เนื้อเพลง Senorita คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Pharrell

Pharrell:
(พาเรล :)
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
It’s my pleasure to introduce to you
(อิทซ ไม พเลฉเออะ ทู อีนทโระดยูซ ทู ยู)
He’s a friend of mine
(อีส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

Justin:
(จัสติน :)
Yes, yes I am
(เย็ซ , เย็ซ ซาย แอ็ม)

Pharrell:
(พาเรล :)
And he goes by the name…
(แอ็นด ฮี โกซ ไบ เดอะ เนม)

Justin:
(จัสติน :)
Wowoowoooo
(วาวฮูวาว)

All the way
(ออล เดอะ เว)
from Memphis, Tennessee
(ฟร็อม เมมฟริซ , เทนเนซซี)
And he’s got somethin’ special for y’all tonight
(แอ็นด อีส ก็อท ซัมติน ซเพฌแอ็ล ฟอ ยอล ทุไนท)
He’s gonna sing a song for y’all
(อีส กอนนะ ซิง อะ ซ็อง ฟอ ยอล)
About this girl
(อะเบาท ที เกิล)

Justin:
(จัสติน :)
Come in right here?
(คัม อิน ไรท เฮียร)

Pharrell:
(พาเรล :)
Yea, come on
(เย , คัมมอน)

On that sunny day
(ออน แดท ซันนิ เด)
Didn’t know I’d meet
(ดิ๊นอิน โน อาย มีท)
Such a beautiful girl
(ซัช อะ บยูทิฟุล เกิล)
Walking down the street
(วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท)
Seen those bright brown eyes
(ซีน โฑส ไบร๊ท บเราน ไอ)
With tears coming down
(วิฑ เทีย คัมอิง เดาน)
She deserves a crown
(ชี ดิเสิฝ ซา คเราน)
But where is it now
(บัท ฮแว อีส ซิท เนา)
Mamma listen
(มะมา ลิ๊สซึ่น)

Senorita, I feel for you
(เซนโยะรีทา , ไอ ฟีล ฟอ ยู)
You deal with things, that you don’t have to
(ยู ดีล วิฑ ธิง , แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
He doesn’t love ya, I can tell by his charm
(ฮี ดัสอินท ลัฝ ยา , ไอ แค็น เท็ล ไบ ฮิส ชาม)
But you could feel this real love
(บัท ยู คูด ฟีล ที ริแอ็ล ลัฝ)
If you just lay in my…
(อิฟ ยู จัซท เล อิน ไม)

Running fast in my mind
(รันนิง ฟัซท อิน ไม ไมนด)
Girl won’t you slow it down
(เกิล ว็อนท ยู ซโล อิท เดาน)
If we carry on this way
(อิฟ วี แคริ ออน ที เว)
This thing might leave the ground
(ที ธิง ไมท ลีฝ เดอะ กเรานด)
How would you like to fly?
(เฮา วูด ยู ไลค ทู ฟไล)
Thats how my queen should ride
(แฑ็ท เฮา ไม ควีน ฌูด ไรด)
But you still deserve a crown
(บัท ยู ซทิล ดิเสิฝ อะ คเราน)
Well hasn’t it been found?
(เว็ล แฮ็ซท ดิธ บีน เฟานด)
Mamma listen
(มะมา ลิ๊สซึ่น)

Senorita, I feel for you
(เซนโยะรีทา , ไอ ฟีล ฟอ ยู)
[Feel for you]
([ ฟีล ฟอ ยู ])
You deal with things, that you don’t have to
(ยู ดีล วิฑ ธิง , แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
[No, no]
([ โน , โน ])
He doesn’t love ya, I can tell by his charm
(ฮี ดัสอินท ลัฝ ยา , ไอ แค็น เท็ล ไบ ฮิส ชาม)
[He don’t love ya baby]
([ ฮี ด้อนท์ ลัฝ ยา เบบิ ])
But you could feel this real love
(บัท ยู คูด ฟีล ที ริแอ็ล ลัฝ)
[Feel it]
([ ฟีล อิท ])
If you just lay in my…
(อิฟ ยู จัซท เล อิน ไม)

Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[Won’t you lay in my]
([ ว็อนท ยู เล อิน ไม ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[Mama lay in my]
([ มามะ เล อิน ไม ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[Baby won’t you lay in my]
([ เบบิ ว็อนท ยู เล อิน ไม ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)

When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
I see something that money can’t buy
(ไอ ซี ซัมติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I know if you give us a try
(แอ็นด ดาย โน อิฟ ยู กิฝ อัซ ซา ทไร)
I’ll work hard for you girl
(อิล เวิค ฮาด ฟอ ยู เกิล)
And no longer will you ever have to cry
(แอ็นด โน ลองเงอ วิล ยู เอฝเออะ แฮ็ฝ ทู คไร)

Senorita, I feel for you
(เซนโยะรีทา , ไอ ฟีล ฟอ ยู)
You deal with things, that you don’t have to
(ยู ดีล วิฑ ธิง , แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู)
[Deal with things you don’t have to]
([ ดีล วิฑ ธิง ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ])
He doesn’t love ya, I can tell by his charm
(ฮี ดัสอินท ลัฝ ยา , ไอ แค็น เท็ล ไบ ฮิส ชาม)
[No, no]
([ โน , โน ])
But you could feel this real love
(บัท ยู คูด ฟีล ที ริแอ็ล ลัฝ)
[Feel it]
([ ฟีล อิท ])
If you just lay in my…
(อิฟ ยู จัซท เล อิน ไม)

Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[Whoa]
([ โว้ว ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[My baby]
([ ไม เบบิ ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)
[Oooh, yea]
([ อู้ , เย ])
Ah, ah, arms…
(อา , อา , อาม)

When I look into your eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
I see something that money can’t buy
(ไอ ซี ซัมติง แดท มันอิ แค็นท ไบ)
And I know if you give us a try
(แอ็นด ดาย โน อิฟ ยู กิฝ อัซ ซา ทไร)
I’ll work hard for you girl
(อิล เวิค ฮาด ฟอ ยู เกิล)
You won’t ever cry
(ยู ว็อนท เอฝเออะ คไร)

Now listen
(เนา ลิ๊สซึ่น)
I wanna try some right now
(ไอ วอนนา ทไร ซัม ไรท เนา)
See they don’t do this anymore
(ซี เฑ ด้อนท์ ดู ที แอนนี่มอ)
I’ma sing something
(แอมอา ซิง ซัมติง)
And I want the guys to sing with me
(แอ็นด ดาย ว็อนท เดอะ ไก ทู ซิง วิฑ มี)
They go
(เฑ โก)
It feels like something’s heating up, can I leave with you?
(“ อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ , แค็น นาย ลีฝ วิฑ ยู “)
And then the ladies go
(แอ็นด เฑ็น เดอะ เลดิส โก)
I don’t know what I’m thinking bout, really leaving with you
(“ ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ติ้งกิง เบาท , ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส วิฑ ยู “)

Guys sing
(ไก ซิง)
It feels like something’s heating up, can I leave with you?
(อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ , แค็น นาย ลีฝ วิฑ ยู)
And ladies
(แอ็นด เลดิส)
I don’t know what I’m thinking bout, really leaving with you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ติ้งกิง เบาท , ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส วิฑ ยู)
Feels good don’t it, come on
(ฟีล กุด ด้อนท์ ดิธ , คัมมอน)
It feels like something’s heating up, can I leave with you?
(อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ , แค็น นาย ลีฝ วิฑ ยู)
Yea, ladies
(เย , เลดิส)
I don’t know what I’m thinking bout, really leaving with you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ติ้งกิง เบาท , ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส วิฑ ยู)
Show the good to me
(โฌ เดอะ กุด ทู มี)

Sing it one more time
(ซิง อิท วัน โม ไทม)
It feels like something’s heating up, can I leave with you?
(อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ , แค็น นาย ลีฝ วิฑ ยู)
Ladies
(เลดิส)
I don’t know what I’m thinking bout, really leaving with you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ติ้งกิง เบาท , ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส วิฑ ยู)
Yea, yea..
(เย , เย)
It feels like something’s heating up, can I leave with you?
(อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ , แค็น นาย ลีฝ วิฑ ยู)
Ladies
(เลดิส)
I don’t know what I’m thinking bout, really leaving with you
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ติ้งกิง เบาท , ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส วิฑ ยู)

Gentlemen, good night
(เจนเทิลเมน , กุด ไนท)
Ladies, good morning
(เลดิส , กุด มอนิง)
[laughs]
([ ลาฟ ])
That’s it
(แฑ็ท ซิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Senorita คำอ่านไทย Justin Timberlake feat Pharrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น