เนื้อเพลง Winter of Our Youth คำอ่านไทย Bastille

winter-of-our-youth-bastille

“So the question is, why doesn’t he grow up
Why does he still behave as a child
How can we help him get rid of these
leftovers from chidish behavior”
“So เคว๊สชั่น อิส , วาย ดาสซึน เดอะ ฮี โกรว์ อั๊พ
วาย โด ฮี สทิลล บีแฮฝ แอส อะ.-ชายลํดํ
ฮาว แคน วี เฮ้ลพ ฮิม เก็ท ริด อ็อฝ ฑิส
เล็ฟโอเวอร์ ฟรอม ชิดิส บีไฮไว”

This is the winter of our youth
ดิส อิส วิ๊นเท่อร์ อ็อฝ เอ๊า ยู๊ธ
Oh but I’m not there yet
โอ บั๊ท ไอ เอ็ม น็อท แดร์ เย๊ท
I’ve got nostalgia running through me
ไอ แฮฟ ก็อท น็อซแทลเจียะ รันนิง ทรู มี
And I don’t like it
แอนด์ ไอ ด็อน ที ไล๊ค อิท

Oh my, my, my, my
โอ มาย , มาย , มาย , มาย
Now I can almost taste it, taste it
นาว ไอ แคน อ๊อลโมสท เท๊ซท อิท , เท๊ซท อิท
But I, just hope we didn’t waste it
บั๊ท ไอ , จั๊สท โฮพ วี ดินอฺ ที เวซท อิท

I know the winter’s getting colder
ไอ โนว์ วิ๊นเท่อร์ เอส เกดดดิ้ง โคลเดอ
But why, just cause we’re a little older do
บั๊ท วาย , จั๊สท ค๊อส วี รี อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ ดู
I relive it, I relive it
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท
Oh, I’m peddling backwards
โอ , ไอ เอ็ม เพ็ดดิง แบคเวิด
Even if I’m peddling alone
อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เพ็ดดิง อะโลน
Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ

It’s 4AM here comes the fear
อิท เอส 4 เอเอ็ม เฮียร คัม เฟียร์
I’m not prepared yet
ไอ เอ็ม น็อท พรีแพร์ เย๊ท
And when we pick over the past we glorify it
แอนด์ เว็น วี พิค โอ๊เฝ่อร พาสท์ วี กโลริไฟ อิท

Oh my, my, my, my
โอ มาย , มาย , มาย , มาย
I hope I wasn’t wasted, wasted
ไอ โฮพ ไอ วอซซึน ว็อซท , ว็อซท
I hope I didn’t drink it away
ไอ โฮพ ไอ ดินอฺ ที ดริ๊งค อิท อะเวย์

I know the winter’s getting colder
ไอ โนว์ วิ๊นเท่อร์ เอส เกดดดิ้ง โคลเดอ
But why, just cause we’re a little older do
บั๊ท วาย , จั๊สท ค๊อส วี รี อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ ดู
I relive it, I relive it
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท
Oh, I’m peddling backwards
โอ , ไอ เอ็ม เพ็ดดิง แบคเวิด
Even if I’m peddling alone
อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เพ็ดดิง อะโลน
Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ

I let myself bathe in the past for way, way, way too long
ไอ เล็ท ไมเซลฟ เบฑ อิน พาสท์ ฟอร์ เวย์ , เวย์ , เวย์ ทู ลอง
And now it seems that I’ve drunk too much to give you what you want
แอนด์ นาว อิท ซีม แด้ท ไอ แฮฟ ดรั๊งค ทู มัช ทู กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท

I know the winter’s getting colder
ไอ โนว์ วิ๊นเท่อร์ เอส เกดดดิ้ง โคลเดอ
But why, just cause we’re a little older do
บั๊ท วาย , จั๊สท ค๊อส วี รี อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ ดู
I relive it, I relive it
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท
Oh, I’m peddling backwards
โอ , ไอ เอ็ม เพ็ดดิง แบคเวิด
Even if I’m peddling alone
อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เพ็ดดิง อะโลน
Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ

Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ
Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ
I’m peddling backwards
ไอ เอ็ม เพ็ดดิง แบคเวิด
Even if I’m peddling alone
อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เพ็ดดิง อะโลน
Can’t help it
แคน ที เฮ้ลพ อิท
I relive it, I relive it, oh
ไอ รีลีฝ อิท , ไอ รีลีฝ อิท , โอ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Winter of Our Youth คำอ่านไทย Bastille

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น