เนื้อเพลง Waves คำอ่านไทย Young The Giant

waves-young-the-giant

Here it goes
เฮียร อิท โกซ
Chemical is on its way
เคมอิแค็ล อิส ออน อิทซ เวย์
And my box is packed
แอนด์ มาย บ๊อกซฺ อิส แพ็ค
Or should I stay? (it’s coming)
ออ เชิด ไอ สเทย์ ?(อิท เอส คัมอิง )
We can analyze, philosophize
วี แคน แอนอะไลส , ฟิลอซโอะไฟส
But who’s to say
บั๊ท ฮู เอส ทู เซย์
All we know is
ออล วี โนว์ อิส
We’re here today
วี รี เฮียร ทูเดย์

Look in my eyes
ลุ๊ค อิน มาย อาย
This is just the reason why I stay
ดิส อิส จั๊สท รี๊ซั่น วาย ไอ สเทย์
I know there are things we shouldn’t say
ไอ โนว์ แดร์ แอ ทริง วี ชูทดึ้น เซย์
Blame it on the reason why I came
เบลม อิท ออน รี๊ซั่น วาย ไอ เคม
Maybe cause I couldn’t feel the
เมบี ค๊อส ไอ คูดอึน ที ฟีล
Pain
เพน

Fight the fear
ไฟ้ท เฟียร์
Taste the grip
เท๊ซท กริพ
Feel the slip
ฟีล สลิ๊พ
Shake the soul
เช้ค โซล
Feel the waves
ฟีล เว๊ฝ
In and out, and in and out, and in and out
อิน แอนด์ เอ๊าท , แอนด์ อิน แอนด์ เอ๊าท , แอนด์ อิน แอนด์ เอ๊าท

Look in my eyes
ลุ๊ค อิน มาย อาย
This is just the reason why I stay
ดิส อิส จั๊สท รี๊ซั่น วาย ไอ สเทย์
I know there are things we shouldn’t say
ไอ โนว์ แดร์ แอ ทริง วี ชูทดึ้น เซย์
Blame it on the reason why I came
เบลม อิท ออน รี๊ซั่น วาย ไอ เคม
Maybe cause I couldn’t feel the
เมบี ค๊อส ไอ คูดอึน ที ฟีล
Pain
เพน

Feel the weight wash away
ฟีล เว๊ท ว๊อช อะเวย์
All the mistakes I’ve made
ออล มิสเท้ค ไอฟ เมด
Living in time on my own
ลีฝอิง อิน ไทม์ ออน มาย โอว์น
Tearing the soul from bone
เทียร์ริ่ง โซล ฟรอม โบน
Letting the tide s*ck me in
เลทดิง ไทด์ เซค มี อิน
And chemicals burst in
แอนด์ เคมอิแค็ล เบิ๊ร์สท อิน
These are my only friends
ฑิส แอ มาย โอ๊นลี่ เฟรน
Giving me waves until the end
กีฝฟิ่ง มี เว๊ฝ อันทิล เอ็นด
Ooooooh
อู้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waves คำอ่านไทย Young The Giant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น