เนื้อเพลง It’s Ok คำอ่านไทย Atomic Kitten

I remember all the nights I used
(ไอ ริเมมเบอะ ออล เดอะ ไนท ซาย ยูซ)
to stay at home,
(ทู ซเท แอ็ท โฮม ,)
On the phone, all night long,
(ออน เดอะ โฟน , ออล ไนท ล็อง ,)
used to talk about the things
(ยูซ ทู ทอค อะเบาท เดอะ ธิง)
we’d really wanna do,
(เว็ด ริแอ็ลลิ วอนนา ดู ,)
I believed in you,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู ,)

I remember how you used to say,
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ยู ยูซ ทู เซ ,)
Have no fear, It’ll be ok,
(แฮ็ฝ โน เฟีย , อิว บี โอเค ,)
When you told me anything you
(ฮเว็น ยู โทลด มี เอนอิธิง ยู)
want is possible,
(ว็อนท อีส พ๊อซซิเบิ้ล ,)
we could have it all.
(วี คูด แฮ็ฝ อิท ดอร์)

I believed in you,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู ,)
I must have been a fool,
(ไอ มัซท แฮ็ฝ บีน อะ ฟูล ,)
All my dreams were with
(ออล ไม ดรีม เวอ วิฑ)
you…
(ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I say it’s ok,
(ไอ เซ อิทซ โอเค ,)
I can promise you it’s
(ไอ แค็น พรอมอิซ ยู อิทซ)
alright, you ain’t keeping
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง)
me up all night, no more,
(มี อัพ ออล ไนท , โน โม ,)
You’re not here but it’s ok,
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค ,)
I assure you, babe, it’s
(ไอ แอะฌูร ยู , เบบ , อิทซ)
alright, you ain’t keeping me
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง มี)
up all night, no more,
(อัพ ออล ไนท , โน โม ,)
You’re not here but it’s ok.
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค)

Well, now you got to where you
(เว็ล , เนา ยู ก็อท ทู ฮแว ยู)
wanted like I knew you would,
(ว็อนท ไลค ไก นยู ยู วูด ,)
Cash, car, house,
(แค็ฌ , คา , เฮาซ ,)
It’s all good,
(อิทซ ซอร์ กุด ,)
It’s the way you never come around
(อิทซ เดอะ เว ยู เนฝเออะ คัม อะเรานด)
here no more,
(เฮียร โน โม ,)
Like you did before.
(ไลค ยู ดิด บิโฟ)

You got it all thats the
(ยู ก็อท ดิธ ดอร์ แฑ็ท เดอะ)
way it seems,
(เว อิท ซีม ,)
looks like you,
(ลุค ไลค ยู ,)
live your dream,
(ไลฝ ยุร ดรีม ,)
And I hope your life has
(แอ็นด ดาย โฮพ ยุร ไลฟ แฮ็ส)
turned out for the better now,
(เทิน เอาท ฟอ เดอะ เบทเทอะ เนา ,)
when I’m not around.
(ฮเว็น แอม น็อท อะเรานด)

I believed in you,
(ไอ บิลีฝ อิน ยู ,)
I must have been a fool,
(ไอ มัซท แฮ็ฝ บีน อะ ฟูล ,)
All my dreams were with
(ออล ไม ดรีม เวอ วิฑ)
you…
(ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I say it’s ok,
(ไอ เซ อิทซ โอเค ,)
I can promise you it’s
(ไอ แค็น พรอมอิซ ยู อิทซ)
alright, you ain’t keeping
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง)
me up all night, no more,
(มี อัพ ออล ไนท , โน โม ,)
You’re not here but it’s ok,
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค ,)
I assure you, babe, it’s
(ไอ แอะฌูร ยู , เบบ , อิทซ)
alright, you ain’t keeping me
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง มี)
up all night, no more, [no more]
(อัพ ออล ไนท , โน โม , [ โน โม ])
You’re not here but it’s ok.
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค)

Its all right, it’s okay [x3]
(อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค [ x3 ])
That you’re not here with me
(แดท ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)

Its all right, it’s okay [x3]
(อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค [ x3 ])
That you’re not here with me
(แดท ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I say it’s ok,
(ไอ เซ อิทซ โอเค ,)
I can promise you it’s
(ไอ แค็น พรอมอิซ ยู อิทซ)
alright, you ain’t keeping
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง)
me up all night, no more,
(มี อัพ ออล ไนท , โน โม ,)
You’re not here but it’s ok,
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค ,)
I assure you, babe, it’s
(ไอ แอะฌูร ยู , เบบ , อิทซ)
alright, you ain’t keeping me
(ออลไร๊ท , ยู เอน คีพอิง มี)
up all night, no more, [no more]
(อัพ ออล ไนท , โน โม , [ โน โม ])
You’re not here but it’s ok.
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค)

Its all right, it’s okay [x3]
(อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค [ x3 ])
That you’re not here with me
(แดท ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)

Its all right, it’s okay [x3]
(อิทซ ซอร์ ไรท , อิทซ โอเค [ x3 ])

You’re not here but it’s ok.
(ยัวร์ น็อท เฮียร บัท อิทซ โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Ok คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น