เนื้อเพลง Mind over Matter คำอ่านไทย Young The Giant

mind-over-matter-young-the-giant

Mind over matter
ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์
Does it matter to any of us?
โด อิท แม๊ทเท่อร์ ทู เอ๊นี่ อ็อฝ อัซ ?
Don’t change the subject
ด็อน ที เช้งจํ ซั๊บเจ็คท
I’m heavy on your love
ไอ เอ็ม เฮ๊ฝฝี่ ออน ยุร ลัฝ
I missed that train, New York city – it rains!
ไอ มิส แด้ท เทรน , นิว ยอค ซิ๊ที่ – อิท เรน !
Fly to east L.A. in big jet planes
ฟลาย ทู อี๊สท แอล เอ อิน บิ๊ก เจ๊ต เพลน
You know you’re on my mind
ยู โนว์ ยู รี ออน มาย ไมนด์

And if the world don’t break
แอนด์ อิ๊ฟ เวิลด ด็อน ที เบร๊ค
I’ll be shakin’ it
ไอ วิว บี เชคกิน อิท
‘Cause I’m a young man after all
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน แอ๊ฟเท่อร ออล
And when the seasons change
แอนด์ เว็น ซี๊ซั่น เช้งจํ
Will you stand by me?
วิล ยู สแทนด์ บาย มี ?
‘Cause I’m a young man built to fall
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน บิลท ทู ฟอลล์

Mind over matter,
ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์ ,
I’m in tatters thinkin’ about her
ไอ เอ็ม อิน แททเทอะ ติ้งกิน อะเบ๊าท เฮอ
Taste my disaster
เท๊ซท มาย ดิสแอ๊สเท่อร์
It’s heavy on my tongue
อิทส เฮ๊ฝฝี่ ออน มาย ทั๊ง
All the lights aglow
ออล ไล๊ท อักโล
Tokyo – snows
โทคโย – สโนว์
Go to watch the show
โก ทู ว๊อทช โชว์
Curtain’s closed!
เค๊อร์เท่น เอส โคลส !
I’m watching you this time
ไอ เอ็ม ว๊อทชิ่ง ยู ดิส ไทม์

And if the world don’t break
แอนด์ อิ๊ฟ เวิลด ด็อน ที เบร๊ค
I’ll be shakin’ it
ไอ วิว บี เชคกิน อิท
‘Cause I’m a young man after all
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน แอ๊ฟเท่อร ออล
And when the seasons change
แอนด์ เว็น ซี๊ซั่น เช้งจํ
Will you stand by me?
วิล ยู สแทนด์ บาย มี ?
‘Cause I’m a young man built to fall
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน บิลท ทู ฟอลล์
I missed that train
ไอ มิส แด้ท เทรน
New York city – it rains!
นิว ยอค ซิ๊ที่ – อิท เรน !
Fly to east L.A. in big jet planes
ฟลาย ทู อี๊สท แอล เอ อิน บิ๊ก เจ๊ต เพลน
You know you’re on my mind
ยู โนว์ ยู รี ออน มาย ไมนด์
All the lights aglow
ออล ไล๊ท อักโล
Tokyo – sno-ooows
โทคโย -สโนว
Go to watch the show – curtain’s closed
โก ทู ว๊อทช โชว์ – เค๊อร์เท่น เอส โคลส
I’m watching you this time
ไอ เอ็ม กำลังว๊อทช ยู ดิส ไทม์

Mind over matter
ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์
Mind over matter,
ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์
You know you’re on my mind!
ยู โนว์ ยู รี ออน มาย ไมนด์ !

And if the world don’t break
แอนด์ อิ๊ฟ เวิลด ด็อน ที เบร๊ค
I’ll be shakin’ it
ไอ วิว บี เชคกิน อิท
‘Cause I’m a young man after all
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน แอ๊ฟเท่อร ออล
And when the seasons change
แอนด์ เว็น ซี๊ซั่น เช้งจํ
I missed that train, will you stand by me!
ไอ มิส แด้ท เทรน , วิล ยู สแทนด์ บาย มี !
(Fly to east L.A.)
(ฟลาย ทู อี๊สท แอล เอ )
‘Cause I’m a young man built to fall
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน บิลท ทู ฟอลล์
And if the world don’t break!
แอนด์ อิ๊ฟ เวิลด ด็อน ที เบร๊ค !
All the lights aglow
ออล ไล๊ท อักโล
Tokyo – sno-ooows
โทคโย -สโนว
Go to watch the show – curtain’s closed
โก ทู ว๊อทช โชว์ – เค๊อร์เท่น เอส โคลส
And when the seasons change, will you stand by me?
แอนด์ เว็น ซี๊ซั่น เช้งจํ , วิล ยู สแทนด์ บาย มี ?
‘Cause I’m a young man built to fall
ค๊อส ไอ เอ็ม อะ.-ยัง แมน บิลท ทู ฟอลล์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mind over Matter คำอ่านไทย Young The Giant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น