เนื้อเพลง No One Does It Better คำอ่านไทย You Me at Six

you-me-at-six-no-one-does-it-better

I woke up this morning with a grudge the size of your story
ไอ โวค อั๊พ ดิส มอนิ่ง วิธ อะ.-กรัจ ไซ๊ซ อ็อฝ ยุร สท๊อรี่
Oh, I feel, I feel so low
โอ , ไอ ฟีล , ไอ ฟีล โซ โลว
Let me start at the end, the part I haven’t figured out yet
เล็ท มี สท๊าร์ท แอ็ท เอ็นด , พาร์ท ไอ เฮเฝน ที ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เย๊ท
Yes, I am, I’m moving slow
เย็ซ , ไอ แอ็ม , ไอ เอ็ม มูฝอิง สโลว์

You are playing the lead
ยู แอ เพลย์ยิ่ง ลี๊ด
The headache that my actions feed
เฮดแฮ็ค แด้ท มาย แอคฌัน ฟีด 
Oh I’ve only got myself to blame
โอ ไอ โอ๊นลี่ ก็อท ไมเซลฟ ทู เบลม
Here’s another test which I would fail, and at my best
เฮียร เอส อะน๊าเทร่อร์ เทสท์ วิช ไอ เวิด เฟล , แอนด์ แอ็ท มาย เบ๊สท์
Oh, always ending the same
โอ , ออลเว กำลังเอ็นด เซม

If I were an honest guy
อิ๊ฟ ไอ เวอ อ๊อนเน็สท กาย
I’d give this world another try
ไอ กี๊ฝ ดิส เวิลด อะน๊าเทร่อร์ ธราย

What are we doing?
ว๊อท แอ วี กำลังดู ?
I was so in love with you
ไอ วอส โซ อิน ลัฝ วิธ ยู
I’ve forgot what I wanted to say
ไอ เฟาะกอท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู เซย์
What are we doing?
ว๊อท แอ วี ดูอิ่ง ?
You will change your ways in time, in time
ยู วิล เช้งจํ ยุร เวย์ อิน ไทม์ , อิน ไทม์

If I just saved you, you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , ยู เคิด เซฝ มี ทู
If I just saved you, then you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , เด็น ยู เคิด เซฝ มี ทู

I woke up the next morning and I didn’t see it coming
ไอ โวค อั๊พ เน๊กซท มอนิ่ง แอนด์ ไอ ดินอฺ ที ซี อิท คัมอิง
Oh, your bags were packed and gone
โอ , ยุร แบ๊ก เวอ แพ็ค แอนด์ กอน
I called all your friends and they said hadn’t seen you yet
ไอ คอลลํ ออล ยุร เฟรน แอนด์ เด เซ็ด แฮดดึ้น ซีน ยู เย๊ท
Oh, my head’s going to explode
โอ , มาย เฮด เอส โกอิง ทู เอ็กซโพลด

If I were an honest guy
อิ๊ฟ ไอ เวอ อ๊อนเน็สท กาย
I’d give this world another try
ไอ กี๊ฝ ดิส เวิลด อะน๊าเทร่อร์ ธราย
What are we doing?
ว๊อท แอ วี กำลังดู ?
I was so in love with you
ไอ วอส โซ อิน ลัฝ วิธ ยู
I’ve forgot what I wanted to say
ไอ เฟาะกอท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู เซย์
What are we doing?
ว๊อท แอ วี ดูอิ่ง ?
You will change your ways in time, in time
ยู วิล เช้งจํ ยุร เวย์ อิน ไทม์ , อิน ไทม์

If I just saved you, you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , ยู เคิด เซฝ มี ทู
If I just saved you, you could save, you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , ยู เคิด เซฝ , ยู เคิด เซฝ มี ทู

I believe in the finer things, and you don’t believe in me
ไอ บีลี๊ฝ อิน ฟายเนอร์ ทริง , แอนด์ ยู ด็อน ที บีลี๊ฝ อิน มี
I said, I believe in the finer things, and you don’t believe in me
ไอ เซ็ด , ไอ บีลี๊ฝ อิน ฟายเนอร์ ทริง , แอนด์ ยู ด็อน ที บีลี๊ฝ อิน มี
I said, I believe in the finer things, and you don’t
ไอ เซ็ด , ไอ บีลี๊ฝ อิน ฟายเนอร์ ทริง , แอนด์ ยู ด็อน ที

If I just saved you, you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , ยู เคิด เซฝ มี ทู
If I just saved you, you could save, you could save me too
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู , ยู เคิด เซฝ , ยู เคิด เซฝ มี ทู

What are we doing?
ว๊อท แอ วี ดูอิง ?
I was so in love with you
ไอ วอส โซ อิน ลัฝ วิธ ยู
I’ve forgot what I wanted to say
ไอ เฟาะกอท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู เซย์
What are we doing?
ว๊อท แอ วี ดูอิง ?
I was so in love with you
ไอ วอส โซ อิน ลัฝ วิธ ยู
I’ve forgot what I wanted to say
ไอ เฟาะกอท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู เซย์

If I just saved you
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู
(No one does it better,
(โน วัน โด อิท เบ๊ทเท่อร์ ,
No one does it better,
โน วัน โด อิท เบ๊ทเท่อร์ ,
No one does it,
โน วัน โด อิท
No one does it better)
โน วัน โด อิท เบ๊ทเท่อร์ )
If I just saved you
อิ๊ฟ ไอ จั๊สท เซฝ ยู
(No one does it,
(โน วัน โด อิท ,
No one does it better,
โน วัน โด อิท เบ๊ทเท่อร์ ,
No one does it,
โน วัน โด อิท ,
No one does it)
โน วัน โด อิท )

I woke up this morning with a grudge the size of your story,
ไอ โวค อั๊พ ดิส มอนิ่ง วิธ อะ.-กรัจ ไซ๊ซ อ็อฝ ยุร สท๊อรี่ ,
Which now I have told you all
วิช นาว ไอ แฮ็ฝ โทลด ยู ออล

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No One Does It Better คำอ่านไทย You Me at Six

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น