เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Sara Bareilles

39 เนื้อเพลง Love Song – Sara Bareilles
(39 เนื้อเพลง ลัฝ ซ็อง เซร่า เบอร์เรเลียสฺ)

Head under water and you tell me
(เฮ็ด อันเดอะ วอเทอะ แอ็นด ยู เท็ล มี)
To breathe easy for awhile
(ทู บรีฑ อีสอิ ฟอ อะฮไวล)
The breathing gets harder, even I know that
(เดอะ บรีสดิง เก็ท อาณ์เดอ , อีเฝ็น นาย โน แดท)

Made room for me, but it’s too soon to see
(เมด รุม ฟอ มี , บัท อิทซ ทู ซูน ทู ซี)
If I’m happy in your hands
(อิฟ แอม แฮพพิ อิน ยุร แฮ็นด)
I’m unusually hard to hold on to
(แอม อันยูเชอรี่ ฮาด ทู โฮลด ออน ทู)

Blank stares at blank pages
(บแลงค ซแท แอ็ท บแลงค เพจ)
No easy way to say this
(โน อีสอิ เว ทู เซ ที)
You mean well
(ยู มีน เว็ล)
But you make this hard on me
(บัท ยู เมค ที ฮาด ออน มี)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you ask for it
(คอส ยู อาซค ฟอ อิท)
‘Cause you need one, you see
(คอส ยู เน วัน , ยู ซี)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you tell me it’s make or break in this
(คอส ยู เท็ล มี อิทซ เมค ออ บเรค อิน ที)
If you’re on your way
(อิฟ ยัวร์ ออน ยุร เว)

I’m not gonna write you to stay
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู ทู ซเท)
All you have is leaving
(ออล ยู แฮ็ฝ อีส ลีฝอิงส)
I’mma need a better reason
(แอมมา เน อะ เบทเทอะ รี๊ซั่น)
To write you a love song today, today… yeah…
(ทู ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง ทุเด , ทุเด เย่)

I learned the hard way that they all say
(ไอ เลิน เดอะ ฮาด เว แดท เฑ ออล เซ)
Things you wanna hear
(ธิง ยู วอนนา เฮีย)
My heavy heart sinks deep down under
(ไม เฮฝอิ ฮาท ซิงค ดีพ เดาน อันเดอะ)

You and your twisted words
(ยู แอ็นด ยุร ทวิซท เวิด)
Your help just hurts
(ยุร เฮ็ลพ จัซท เฮิท)
You are not what I thought you were
(ยู อาร์ น็อท ฮว็อท ไอ ธอท ยู เวอ)
Hello to high and dry
(เฮ็ลโล ทู ไฮ แอ็นด ดไร)

Convinced me to please you
(ค็อนฝีนซ มี ทู พลีส ยู)
Made me think that I need this too
(เมด มี ธิงค แดท ไอ เน ที ทู)
I’m trying to let you hear me as I am
(แอม ทไรอิง ทู เล็ท ยู เฮีย มี แอ็ส ซาย แอ็ม)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you ask for it
(คอส ยู อาซค ฟอ อิท)
‘Cause you need one, you see
(คอส ยู เน วัน , ยู ซี)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you tell me it’s make or break in this
(คอส ยู เท็ล มี อิทซ เมค ออ บเรค อิน ที)
If you’re on your way
(อิฟ ยัวร์ ออน ยุร เว)

I’m not gonna write you to stay
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู ทู ซเท)
If all you have is leaving
(อิฟ ออล ยู แฮ็ฝ อีส ลีฝอิงส)
I’mma need a better reason
(แอมมา เน อะ เบทเทอะ รี๊ซั่น)
To write you a love song today
(ทู ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง ทุเด)

Promise me you’ll leave the light on
(พรอมอิซ มี โยว ลีฝ เดอะ ไลท ออน)
To help me see daylight, my guide, gone
(ทู เฮ็ลพ มี ซี เดย์ไลท์ , ไม ไกด , กอน)
‘Cause I believe there’s a way
(คอส ไอ บิลีฝ แฑ ซา เว)
You can love me because I say
(ยู แค็น ลัฝ มี บิคอส ไอ เซ)

I won’t write you a love song
(ไอ ว็อนท ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you ask for it
(คอส ยู อาซค ฟอ อิท)
‘Cause you need one, you see
(คอส ยู เน วัน , ยู ซี)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you tell me it’s make or break in this
(คอส ยู เท็ล มี อิทซ เมค ออ บเรค อิน ที)

Is that why you wanted a love song?
(อีส แดท ฮไว ยู ว็อนท อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you asked for it
(คอส ยู อาซค ฟอ อิท)
‘Cause you need one, you see
(คอส ยู เน วัน , ยู ซี)

I’m not gonna write you a love song
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
‘Cause you tell me it’s make or break in this
(คอส ยู เท็ล มี อิทซ เมค ออ บเรค อิน ที)
If you’re on your way
(อิฟ ยัวร์ ออน ยุร เว)

I’m not gonna write you to stay
(แอม น็อท กอนนะ ไรท ยู ทู ซเท)
If your heart is nowhere in it
(อิฟ ยุร ฮาท อีส โนแวร์ อิน หนิด)
I don’t want it for a minute
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ฟอ รา มินยูท)

Babe, I’ll walk the seven seas
(เบบ , อิล วอค เดอะ เซฝเอ็น ซี)
When I believe that there’s a reason
(ฮเว็น นาย บิลีฝ แดท แฑ ซา รี๊ซั่น)
To write you a love song today, today
(ทู ไรท ยู อะ ลัฝ ซ็อง ทุเด , ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Sara Bareilles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น