เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย Foo Fighters

All my life I’ve been searching for something
(ออล ไม ไลฟ อิฝ บีน เซิชอิง ฟอ ซัมติง)
Something never comes never leads to nothing
(ซัมติง เนฝเออะ คัม เนฝเออะ เล็ด ทู นัธอิง)
Nothing satisfies but I’m getting close
(นัธอิง แซทดิซฟายสฺ บัท แอม เกดดดิ้ง คโลส)
Closer to the prize at the end of the rope
(โคลเซอร์ ทู เดอะ พไรส แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรพ)
All night long I dream of the day
(ออล ไนท ล็อง ไอ ดรีม อ็อฝ เดอะ เด)

When it comes around and it’s taken away
(ฮเว็น หนิด คัม อะเรานด แอ็นด อิทซ เทคเอ็น อะเว)
Leaves me with the feeling that I feel the most
(ลีฝ มี วิฑ เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ ฟีล เดอะ โมซท)
Feel it come to life when I see your ghost
(ฟีล อิท คัม ทู ไลฟ ฮเว็น นาย ซี ยุร โกซท)

Calm down don’t you resist
(คาม เดาน ด้อนท์ ยู ริสีซท)
You’ve such a delicate wrist
(ยู๊ฟ ซัช อะ เดลอิคิท ริซท)
And if I give it a twist
(แอ็นด อิฟ ฟาย กิฝ อิท ดา ทวิซท)
Something to hold when I lose my grip
(ซัมติง ทู โฮลด ฮเว็น นาย ลูส ไม กริพ)
Will I find something in there
(วิล ไอ ไฟนด ซัมติง อิน แฑ)
To give me just what I need
(ทู กิฝ มี จัซท ฮว็อท ไอ เน)
Another reason to bleed
(แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บลีด)
One by one hidden up my sleeve [one by one hidden up my sleeve]
(วัน ไบ วัน ฮีดดน อัพ ไม ซลีฝ [ วัน ไบ วัน ฮีดดน อัพ ไม ซลีฝ ])

Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)
Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)

Will I find a believer
(วิล ไอ ไฟนด อะ บิลีฝเฝอะ)
Another one who believes
(แอะนัธเออะ วัน ฮู บิลีฝ)
Another one to deceive
(แอะนัธเออะ วัน ทู ดิซีฝ)
Over and over down on my knees
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ เดาน ออน ไม นี)
If I get any closer
(อิฟ ฟาย เก็ท เอนอิ โคลเซอร์)
And if you open up wide
(แอ็นด อิฟ ยู โอเพ็น อัพ ไวด)
And if you let me inside
(แอ็นด อิฟ ยู เล็ท มี อีนไซด)
On and on I’ve got nothing to hide [on and on I’ve got nothing to hide]
(ออน แอ็นด ออน อิฝ ก็อท นัธอิง ทู ไฮด [ ออน แอ็นด ออน อิฝ ก็อท นัธอิง ทู ไฮด ])

Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)
Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)

All my life I’ve been searching for something
(ออล ไม ไลฟ อิฝ บีน เซิชอิง ฟอ ซัมติง)
Something never comes never leads to nothing
(ซัมติง เนฝเออะ คัม เนฝเออะ เล็ด ทู นัธอิง)
Nothing satisfies but I’m getting close
(นัธอิง แซทดิซฟายสฺ บัท แอม เกดดดิ้ง คโลส)
Closer to the prize at the end of the rope
(โคลเซอร์ ทู เดอะ พไรส แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรพ)

All night long I dream of the day
(ออล ไนท ล็อง ไอ ดรีม อ็อฝ เดอะ เด)
When it comes around and it’s taken away
(ฮเว็น หนิด คัม อะเรานด แอ็นด อิทซ เทคเอ็น อะเว)
Leaves me with the feeling that I feel the most
(ลีฝ มี วิฑ เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ ฟีล เดอะ โมซท)
Feel it come to life when I see your ghost
(ฟีล อิท คัม ทู ไลฟ ฮเว็น นาย ซี ยุร โกซท)

Then I’m done done on to the next one
(เฑ็น แอม ดัน ดัน ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done and I’m on to the next one
(ดัน ดัน แอ็นด แอม ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done I’m done and on to the next
(ดัน แอม ดัน แอ็นด ออน ทู เดอะ เน็คซท)

Done done on to the next one
(ดัน ดัน ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done I’m done and on to the next one
(ดัน แอม ดัน แอ็นด ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done done on to the next one
(ดัน ดัน ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
Done I’m done and on to the next
(ดัน แอม ดัน แอ็นด ออน ทู เดอะ เน็คซท)

Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)
Don’t let it go to waste, I love it but I hate the taste
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก ทู เวซท , ไอ ลัฝ อิท บัท ไอ เฮท เดอะ เทซท)
Weight keepin’ me down
(เวท คริพปิน มี เดาน)

Done done on to the next one
(ดัน ดัน ออน ทู เดอะ เน็คซท วัน)
And I’m done and on to the next
(แอ็นด แอม ดัน แอ็นด ออน ทู เดอะ เน็คซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น