เนื้อเพลง Adore You คำอ่านไทย Miley Cyrus

Ah, hey, ah oh
(อา , เฮ , อา โอ)

Baby, baby yeah, are you listenin’?
(เบบิ , เบบิ เย่ , อาร์ ยู ลิเซินนิน)
Wondering, where you’ve been, all my life
(วันเดอะริง , ฮแว ยู๊ฟ บีน , ออล ไม ไลฟ)
I just started living
(ไอ จัซท ซทาท ลีฝอิง)
Oh, baby are you listenin’ oh?
(โอ , เบบิ อาร์ ยู ลิเซินนิน โอ)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
Know I love you more
(โน ไอ ลัฝ ยู โม)
When you say you need me
(ฮเว็น ยู เซ ยู เน มี)
Know I need you more
(โน ไอ เน ยู โม)
Boy I adore you,
(บอย ไอ อะโด ยู ,)
I adore you
(ไอ อะโด ยู)

Baby, can ya hear me?
(เบบิ , แค็น ยา เฮีย มี)
When I’m crying out, for you,
(ฮเว็น แอม คไรอิง เอาท , ฟอ ยู ,)
I’m scared oh, so scared,
(แอม ซคา โอ , โซ ซคา ,)
When you’re near me
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี)
I feel like I’m standing with an army
(ไอ ฟีล ไลค แอม ซแทนดิง วิฑ แอน อามิ)
Of men armed with weapons, hey oh
(อ็อฝ เม็น อาม วิฑ เวพอัน , เฮ โอ)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
Know I love you more
(โน ไอ ลัฝ ยู โม)
When you say you need me
(ฮเว็น ยู เซ ยู เน มี)
Know I need you more
(โน ไอ เน ยู โม)
Boy I adore you,
(บอย ไอ อะโด ยู ,)
I adore you
(ไอ อะโด ยู)

I love lying next to you
(ไอ ลัฝ ลายยิง เน็คซท ทู ยู)
I could do this for eternity,
(ไอ คูด ดู ที ฟอ อิเทอนิทิ ,)
You and me, were meant to be in holy matrimony
(ยู แอ็นด มี , เวอ เม็นท ทู บี อิน โฮลิ แมทริโมนิ)
God knew exactly what he was doing
(ก็อด นยู เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ฮี วอส ดูอิง)
When he lead me to you
(ฮเว็น ฮี เล็ด มี ทู ยู)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
Know I love you more
(โน ไอ ลัฝ ยู โม)
When you say you need me
(ฮเว็น ยู เซ ยู เน มี)
Know I need you more
(โน ไอ เน ยู โม)
Boy I adore you,
(บอย ไอ อะโด ยู ,)
I adore you
(ไอ อะโด ยู)

When you say you love me
(ฮเว็น ยู เซ ยู ลัฝ มี)
Know I love you more
(โน ไอ ลัฝ ยู โม)
When you say you need me
(ฮเว็น ยู เซ ยู เน มี)
Know I need you more
(โน ไอ เน ยู โม)
Boy I adore you,
(บอย ไอ อะโด ยู ,)
I adore you
(ไอ อะโด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adore You คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น