เนื้อเพลง Be The Young คำอ่านไทย Yellowcard

be-the-young-yellowcard

I made this wishes with you
ไอ เมด ดิส วิซเชรด วิธ ยู
when coast to coast
เว็น โค้สท ทู โค้สท
and we both felt so alive
แอนด์ วี โบทรฺ เฟ็ลท โซ อะไล๊ฝ
We traded safe for something,
วี ทราด เซฟ ฟอร์ ซัมติง ,
Just had to be and we almost lost our minds
จั๊สท แฮ็ด ทู บี แอนด์ วี อ๊อลโมสท ล็อซท เอ๊า ไมนด์

But we still here searching!
บั๊ท วี สทิลล เฮียร เซิร์ชชิ่ง !

this is loud
ดิส อิส เลาด
this is cold
ดิส อิส โคลด์
this is endless
ดิส อิส เอ็นเล็ซ
and i know
แอนด์ ไอ โนว์
growing up has just begun
โกรว์วิ่ง อั๊พ แฮ็ส จั๊สท บิกัน
but there’s a place we can find
บั๊ท แดร์ เอส อะ.-เพลส วี แคน ไฟนด์
where this pain is useless
แวร์ ดิส เพน อิส ยูสเหลด
we’ll forever be the young
วี วิว ฟอเร๊เฝ่อร บี ยัง

summer came and flew by
ซั๊มเม่อร์ เคม แอนด์ ฟลู บาย
twice as fast
ทไวซ แอส ฟาสท
it was close enough to feel
อิท วอส โคลส อีน๊าฟ ทู ฟีล
and after all this waiting
แอนด์ แอ๊ฟเท่อร ออล ดิส เว้ทติ่ง
for skies to fall
ฟอร์ สกาย ทู ฟอลล์
i need this to be real
ไอ นี๊ด ดิส ทู บี เรียล

please let it be real
พลีซ เล็ท อิท บี เรียล

this is loud
ดิส อิส เลาด
this is cold
ดิส อิส โคลด์
this is endless
ดิส อิส เอ็นเล็ซ
and i know
แอนด์ ไอ โนว์
growing up has just begun
โกรว์วิ่ง อั๊พ แฮ็ส จั๊สท บิกัน
but there’s a place we can find
บั๊ท แดร์ เอส อะ.-เพลส วี แคน ไฟนด์
where this pain is useless
แวร์ ดิส เพน อิส ยูสเหลด
we’ll forever be the young
วี วิว ฟอเร๊เฝ่อร บี ยัง

when i was broken
เว็น ไอ วอส บโรเค็น
i was healed
ไอ วอส ฮีล
i learned to fight
ไอ เลิร์น ทู ไฟ้ท
i learned to feel
ไอ เลิร์น ทู ฟีล
and i cant believe my eyes
แอนด์ ไอ แค็นท บีลี๊ฝ มาย อาย
you are still here next to me
ยู แอ สทิลล เฮียร เน๊กซท ทู มี
all i need,you are all i see
ออล ไอ นี๊ด ,ยู แอ ออล ไอ ซี
in this life we hoped to find
อิน ดิส ไล๊ฟ วี ฮ็อพ ทู ไฟนด์

this is loud
ดิส อิส เลาด
this is cold
ดิส อิส โคลด์
this is endless
ดิส อิส เอ็นเล็ซ
and i know
แอนด์ ไอ โนว์
growing up has just begun
โกรว์วิ่ง อั๊พ แฮ็ส จั๊สท บิกัน
but there’s a place we can find
บั๊ท แดร์ เอส อะ.-เพลส วี แคน ไฟนด์
where this pain is useless
แวร์ ดิส เพน อิส ยูสเหลด
we’ll forever be the young
วี วิว ฟอเร๊เฝ่อร บี ยัง

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be The Young คำอ่านไทย Yellowcard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น