เนื้อเพลง Kiss Kiss คำอ่านไทย Holly Valance

Mwah!
(วา !)

When you look at me tell me what do you see
(ฮเว็น ยู ลุค แกท มี เท็ล มี ฮว็อท ดู ยู ซี)
This is what you get it’s the way I am
(ที ซิส ฮว็อท ยู เก็ท อิทซ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
When I look at you I wannabe I wannabe
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู ไอ วอนนาบี ไอ วอนนาบี)
Somewhere close to heaven with Neanderthal man
(ซัมแวร์ คโลส ทู เฮฝเอ็น วิฑ เนะอานเดอะทาล แม็น)
Don’t go, I know you want to touch me
(ด้อนท์ โก , ไอ โน ยู ว็อนท ทู ทั๊ช มี)
Here there and everywhere
(เฮียร แฑ แอ็นด เอวี่แวร์)
Sparks fly when we are together
(ซพาค ฟไล ฮเว็น วี อาร์ ทุเกฑเออะ)
You can’t deny the facts of life
(ยู แค็นท ดิไน เดอะ แฟ็คท อ็อฝ ไลฟ)

You don’t have to act like a star
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค เก ซทา)
Try your moves in the back of the car
(ทไร ยุร มูฝ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา)
Don’t you know that we can go far
(ด้อนท์ ยู โน แดท วี แค็น โก ฟา)
Because tonight you gonna get my
(บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
Don’t play the games that you play
(ด้อนท์ พเล เดอะ เกม แดท ยู พเล)
Cause You know that I won’t run away
(คอส ยู โน แดท ไอ ว็อนท รัน อะเว)
Why ain’t you asking me to stay
(ฮไว เอน ยู อาคกิ้ง มี ทู ซเท)
Because tonight I’m gonna give you my
(บิคอส ทุไนท แอม กอนนะ กิฝ ยู ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
[Uh!]
([ อา ! ])

You could be my baby
(ยู คูด บี ไม เบบิ)
What’s your starsign?
(ฮว็อท ยุร สตาร์ซาย)
Won’t you take a step
(ว็อนท ยู เทค เก ซเท็พ)
Into the lion’s den?
(อีนทุ เดอะ ไลอัน เด็น)
I can hear my conscience calling me
(ไอ แค็น เฮีย ไม คอนเฌ็นซ คอลลิง มี)
Calling me
(คอลลิง มี)
Say I’m gonna be a bad girl again
(เซ แอม กอนนะ บี อะ แบ็ด เกิล อะเกน)
Why don’t you come on over
(ฮไว ด้อนท์ ยู คัมมอน โอเฝอะ)
We can’t leave this all undone
(วี แค็นท ลีฝ ที ซอร์ อันดัน)
Got the devil on my shoulder
(ก็อท เดอะ เด๊ฝิ้ล ออน ไม โฌลเดอะ)
There’s no place for you to run
(แฑ โน พเลซ ฟอ ยู ทู รัน)

You don’t have to act like a star
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค เก ซทา)
Try your moves in the back of the car
(ทไร ยุร มูฝ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา)
Don’t you know that we can go far
(ด้อนท์ ยู โน แดท วี แค็น โก ฟา)
Because tonight you gonna get my
(บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
Don’t play the games that you play
(ด้อนท์ พเล เดอะ เกม แดท ยู พเล)
Cause You know that I won’t run away
(คอส ยู โน แดท ไอ ว็อนท รัน อะเว)
Why ain’t you asking me to stay
(ฮไว เอน ยู อาคกิ้ง มี ทู ซเท)
Because tonight I’m gonna give you my
(บิคอส ทุไนท แอม กอนนะ กิฝ ยู ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)

If you forget
(อิฟ ยู เฟาะเกท)
I’ll remind you
(อิล ริไมนด ยู)
If you’re paranoid
(อิฟ ยัวร์ พารานอย)
Look behind you
(ลุค บิไฮนด ยู)
If You lose your head
(อิฟ ยู ลูส ยุร เฮ็ด)
I’ll find you
(อิล ไฟนด ยู)
Sending you my kiss
(เซนดิ้ง ยู ไม คิซ)

If you forget
(อิฟ ยู เฟาะเกท)
I’ll remind you
(อิล ริไมนด ยู)
If you’re paranoid
(อิฟ ยัวร์ พารานอย)
Look behind you
(ลุค บิไฮนด ยู)
If You lose your head
(อิฟ ยู ลูส ยุร เฮ็ด)
I’ll find you
(อิล ไฟนด ยู)
Kiss kiss
(คิซ คิซ)

Don’t Go
(ด้อนท์ โก)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
I-I
(ไอ ไอ)
I-I
(ไอ ไอ)
Mwah!
(วา !)
[Oh Yeah]
([ โอ เย่ ])
You don’t have to act like a [Uh]
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค เก [ อา ])
Try your moves in the back of your [Uh Uh Uh]
(ทไร ยุร มูฝ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร [ อา อา อา ])
You Know that we can go far
(ยู โน แดท วี แค็น โก ฟา)
Because tonight you gonna get my
(บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม)
Kiss
(คิซ)

[Ah]
([ อา ])

Mwah!
(วา !)
You don’t have to act like a star
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค เก ซทา)
Try your moves in the back of the car
(ทไร ยุร มูฝ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา)
Don’t you know that we can go far
(ด้อนท์ ยู โน แดท วี แค็น โก ฟา)
Because tonight you gonna get my
(บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
Don’t play the games that you play
(ด้อนท์ พเล เดอะ เกม แดท ยู พเล)
Cause You know that I won’t run away
(คอส ยู โน แดท ไอ ว็อนท รัน อะเว)
Why ain’t you asking me to stay
(ฮไว เอน ยู อาคกิ้ง มี ทู ซเท)
Cause tonight I’m gonna give you my
(คอส ทุไนท แอม กอนนะ กิฝ ยู ไม)
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)

You don’t have to act like a star
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค เก ซทา)
[Whoa!]
([ โว้ว ! ])
Try your moves in the back of the car
(ทไร ยุร มูฝ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คา)
Don’t you know that we can go far
(ด้อนท์ ยู โน แดท วี แค็น โก ฟา)
Because tonight you gonna get my
(บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม)
[Because tonight you gonna get my ]
([ บิคอส ทุไนท ยู กอนนะ เก็ท ไม ])
Mwah! Mwah!
(วา ! วา !)
Don’t play the games that you play
(ด้อนท์ พเล เดอะ เกม แดท ยู พเล)
Cause You know that I won’t run away
(คอส ยู โน แดท ไอ ว็อนท รัน อะเว)
Why ain’t you asking me to stay
(ฮไว เอน ยู อาคกิ้ง มี ทู ซเท)
Because tonight I’m gonna give you my
(บิคอส ทุไนท แอม กอนนะ กิฝ ยู ไม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss Kiss คำอ่านไทย Holly Valance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น