เนื้อเพลง When You Look Me in The Eyes คำอ่านไทย Jonas Brothers

If the heart is always searching,
(อิฟ เดอะ ฮาท อีส ออลเว เซิชอิง ,)
Can you ever find a home?
(แค็น ยู เอฝเออะ ไฟนด อะ โฮม)
I’ve been looking for that someone,
(อิฝ บีน ลุคอิง ฟอ แดท ซัมวัน ,)
I’ll never make it on my own
(อิล เนฝเออะ เมค อิท ออน ไม โอน)
Dreams can’t take the place of loving you,
(ดรีม แค็นท เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ลัฝอิง ยู ,)
There’s gotta be a million reasons why it’s true.
(แฑ กอททะ บี อะ มีลยัน รี๊ซั่น ฮไว อิทซ ทรู)

When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
And tell me that you love me.
(แอ็นด เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Everything’s alright,
(เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท ,)
When you’re right here by my side.
(ฮเว็น ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ ไม ไซด)
When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
I catch a glimpse of heaven.
(ไอ แค็ช อะ กลิมซ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
I find my paradise,
(ไอ ไฟนด ไม แพระไดส ,)
When you look me in the eyes.
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)

How long will I be waiting
(เฮา ล็อง วิล ไอ บี เวททิง)
To be with you again?
(ทู บี วิฑ ยู อะเกน)
Gonna tell you that I love you,
(กอนนะ เท็ล ยู แดท ไอ ลัฝ ยู ,)
In the best way that I can.
(อิน เดอะ เบ็ซท เว แดท ไอ แค็น)
I can’t take a day without you here,
(ไอ แค็นท เทค เก เด วิเฑาท ยู เฮียร ,)
You’re the light that makes my darkness disappear.
(ยัวร์ เดอะ ไลท แดท เมค ไม ดาคเน็ซ ดิแซ็พเพีย)

When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
And tell me that you love me.
(แอ็นด เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Everything’s alright,
(เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท ,)
When you’re right here by my side.
(ฮเว็น ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ ไม ไซด)
When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
I catch a glimpse of heaven.
(ไอ แค็ช อะ กลิมซ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
I find my paradise,
(ไอ ไฟนด ไม แพระไดส ,)
When you look me in the eyes.
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)

More and more I start to realize,
(โม แอ็นด โม ไอ ซทาท ทู รีแอะไลส ,)
I can reach my tomorrow,
(ไอ แค็น รีช ไม ทุมอโร ,)
I can hold my head up high,
(ไอ แค็น โฮลด ไม เฮ็ด อัพ ไฮ ,)
And it’s all because you’re by my side.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส ยัวร์ ไบ ไม ไซด)

When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
And tell me that you love me.
(แอ็นด เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Everything’s alright,
(เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท ,)
When you’re right here by my side.
(ฮเว็น ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ ไม ไซด)
When I hold you in my arms,
(ฮเว็น นาย โฮลด ยู อิน ไม อาม ,)
I know that it’s forever.
(ไอ โน แดท อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
I just gotta let you know,
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ยู โน ,)
I never wanna let you go.
(ไอ เนฝเออะ วอนนา เล็ท ยู โก)

When you look me in the eyes.
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
And tell me that you love me.
(แอ็นด เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Everything’s alright,
(เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท ,)
When you’re right here by my side.
(ฮเว็น ยัวร์ ไรท เฮียร ไบ ไม ไซด)
When you look me in the eyes,
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ ,)
I catch a glimpse of heaven.
(ไอ แค็ช อะ กลิมซ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
I find my paradise,
(ไอ ไฟนด ไม แพระไดส ,)
When you look me in the eyes.
(ฮเว็น ยู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Look Me in The Eyes คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น