เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Martina McBride

The sun is shining every day,
(เดอะ ซัน อีส ชายนิง เอฝริ เด ,)
Clouds never get in the way for you and me
(คเลาด เนฝเออะ เก็ท อิน เดอะ เว ฟอ ยู แอ็นด มี)
I’ve known you just a week or two,
(อิฝ โนน ยู จัซท ดา วีค ออ ทู ,)
but baby I’m so into you,
(บัท เบบิ แอม โซ อีนทุ ยู ,)
can hardly breath
(แค็น ฮาดลิ บเร็ธ)

And I’m in, so totally wrapped up
(แอ็นด แอม อิน , โซ โททอลลี่ แร็พท อัพ)
emotionally attracted
(อีโมชันนอลลี่ แอ็ทแรคท)
so physically actin’
(โซ ฟีสอิแค็ลลิ แอสติน)
so wrecklessly I need you,
(โซ เวรกเคสรี่ ไอ เน ยู ,)
so desperately sure as the sky is blue
(โซ เดซเพอะริทลิ ฌุร แอ็ส เดอะ ซไค อีส บลู)
Baby, I love you,
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู ,)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

I never knew that I could feel like this,
(ไอ เนฝเออะ นยู แดท ไอ คูด ฟีล ไลค ที ,)
can hardly wait till our next kiss,
(แค็น ฮาดลิ เวท ทิล เอ๊า เน็คซท คิซ ,)
you’re so cool
(ยัวร์ โซ คูล)
If I’m dreamin’ please don’t wake me up,
(อิฟ แอม ดรีมมิน พลีส ด้อนท์ เวค มี อัพ ,)
Cause baby I can’t get enough of what you do
(คอส เบบิ ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ฮว็อท ยู ดู)

And I’m in, so electrically charged up
(แอ็นด แอม อิน , โซ อิเลคทริแค็ลลิ ชาจ อัพ)
connectically actin’, eratically need you
(คอนเนคไทคอลลี่ แอสติน , เอราไทกอรี่ เน ยู)
Fanatically you get to me,
(ฟะแนทอิแค็ลลิ ยู เก็ท ทู มี ,)
magically sure as the sky is blue
(แมจอิแค็ลลิ ฌุร แอ็ส เดอะ ซไค อีส บลู)
Baby, I love you
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)

I can’t believe that this is real,
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ที ซิส ริแอ็ล ,)
the way I feel
(เดอะ เว ไอ ฟีล)
baby I’ve gone head over heels
(เบบิ อิฝ กอน เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล)

And I’m in, so totally wrapped up
(แอ็นด แอม อิน , โซ โททอลลี่ แร็พท อัพ)
emotionally attracted
(อีโมชันนอลลี่ แอ็ทแรคท)
so physically actin’
(โซ ฟีสอิแค็ลลิ แอสติน)
so wrecklessly I need you,
(โซ เวรกเคสรี่ ไอ เน ยู ,)
And I’m in, so electrically charged up
(แอ็นด แอม อิน , โซ อิเลคทริแค็ลลิ ชาจ อัพ)
connectically actin’, eratically need you
(คอนเนคไทคอลลี่ แอสติน , เอราไทกอรี่ เน ยู)
Fanatically you get to me,
(ฟะแนทอิแค็ลลิ ยู เก็ท ทู มี ,)
magically sure as the sky is blue
(แมจอิแค็ลลิ ฌุร แอ็ส เดอะ ซไค อีส บลู)
Baby, I love you
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)

Baby I love you,
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู ,)
do you love me too?
(ดู ยู ลัฝ มี ทู)
Baby I love you
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love You คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น