ท ท๊อล์ค โอ๊นลี่ เก็ท อิน เวย์
Rolling our eyes, no more words to describe how we lose control
โรลลิ่ง เอ๊า อาย , โน โม เวิร์ด ทู เดสไครบํ ฮาว วี ลู้ส คอนโทรล

Oh, girl, I’ve got that silver tongue
โอ , เกิร์ล , ไอฟ ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Got, got that silver, silver tongue
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Drives you into delirium
ไดร๊ฝ ยู อิ๊นทู ดิลีเรียม
Got, got that silver, got that silver tongue like, ah
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง ไล๊ค , อา
I’m addicted to madness, but what can I say?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แมดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ เซย์ ?
I’m addicted to badness, but what can I do?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แบดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ ดู ?
I got my silver tongue
ไอ ก็อท มาย ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง

I’ve got nothing on you
ไอฟ ก็อท นอตติ่ง ออน ยู
And all the things you do
แอนด์ ออล ทริง ยู ดู
Yeah, I’ve got nothing on you
เย่ , ไอฟ ก็อท นอตติ่ง ออน ยู

Oh, girl, I’ve got that silver tongue
โอ , เกิร์ล , ไอฟ ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Got, got that silver, silver tongue
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง
Drives you into delirium
ไดร๊ฝ ยู อิ๊นทู ดิลีเรียม
Got, got that silver, got that silver tongue like, ah
ก็อท , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร , ก็อท แด้ท ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง ไล๊ค , อา
I’m addicted to madness, but what can I say?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แมดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ เซย์ ?
I’m addicted to badness, but what can I do?
ไอ เอ็ม แอ๊ดดิคท ทู แบดเน็ซ , บั๊ท ว๊อท แคน ไอ ดู ?
I got my silver tongue
ไอ ก็อท มาย ซิ๊ลเฝ่อร ทั๊ง

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silvertongue คำอ่านไทย Young The Giant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น