เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Amanda Perez

It’s been five months since you went away
(อิทซ บีน ไฟฝ มันธ ซินซ ยู เว็นท อะเว)
You left without a word and nothing to say
(ยู เล็ฟท วิเฑาท ดา เวิด แอ็นด นัธอิง ทู เซ)
When I was the one who gave you my heart and soul
(ฮเว็น นาย วอส ดิ วัน ฮู เกฝ ยู ไม ฮาท แอ็นด โซล)
But it wasn’t good enough for you, no
(บัท ดิธ วอสซึ้น กุด อินัฟ ฟอ ยู , โน)
So I asked God
(โซ ไอ อาซค ก็อด)

God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
From the heavens above
(ฟร็อม เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Send me an angel to heal my broken heart
(เซ็นด มี แอน เอนเจล ทู ฮีล ไม บโรเค็น ฮาท)
From being in love
(ฟร็อม บีอิง อิน ลัฝ)
‘Cause all I do is cry
(คอส ออล ไอ ดู อีส คไร)
God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
To wipe the tears from my eyes
(ทู ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ไม ไอ)

And I know it might sound crazy
(แอ็นด ดาย โน อิท ไมท เซานด คเรสิ)
But after all that I still love you
(บัท อาฟเทอะ ออล แดท ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
You wanna come back in my life
(ยู วอนนา คัม แบ็ค อิน ไม ไลฟ)
But now there is something I have to do
(บัท เนา แฑ อีส ซัมติง ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I have to tell the one that I once adored
(ไอ แฮ็ฝ ทู เท็ล ดิ วัน แดท ไอ วันซ อะโด)
That they can’t have my love no more
(แดท เฑ แค็นท แฮ็ฝ ไม ลัฝ โน โม)
Cause my heart can’t take no more lies
(คอส ไม ฮาท แค็นท เทค โน โม ไล)
And my eyes are all out of cries
(แอ็นด ไม ไอ แซร์ ออล เอาท อ็อฝ ไคร)
So, God
(โซ , ก็อด)

God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
From the heavens above
(ฟร็อม เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Send me an angel to heal my broken heart
(เซ็นด มี แอน เอนเจล ทู ฮีล ไม บโรเค็น ฮาท)
From being in love
(ฟร็อม บีอิง อิน ลัฝ)
‘Cause all I do is cry
(คอส ออล ไอ ดู อีส คไร)
God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
To wipe the tears from my eyes
(ทู ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ไม ไอ)

Now you had me on my knees
(เนา ยู แฮ็ด มี ออน ไม นี)
Begging God please to send you back to me
(เบกกิง ก็อด พลีส ทู เซ็นด ยู แบ็ค ทู มี)
I couldn’t eat, I couldn’t sleep
(ไอ คูดซึ่น อีท , ไอ คูดซึ่น ซลีพ)
You made me feel like I could not breathe
(ยู เมด มี ฟีล ไลค ไก คูด น็อท บรีฑ)
Now all I wanted to do was to feel your touch
(เนา ออล ไอ ว็อนท ทู ดู วอส ทู ฟีล ยุร ทั๊ช)
And give you all my love
(แอ็นด กิฝ ยู ออล ไม ลัฝ)
But you took my love for granted
(บัท ยู ทุค ไม ลัฝ ฟอ กรานท)
Want my lovin’ now
(ว็อนท ไม โลวิน เนา)
But you can’t have it
(บัท ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท)
So, God
(โซ , ก็อด)

God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
From the heavens above
(ฟร็อม เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Send me an angel to heal my broken heart
(เซ็นด มี แอน เอนเจล ทู ฮีล ไม บโรเค็น ฮาท)
From being in love
(ฟร็อม บีอิง อิน ลัฝ)
‘Cause all I do is cry
(คอส ออล ไอ ดู อีส คไร)
God send me an angel
(ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล)
To wipe the tears from my eyes
(ทู ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ไม ไอ)

Oh God, send me [God send me an angel]
(โอ ก็อด , เซ็นด มี [ ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล ])
An angel [wipe the tears from my eyes] Oh baby
(แอน เอนเจล [ ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ไม ไอ ] โอ เบบิ)
Send me an angel from the heavens above
(เซ็นด มี แอน เอนเจล ฟร็อม เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Send me an angel [God send me an angel]
(เซ็นด มี แอน เอนเจล [ ก็อด เซ็นด มี แอน เอนเจล ])
From being in love [send me an angel]
(ฟร็อม บีอิง อิน ลัฝ [ เซ็นด มี แอน เอนเจล ])
Oh God, send me an angel
(โอ ก็อด , เซ็นด มี แอน เอนเจล)
Send me an angel [send me an angel]
(เซ็นด มี แอน เอนเจล [ เซ็นด มี แอน เอนเจล ])
Ooohhhh..
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Amanda Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น