เนื้อเพลง Rise And Fall คำอ่านไทย Craig David

Sometimes in life you feel the fight is over,
(ซัมไทม์ ซิน ไลฟ ยู ฟีล เดอะ ไฟท อีส โอเฝอะ ,)
And it seems as though the writings on the wall,
(แอ็นด ดิท ซีม แอ็ส โธ เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล ,)
Superstar you finally made it,
(ซูเปอร์สตาร์ ยู ไฟแน็ลลิ เมด อิท ,)
But once your picture becomes tainted,
(บัท วันซ ยุร พีคเชอะ บิคัม เทนท ,)
It’s what they call,
(อิทซ ฮว็อท เฑ คอล ,)
The rise and fall [x2]
(เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล [ x2 ])

I always said that I was gonna make it,
(ไอ ออลเว เซ็ด แดท ไอ วอส กอนนะ เมค อิท ,)
Now it’s plain for everyone to see,
(เนา อิทซ พเลน ฟอ เอ๊วี่วัน ทู ซี ,)
But this game I’m in don’t take no prisoners,
(บัท ที เกม แอม อิน ด้อนท์ เทค โน พรีสเนอะ ,)
Just casualties,
(จัซท แคฉอวลทิส ,)
I know that everything is gonna change,
(ไอ โน แดท เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ เชนจ ,)
Even the friends I knew before may go,
(อีเฝ็น เดอะ ฟเร็นด ซาย นยู บิโฟ เม โก ,)
But this dream is the life I’ve been searching for,
(บัท ที ดรีม อีส เดอะ ไลฟ อิฝ บีน เซิชอิง ฟอ ,)
Started believing that I was the greatest,
(ซทาท บีลีฝวิงแดท ไอ วอส เดอะ เกสเดด ,)
My life was never gonna be the same,
(ไม ไลฟ วอส เนฝเออะ กอนนะ บี เดอะ เซม ,)
Cause with the money came a different status,
(คอส วิฑ เดอะ มันอิ เคม อะ ดีฟเฟอะเร็นท ซเททัซ ,)
That’s when things change,
(แฑ็ท ฮเว็น ธิง เชนจ ,)
Now I’m too concerned with all the things I own,
(เนา แอม ทู ค็อนเซิน วิฑ ออล เดอะ ธิง ซาย โอน ,)
Blinded by all the pretty girls I see,
(บไลนด ไบ ออล เดอะ พรีททิ เกิล ซาย ซี ,)
I’m beginning to lose my integrity
(แอม บีกีนนิง ทู ลูส ไม อินเทกริทิ)

Sometimes in life you feel the fight is over,
(ซัมไทม์ ซิน ไลฟ ยู ฟีล เดอะ ไฟท อีส โอเฝอะ ,)
And it seems as though the writings on the wall,
(แอ็นด ดิท ซีม แอ็ส โธ เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล ,)
Superstar you finally made it,
(ซูเปอร์สตาร์ ยู ไฟแน็ลลิ เมด อิท ,)
But once your picture becomes tainted,
(บัท วันซ ยุร พีคเชอะ บิคัม เทนท ,)
It’s what they call,
(อิทซ ฮว็อท เฑ คอล ,)
The rise and fall
(เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล)

I never used to be a troublemaker,
(ไอ เนฝเออะ ยูซ ทู บี อะ ทรับเบิลเมเกอร์ ,)
Now I don’t even wanna please the fans,
(เนา ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา พลีส เดอะ แฟน ,)
No autographs,
(โน ออโทะกรัฟ ,)
No interviews,
(โน อีนเทิฝยู ,)
No pictures,
(โน พีคเชอะ ,)
Endless demands,
(เอ็นเล็ซ ดิมานด ,)
Give into vices that was clearly wrong,
(กิฝ อีนทุ ไฝซ แดท วอส คเลียลิ ร็อง ,)
The type that seems to make me feel so right,
(เดอะ ไทพ แดท ซีม ทู เมค มี ฟีล โซ ไรท ,)
But some things you may find can take over your life,
(บัท ซัม ธิง ยู เม ไฟนด แค็น เทค โอเฝอะ ยุร ไลฟ ,)
Burnt all my bridges now I’ve run out of places,
(เบินท ดอร์ ไม บริจ เนา อิฝ รัน เอาท อ็อฝ พเลซ ,)
And there’s nowhere left for me to turn,
(แอ็นด แฑ โนแวร์ เล็ฟท ฟอ มี ทู เทิน ,)
Been caught in comprimising situations,
(บีน คอท อิน คอมพีมัสซิง ซิชิวเอฌัน ,)
I should have learnt,
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ เลินท ,)
From all those times I didn’t walk away,
(ฟร็อม ออล โฑส ไทม ซาย ดิ๊นอิน วอค อะเว ,)
When I knew that it was best to go,
(ฮเว็น นาย นยู แดท ดิธ วอส เบ็ซท ทู โก ,)
Is it too late to show you the shape of my heart,
(อีส ซิท ทู เลท ทู โฌ ยู เดอะ เฌพ อ็อฝ ไม ฮาท ,)

Sometimes in life you feel the fight is over,
(ซัมไทม์ ซิน ไลฟ ยู ฟีล เดอะ ไฟท อีส โอเฝอะ ,)
And it seems as though the writings on the wall,
(แอ็นด ดิท ซีม แอ็ส โธ เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล ,)
Superstar you finally made it,
(ซูเปอร์สตาร์ ยู ไฟแน็ลลิ เมด อิท ,)
But once your picture becomes tainted,
(บัท วันซ ยุร พีคเชอะ บิคัม เทนท ,)
It’s what they call,
(อิทซ ฮว็อท เฑ คอล ,)
The rise and fall
(เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล)

Now I know,
(เนา ไอ โน ,)
I made mistakes,
(ไอ เมด มิซเทค ,)
Think I don’t care,
(ธิงค ไอ ด้อนท์ แค ,)
But you don’t realise what this means to me,
(บัท ยู ด้อนท์ รีโอราย ฮว็อท ที มีน ทู มี ,)
So let me have,
(โซ เล็ท มี แฮ็ฝ ,)
Just one more chance,
(จัซท วัน โม ชานซ ,)
I’m not the man I used to be,
(แอม น็อท เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี ,)
Used to beeeeeeeeeee
(ยูซ ทู บี)

Sometimes in life you feel the fight is over,
(ซัมไทม์ ซิน ไลฟ ยู ฟีล เดอะ ไฟท อีส โอเฝอะ ,)
And it seems as though the writings on the wall,
(แอ็นด ดิท ซีม แอ็ส โธ เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอล ,)
Superstar you finally made it,
(ซูเปอร์สตาร์ ยู ไฟแน็ลลิ เมด อิท ,)
But once your picture becomes tainted,
(บัท วันซ ยุร พีคเชอะ บิคัม เทนท ,)
It’s what they call,
(อิทซ ฮว็อท เฑ คอล ,)
The rise and fall [x4]
(เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rise And Fall คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น