เนื้อเพลง Room to Breathe คำอ่านไทย You Me at Six

you-me-at-six-room-to-breathe-2014

I feel a little lost in this world
ไอ ฟีล อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล ล็อซท อิน ดิส เวิลด
I try a little noise and choke
ไอ ธราย อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล น๊อยส แอนด์ โชค
I’ve honestly never felt this alone
ไอ ออนเอ็ซทลิ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส อะโลน
Oh, I just need someone
โอ , ไอ จั๊สท นี๊ด ซัมวัน

I need a little room to breathe
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ
You’re making this hard for me
ยู แมคกิ้ง ดิส ฮาร์ด ฟอร์ มี
When all I need is to be set free
เว็น ออล ไอ นี๊ด อิส ทู บี เซ็ท ฟรี
I need a little time to think
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทู ทริ๊งค
And if you ever will love me
แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วิล ลัฝ มี
Then all I need is a little room to breathe
เด็น ออล ไอ นี๊ด อิส อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ

I’ve been through and seen a lot
ไอ บีน ทรู แอนด์ ซีน อะ.-ล็อท
Left at the bottom and the top
เล๊ฟท แอ็ท บ๊อทท่อม แอนด์ ท๊อพ
We’re on borrowed time, but time isn’t enough
วี รี ออน บ๊อโร่ว ไทม์ , บั๊ท ไทม์ isnที อีน๊าฟ
I’m just trying to be the best me I can be
ไอ เอ็ม จั๊สท ธรายยิ่ง ทู บี เบ๊สท์ มี ไอ แคน บี
Oh when I fall down, it’s just me and the ground
โอ เว็น ไอ ฟอลล์ เดาน , อิท เอส จั๊สท มี แอนด์ กราวนด์
I am no king, I have no throne
ไอ แอ็ม โน คิง , ไอ แฮ็ฝ โน ธโรน

I need a little room to breathe
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ
You’re making this hard for me
ยู แมคกิ้ง ดิส ฮาร์ด ฟอร์ มี
When all I need is to be set free
เว็น ออล ไอ นี๊ด อิส ทู บี เซ็ท ฟรี
I need a little time to think
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทู ทริ๊งค
And if you ever will love me
แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วิล ลัฝ มี
Then all I need is a little room to breathe
เด็น ออล ไอ นี๊ด อิส อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ
Room to breathe
รูม ทู บรีฑ
Ooohh ooohh
อู้ อู้

I need a little room to breathe
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ
You’re making this hard for me
ยู แมคกิ้ง ดิส ฮาร์ด ฟอร์ มี
When all I need is to be set free
เว็น ออล ไอ นี๊ด อิส ทู บี เซ็ท ฟรี
I need a little time to think
ไอ นี๊ด อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ ทู ทริ๊งค
And if you ever will love me
แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วิล ลัฝ มี
Then all I need is a little room to breathe
เด็น ออล ไอ นี๊ด อิส อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล รูม ทู บรีฑ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Room to Breathe คำอ่านไทย You Me at Six

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น