เนื้อเพลง Fly By คำอ่านไทย Blue

All dressed up you’re good to go
(ออล ดเรซ อัพ ยัวร์ กุด ทู โก)
Checkin your style from head to toe
(เชคกิน ยุร ซไทล ฟร็อม เฮ็ด ทู โท)
Hooked up and natural
(ฮุค อัพ แอ็นด แนชแร็ล)
You’re feelin beautiful
(ยัวร์ ฟีลิน บยูทิฟุล)
9 times out of 10 you know
(9 ไทม เอาท อ็อฝ 10 ยู โน)
Late night club like a video with the
(เลท ไนท คลับ ไลค เก ฝีดอิโอ วิฑ เดอะ)
Hot stuff – top stuff – we got stuff oh
(ฮ็อท ซทัฟ ท็อพ ซทัฟ วี ก็อท ซทัฟ โอ)

What a night [night]
(ฮว็อท ดา ไนท [ ไนท ])
So far [far]
(โซ ฟา [ ฟา ])
Pullin up curb side in your car [your car]
(พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา [ ยุร คา ])
What a sight [sight]
(ฮว็อท ดา ไซท [ ไซท ])
You are [are]
(ยู อาร์ [ อาร์ ])
Think I know somewhere we can park
(ธิงค ไอ โน ซัมแวร์ วี แค็น พาค)
After dark
(อาฟเทอะ ดาค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
System up with the top down
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน)
Got the city on lockdown
(ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด)
Hands high when we fly by
(แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)

System up with the top down
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน)
Got the city on lockdown
(ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด)
Hands high when we fly by
(แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
Fly by, fly by, fly by, fly by
(ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ)

Girl it’s time to let you know
(เกิล อิทซ ไทม ทู เล็ท ยู โน)
I’m down if you wanna go
(แอม เดาน อิฟ ยู วอนนา โก)
We can take it nice and slow
(วี แค็น เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
We got until tomorrow
(วี ก็อท อันทีล ทุมอโร)
UK style UK flow
(ยูเค ซไทล ยูเค ฟโล)
We got you hot like Whoa
(วี ก็อท ยู ฮ็อท ไลค โว้ว)
With the hot stuff – top stuff – we got stuff
(วิฑ เดอะ ฮ็อท ซทัฟ ท็อพ ซทัฟ วี ก็อท ซทัฟ)

What a night [night]
(ฮว็อท ดา ไนท [ ไนท ])
So far [far]
(โซ ฟา [ ฟา ])
Pullin up curb side in your car [your car]
(พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา [ ยุร คา ])
What a sight [sight]
(ฮว็อท ดา ไซท [ ไซท ])
You are [are]
(ยู อาร์ [ อาร์ ])
Think I know somewhere we can park
(ธิงค ไอ โน ซัมแวร์ วี แค็น พาค)
After dark
(อาฟเทอะ ดาค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’ll tell you this for a fact, fact
(อิล เท็ล ยู ที ฟอ รา แฟ็คท , แฟ็คท)
A lot of ladies step up on a fat track
(อะ ล็อท อ็อฝ เลดิส ซเท็พ อัพ ออน อะ แฟ็ท ทแรค)
Leave ya fella in the corner
(ลีฝ ยา เฟลลา อิน เดอะ คอเนอะ)
With his starter cap,
(วิฑ ฮิส ซทาเทอะ แค็พ ,)
Show him how to act
(โฌ ฮิม เฮา ทู แอ็คท)
Show me love
(โฌ มี ลัฝ)
Where you at?
(ฮแว ยู แอ็ท)

What a night
(ฮว็อท ดา ไนท)
So far
(โซ ฟา)
Pullin up curb side in your car
(พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา)
What a sight
(ฮว็อท ดา ไซท)
You are
(ยู อาร์)
Think I know somewhere we can park
(ธิงค ไอ โน ซัมแวร์ วี แค็น พาค)
After dark
(อาฟเทอะ ดาค)

[Chorus x 2]
([ โครัซ เอ๊กซฺ 2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly By คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น