เนื้อเพลง So Beautiful คำอ่านไทย Savage Garden

Whether I’m right or wrong
(ฮเวทเออะ แอม ไรท ออ ร็อง)
There’s no phrase that hits
(แฑ โน ฟเรส แดท ฮิท)
Like an ocean needs the sand
(ไลค แอน โอแฌ็น นีด เดอะ แซ็นด)
Or a dirty old shoe that fits
(ออ รา เดอทิ โอลด ฌู แดท ฟิท)

And if all the world was perfect
(แอ็นด อิฟ ออล เดอะ เวิลด วอส เพ๊อร์เฟ็คท)
I would only ever want to see your stars
(ไอ วูด โอ๊นลี่ เอฝเออะ ว็อนท ทู ซี ยุร ซทา)
You know, they can have their universe
(ยู โน , เฑ แค็น แฮ็ฝ แฑ ยูนิเฝิซ)
We’ll be in the dirt designing stars
(เว็ล บี อิน เดอะ เดิท ดิไสนอิง ซทา)

And darlin’ you knowin’
(แอ็นด ดาร์ลิน ยู โนว์อิน)
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Nowhere else in the world I wanna be
(โนแวร์ เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ดาย วอนนา บี)
You make feel so beautiful, oh, oh
(ยู เมค ฟีล โซ บยูทิฟุล , โอ , โอ)

Whether I’m up or down
(ฮเวทเออะ แอม อัพ ออ เดาน)
There’s no crowd to please
(แฑ โน คเราด ทู พลีส)
I’m like a faith without a clause
(แอม ไลค เก เฟธ วิเฑาท ดา คลอส)
To believe in it
(ทู บิลีฝ อิน หนิด)

And if all the world was smilin’
(แอ็นด อิฟ ออล เดอะ เวิลด วอส สไมลิน)
I would only ever want to see your frown
(ไอ วูด โอ๊นลี่ เอฝเออะ ว็อนท ทู ซี ยุร ฟเราน)
You know, they can sail away in sunsets
(ยู โน , เฑ แค็น เซล อะเว อิน ซันเซส)
We’ll be right here stranded on the ground
(เว็ล บี ไรท เฮียร ซทแร็นด ออน เดอะ กเรานด)

Just happy to be found
(จัซท แฮพพิ ทู บี เฟานด)
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Nowhere else in the world I wanna be
(โนแวร์ เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ดาย วอนนา บี)
You make feel so beautiful, oh, oh
(ยู เมค ฟีล โซ บยูทิฟุล , โอ , โอ)

I have lost my illusions, I have drowned in your words
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท ไม อิลยูฌัน , ไอ แฮ็ฝ ดเราน อิน ยุร เวิด)
I have left my confusion to a cynical world
(ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท ไม ค็อนฟยูฉัน ทู อะ ซีนอิแค็ล เวิลด)
I am throwin’ myself at things I don’t understand
(ไอ แอ็ม โตวอิน ไมเซลฟ แอ็ท ธิง ซาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Discover enlightenment holding your hand
(ดิซคัฝเออะ เอนไลท์เม้น โฮลดิง ยุร แฮ็นด)

You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)
Yeah, darlin’ you knowin’
(เย่ , ดาร์ลิน ยู โนว์อิน)
Now, you make me feel so beautiful
(เนา , ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
[Nowhere else in the world I wanna be]
([ โนแวร์ เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ดาย วอนนา บี ])
Yeah, you make feel so beautiful
(เย่ , ยู เมค ฟีล โซ บยูทิฟุล)

Darlin’ you knowin’
(ดาร์ลิน ยู โนว์อิน)
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Nowhere else in the world I wanna be
(โนแวร์ เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ดาย วอนนา บี)
You make feel so beautiful
(ยู เมค ฟีล โซ บยูทิฟุล)

Darlin’ you knowin’
(ดาร์ลิน ยู โนว์อิน)
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Nowhere else in the world I wanna be
(โนแวร์ เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ดาย วอนนา บี)
You make me feel so beautiful, oh, oh
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล , โอ , โอ)

Yeah, darlin’ you knowin’
(เย่ , ดาร์ลิน ยู โนว์อิน)
You are beautiful, you are
(ยู อาร์ บยูทิฟุล , ยู อาร์)
You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Beautiful คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น