เนื้อเพลง an act of kindness คำอ่านไทย bastille

an-act-of-kindness-bastille

An act of kindness
แอ๊คท อ็อฝ ไคนดเน็ซ
Is what you show to me
อิส ว๊อท ยู โชว์ ทู มี
Not more than I can take
น็อท โม แฑ็น ไอ แคน เท้ค
Oh, not more than I can take
โอ , น็อท โม แฑ็น ไอ แคน เท้ค
Kindness is what you show to me
ไคนดเน็ซ อิส ว๊อท ยู โชว์ ทู มี
It holds me ’till I ache
อิท โฮลด์ มี ทิลล์ ไอ เอช
Overflow and start to break
โอเฝิฟโล แอนด์ สท๊าร์ท ทู เบร๊ค

Oh I, got a feeling this will shake me down
โอ ไอ , ก็อท อะ.-กำลังฟีล ดิส วิล เช้ค มี เดาน
Oh I, kind of hoping this will turn me round
โอ ไอ , ไคนด์ อ็อฝ กำลังฮ็อพ ดิส วิล เทิร์น มี ราวนด

And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์

An act of kindness
แอ๊คท อ็อฝ ไคนดเน็ซ
Is what you show to me
อิส ว๊อท ยู โชว์ ทู มี
It caught me by surprise in this town of glass and eyes
อิท คอท มี บาย เซอร์ไพร๊ส อิน ดิส ทาวน์ อ็อฝ กล๊าสส แอนด์ อาย
Kindness, so many people pass me by
ไคนดเน็ซ , โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล เพซ มี บาย
But you warm me to my core and you left me wanting more
บั๊ท ยู วอร์ม มี ทู มาย คอร์ แอนด์ ยู เล๊ฟท มี กำลังว้อนท โม

Oh I, got a feeling this will shake me down
โอ ไอ , ก็อท อะ.-กำลังฟีล ดิส วิล เช้ค มี เดาน
Oh I, kind of hoping this will turn me round
โอ ไอ , ไคนด์ อ็อฝ กำลังฮ็อพ ดิส วิล เทิร์น มี ราวนด
Oh I, got a feeling that however slow
โอ ไอ , ก็อท อะ.-กำลังฟีล แด้ท เฮาเอฝเออะ สโลว์
Oh I, kind of hoping this will reach my soul
โอ ไอ , ไคนด์ อ็อฝ กำลังฮ็อพ ดิส วิล รี๊ช มาย โซล

And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์

Oh my back’s up against the wall
โอ มาย แบ็ค เอส อั๊พ อะเก๊นสท วอลล์
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ
You want nothing in return
ยู ว้อนท กำลังนอต อิน รีเทิร์น
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ
Oh my back’s up against the wall
โอ มาย แบ็ค เอส อั๊พ อะเก๊นสท วอลล์
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ
Want nothing in return
ว้อนท กำลังนอต อิน รีเทิร์น
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ

And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And now it follows me every day, every day, every day
แอนด์ นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
(Now it follows me everyday)
(นาว อิท ฟ๊อลโล่ว มี เอวี่เดย์ )

Back’s up against the wall
แบ็ค เอส อั๊พ อะเก๊นสท วอลล์
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ
And you want nothing in return
แอนด์ ยู ว้อนท กำลังนอต อิน รีเทิร์น
I feel guilty, I feel guilty
ไอ ฟีล กีลทิ , ไอ ฟีล กีลทิ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง an act of kindness คำอ่านไทย bastille

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น