เนื้อเพลง Break The Cycle คำอ่านไทย You+Me

break-the-cycle-youme

Circles and cycles and seasons
เซ๊อร์เคิ้ล แอนด์ ไซ๊เคิ้ล แอนด์ ซี๊ซั่น
For everything there’s always reason
ฟอร์ เอ๊วี่ติง แดร์ เอส ออลเว รี๊ซั่น
But it’s never good
บั๊ท อิท เน๊เฝ่อร์ กู๊ด
Never turns out as it should
เน๊เฝ่อร์ เทิร์น เอ๊าท แอส อิท เชิด

No one ever held you
โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เฮ็ลด ยู
No single moment of truth
โน ซิ๊งเกิ้ล โม๊เม้นท อ็อฝ ทรู๊ธ
But if you were mine
บั๊ท อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์
I would’ve looked into those eyes
ไอ เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู โฑส อาย
And said,
แอนด์ เซ็ด ,

[Chorus – Dallas Green:]
[ค๊อรัส – ดอล กรีน :]
Tell me the words you long to hear
เทลล มี เวิร์ด ยู ลอง ทู เฮียร
And I’ll sing them loud and clear
แอนด์ ไอ วิว ซิง เด็ม เลาด แอนด์ เคลียร์
Let me heal the wounds you’ve held on to for all these years
เล็ท มี ฮีล วูนด์ ยู เฮ็ลด ออน ทู ฟอร์ ออล ฑิส เยียร์
Break the cycle
เบร๊ค เดอะ ไซ๊เคิ้ล
Break the chains
เบร๊ค เดอะ เชน
‘Cause love is louder than all your pain
ค๊อส ลัฝ อิส ลาวเดอ แฑ็น ออล ยุร เพน
Than all your pain
แฑ็น ออล ยุร เพน

Is it all truly broken?
อิส อิท ออล ทรูลิ บโรเค็น ?
Irreparable mistakes?
ไอเรพาราเบล มิสเท้ค ?
Let’s take our time
เล็ท เอส เท้ค เอ๊า ไทม์
Don’t we have to try?
ด็อน ที วี แฮ็ฝ ทู ธราย ?

Too many missing pieces
ทู เมนอิ กำลังมิส พี๊ซ
That’s always been your reason
แด้ท เอส ออลเว บีน ยุร รี๊ซั่น
To justify
ทู จั๊สทิฟาย
How you feel inside
ฮาว ยู ฟีล อิ๊นไซด์
I wish you’d say,
ไอ วิ๊ช ยู ดี เซย์ ,

[Chorus – Dallas Green:]
[ค๊อรัส – ดอล กรีน :]
Tell me the words you long to hear
เทลล มี เวิร์ด ยู ลอง ทู เฮียร
And I’ll sing them loud and clear
แอนด์ ไอ วิว ซิง เด็ม เลาด แอนด์ เคลียร์
Let me heal the wounds you’ve held on to for all these years
เล็ท มี ฮีล วูนด์ ยู เฮ็ลด ออน ทู ฟอร์ ออล ฑิส เยียร์
Break the cycle
เบร๊ค เดอะ ไซ๊เคิ้ล
Break the chains
เบร๊ค เดอะ เชน
Love is louder than all your pain
ลัฝ อิส ลาวเดอ แฑ็น ออล ยุร เพน
Break the cycle
เบร๊ค ไซ๊เคิ้ล
Break the chains
เบร๊ค เชน
Love is louder than all your pain
ลัฝ อิส ลาวเดอ แฑ็น ออล ยุร เพน
Than all your pain
แฑ็น ออล ยุร เพน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break The Cycle คำอ่านไทย You+Me

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น