เนื้อเพลง To Be Completely Honest คำอ่านไทย Dawes

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87-to-be-completely-honest-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-dawes

To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท
The picture isn’t clear to me yet
พิ๊คเจ้อร์ ที เคลียร์ ทู มี เย๊ท
You insisted that you owed explanations
ยู อินซิ๊สท แด้ท ยู โอว์ เอคซพละเนฌัน
While I was patiently enjoying the debt
ไวล์ ไอ วอส เพเฌ็นทลิ กำลังเอ็นจอย เด็บ
And when I think about it
แอนด์ เว็น ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท อิท
I’m not even sure if I mind
ไอ เอ็ม น็อท อี๊เฝ่น ชัวร์ อิ๊ฟ ไอ ไมนด์
You were the fading signal that would slip through the static
ยู เวอ กำลังแฟ็ด ซีกแน็ล แด้ท เวิด สลิ๊พ ทรู ซแททอิค
For a station that I never could find
ฟอร์ อะ.-สเทชั่น แด้ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เคิด ไฟนด์
So you don’t need to say a word right now
โซ ยู ด็อน ที นี๊ด ทู เซย์ อะ.-เวิร์ด ไร๊ท นาว
All your reasons would just flicker in the darkness
ออล ยุร รี๊ซั่น เวิด จั๊สท ฟลีคเคอะ อิน ดาคเน็ซ
Maybe that’s why nobody knows how
เมบี แด้ท เอส วาย โนบอดี้ โนว์ ฮาว
To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท
To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท
It feels like you’re still in the room
อิท ฟีล ไล๊ค ยู รี สทิลล อิน รูม
From the bracelets that you left on the nightstand
ฟรอม บเรซเล็ท แด้ท ยู เล๊ฟท ออน
To the crows in the yard each afternoon
ทู คโร อิน ย๊าร์ด อีช แอฟเตอร์นูน
And I just can’t get off it
แอนด์ ไอ จั๊สท แคน ที เก็ท ออฟฟ อิท
I haven’t been sleeping at all
ไอ เอ็ม น็อท อี๊เฝ่น ชัวร์ อิ๊ฟ ไอ ไมนด์
Some questions weave themselves into the fabric
ยู เวอ กำลังแฟ็ด ซีกแน็ล แด้ท เวิด สลิ๊พ ทรู ซแททอิค
And some are what compel me to call
ฟอร์ อะ.-สเทชั่น แด้ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เคิด ไฟนด์
But then I never know where I should start
โซ ยู ด็อน ที นี๊ด ทู เซย์ อะ.-เวิร์ด ไร๊ท นาว
And a record of the symptoms is all I have accomplished
ออล ยุร รี๊ซั่น เวิด จั๊สท ฟลีคเคอะ อิน ดาคเน็ซ
I never really thought it’d be so hard
เมบี แด้ท เอส วาย โนบอดี้ โนว์ ฮาว
To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท
To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท
I think I know how it ends
ไอ ทริ๊งค ไอ โนว์ ฮาว อิท เอ็นด
The universe continues expanding
ยูนิเฝิซ คอนทิ๊นิว กำลังเอ็กสแพนด
While we discuss particulars of just being friends
ไวล์ วี ดีซคัซ พาร์ทิ๊คิวล่าร์ อ็อฝ จั๊สท กำลังบี เฟรน
And maybe that makes everything okay
แอนด์ เมบี แด้ท เม้ค เอ๊วี่ติง โอเค
Remembering the defect at the heart of every promise
กำลังรีเม๊มเบ่อร์ ดีเฟ็คท แอ็ท ฮาร์ท อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ พรอมอิซ
Well maybe that’s the only way
เวลล เมบี แด้ท เอส โอ๊นลี่ เวย์
To be completely honest
ทู บี ค็อมพลีทลี อ๊อนเน็สท

 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Be Completely Honest คำอ่านไทย Dawes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น