เนื้อเพลง Life Goes On คำอ่านไทย LeAnn Rimes

Life goes on, life goes on
(ไลฟ โกซ ออน , ไลฟ โกซ ออน)
Life goes on, life goes on
(ไลฟ โกซ ออน , ไลฟ โกซ ออน)

You s*cked me in
(ยู เอส *cked มี อิน)
And played my mind
(แอ็นด พเล ไม ไมนด)
Just like a toy
(จัซท ไลค เก ทอย)
You were crank and wind
(ยู เวอ คแร็งค แอ็นด วินด)

Baby I would give till you wore it out
(เบบิ ไอ วูด กิฝ ทิล ยู โว อิท เอาท)
You left me lyin’ in a pool of doubt
(ยู เล็ฟท มี ลายอิน อิน อะ พูล อ็อฝ เดาท)
And you’re still thinkin’ you’re the Daddy Mac
(แอ็นด ยัวร์ ซทิล ติ้งกิน ยัวร์ เดอะ แดดดิ แมค)
You should’ve known better but you didn’t
(ยู ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ บัท ยู ดิ๊นอิน)
And I can’t go back
(แอ็นด ดาย แค็นท โก แบ็ค)

Oh life goes on
(โอ ไลฟ โกซ ออน)
And it’s only gonna make me strong
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ เมค มี ซทร็อง)
It’s a fact, once you get on board
(อิทซ ซา แฟ็คท , วันซ ยู เก็ท ออน โบด)
Say good-bye cause you can’t go back
(เซ กุด ไบ คอส ยู แค็นท โก แบ็ค)
Oh it’s a fight, and I really wanna get it right
(โอ อิทซ ซา ไฟท , แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท ดิธ ไรท)
Where I’m at, is my life before me
(ฮแว แอม แอ็ท , อีส ไม ไลฟ บิโฟ มี)
And this feelin’ that I can go back
(แอ็นด ที ฟีลิน แดท ไอ แค็น โก แบ็ค)
Life goes on [repeat 2X]
(ไลฟ โกซ ออน [ ริพีท 2X ])

Wish I knew then
(วิฌ ไอ นยู เฑ็น)
What I know now
(ฮว็อท ไอ โน เนา)
You held all the cards
(ยู เฮ็ลด ออล เดอะ คาด)
And sold me out
(แอ็นด โซลด มี เอาท)

Baby shame on you, if you fool me once
(เบบิ เฌม ออน ยู , อิฟ ยู ฟูล มี วันซ)
Shame on me if you fool me twice
(เฌม ออน มี อิฟ ยู ฟูล มี ทไวซ)
You’ve been a pretty hard case to crack
(ยู๊ฟ บีน อะ พรีททิ ฮาด เคซ ทู คแร็ค)
Should’ve known better but I didn’t
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ บัท ไอ ดิ๊นอิน)
And I can’t go back
(แอ็นด ดาย แค็นท โก แบ็ค)

Oh life goes on
(โอ ไลฟ โกซ ออน)
And it’s only gonna make me strong
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ เมค มี ซทร็อง)
It’s a fact, once you get on board
(อิทซ ซา แฟ็คท , วันซ ยู เก็ท ออน โบด)
Say good-bye cause you can’t go back
(เซ กุด ไบ คอส ยู แค็นท โก แบ็ค)
Oh it’s a fight, and I really wanna get it right
(โอ อิทซ ซา ไฟท , แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท ดิธ ไรท)
Where I’m at, is my life before me
(ฮแว แอม แอ็ท , อีส ไม ไลฟ บิโฟ มี)
And this feelin’ that I can go back
(แอ็นด ที ฟีลิน แดท ไอ แค็น โก แบ็ค)
Life goes on
(ไลฟ โกซ ออน)

Na, na, na, na, na
(นา , นา , นา , นา , นา)
Life goes on
(ไลฟ โกซ ออน)
Na, Na, Na, Na,
(นา , นา , นา , นา ,)
It made me strong
(อิท เมด มี ซทร็อง)
Oh yeah, got this feeling that I can’t go back
(โอ เย่ , ก็อท ที ฟีลอิง แดท ไอ แค็นท โก แบ็ค)

Life goes on, life goes on, and it’s only gonna me strong
(ไลฟ โกซ ออน , ไลฟ โกซ ออน , แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ กอนนะ มี ซทร็อง)
Life goes on, life goes on, and on and on
(ไลฟ โกซ ออน , ไลฟ โกซ ออน , แอ็นด ออน แอ็นด ออน)

shame on you, if you fool me once
(เฌม ออน ยู , อิฟ ยู ฟูล มี วันซ)
Shame on me if you fool me twice
(เฌม ออน มี อิฟ ยู ฟูล มี ทไวซ)
You’ve been a pretty hard case to crack
(ยู๊ฟ บีน อะ พรีททิ ฮาด เคซ ทู คแร็ค)
Should’ve known better but I didn’t
(ชูดดิฝ โนน เบทเทอะ บัท ไอ ดิ๊นอิน)
And I can’t go back
(แอ็นด ดาย แค็นท โก แบ็ค)

Na, na, na, na, na
(นา , นา , นา , นา , นา)
Life goes on
(ไลฟ โกซ ออน)
Na, Na, Na, Na
(นา , นา , นา , นา)
It made me strong
(อิท เมด มี ซทร็อง)

Oh yeah
(โอ เย่)
Gotta feelin’ that I can’t go back
(กอททะ ฟีลิน แดท ไอ แค็นท โก แบ็ค)
No I can’t go back
(โน ไอ แค็นท โก แบ็ค)
Oh yeah
(โอ เย่)
I’ve gotta go now
(อิฝ กอททะ โก เนา)
I’m moving on
(แอม มูฝอิง ออน)
No turning back
(โน เทินนิง แบ็ค)
Cuase you made me strong
(คิวเอซ ยู เมด มี ซทร็อง)

[repeat refrain]
([ ริพีท ริฟเรน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Goes On คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น