เนื้อเพลง Daydreamer คำอ่านไทย Young The Giant

daydreamer-young-the-giant

It’s a full moon at midnight
อิท เอส อะ.-ฟูล มูน แอ็ท มิดไนท์
Running fast out of time
รันนิง ฟาสท เอ๊าท อ็อฝ ไทม์
It’s a feeling you can’t describe
อิท เอส อะ.-ฟีลลิ่ง ยู แคน ที เดสไครบํ
Floating past the pale skylight
โฟล้ททิ่ง พาสท์ เพล สกายไลท์

And you look reflective
แอนด์ ยู ลุ๊ค ริฟเลคทิฝ
But you’re so disconnected
บั๊ท ยู รี โซ ดิซค็อนเนคท
Just think about it
จั๊สท ทริ๊งค อะเบ๊าท อิท
What’s really on your mind
ว๊อท เอส ริแอ็ลลิ ออน ยุร ไมนด์

For you I would steal time
ฟอร์ ยู ไอ เวิด สทีล ไทม์
Suspicious, suspicious
ซัซพิฌอัซ , ซัซพิฌอัซ

You’re a daydreamer oh oh
ยูอา อะ.-เดดรีมเมอ โอ โอ
And it’s the same thing over and over
แอนด์ อิท เอส เซม ทริง โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร
We’re running for our lives
วี รี รันนิง ฟอร์ เอ๊า ไล้ฝ
In a slip dream
อิน อะ.-สลิ๊พ ดรีม
You wake up someday
ยู เว้ค อั๊พ ซัมเดย์
and you realize
แอนด์ ยู รีแอะไลส
you were dreaming all the lies
ยู เวอ ดรีมมิ่ง ออล ไล
you forget you forget
ยู ฟอร์เก๊ท ยู ฟอร์เก๊ท

It’s so affected
อิท เอส โซ แอฟเฟค
That color corrected night
แด้ท คัลเออะ คอรเร็คทํ ไน๊ท
But you’re falling fast
บั๊ท ยู รี ฟอลลิ่ง ฟาสท
In plastic skies
อิน พแลซทิค สกาย
And you look reflective
แอนด์ ยู ลุ๊ค ริฟเลคทิฝ
So disconnected
โซ ดิซค็อนเนคท
It’s not real life
อิท เอส น็อท เรียล ไล๊ฟ
Open your eyes and breathe
โอ๊เพ่น ยุร อาย แอนด์ บรีฑ
Everything’s in its right place
เอ๊วี่ติง เอส อิน อิทซ ไร๊ท เพลส
When nothing go can stay
เว็น นอตติ่ง โก แคน สเทย์
Just tell you know my face
จั๊สท เทลล ยู โนว์ มาย เฟซ

You’re a daydreamer oh oh
ยูอา อะ.-เดดรีมเมอ โอ โอ
And it’s the same thing over and over
แอนด์ อิท เอส เซม ทริง โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร
We’re running for our lives
วี รี รันนิง ฟอร์ เอ๊า ไล้ฝ
In a slip dream
อิน อะ.-สลิ๊พ ดรีม
You wake up someday
ยู เว้ค อั๊พ ซัมเดย์
and you realize
แอนด์ ยู รีแอะไลส
you were dreaming all the lies
ยู เวอ ดรีมมิ่ง ออล ไล
you forget
ยู ฟอร์เก๊ท

When the moonlight’s high
เว็น มูนไลท์ เอส ไฮฮ
You couldn’t describe
ยู คูดอึน ที เดสไครบํ
Our losing skies
เอ๊า โรซซิ่ง สกาย
We jut might die
วี จัท ไมท ดาย
But we feel so alive
บั๊ท วี ฟีล โซ อะไล๊ฝ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daydreamer คำอ่านไทย Young The Giant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น