เนื้อเพลง Welcome To The Black Parade คำอ่านไทย My Chemical Romance

When I was a young boy,
(ฮเว็น นาย วอส ซา ยัง บอย ,)
My Father took me into the city,
(ไม ฟาเฑอะ ทุค มี อีนทุ เดอะ ซีทอิ ,)
To see a marching band.
(ทู ซี อะ มัสชิง แบ็นด)

He said “Son when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned.”
(ฮี เซ็ด “ ซัน ฮเว็น ยู กโร อัพ , วูด ยู บี เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ เดอะ บโรเค็น , เดอะ บีทน แอ็นด เดอะ แด็ม “)

He said “will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans they have made.”
(ฮี เซ็ด “ วิล ยู ดิฟีท เฑ็ม , ยุร ดีมัน แซน ออล เดอะ น็อน บิลีฝเฝอะ , เดอะ แพล็น เฑ แฮ็ฝ เมด “)

“Because one day I leave you,
(“ บิคอส วัน เด ไอ ลีฝ ยู ,)
A phantom to lead you in the summer,
(อะ แฟนทัม ทู เล็ด ยู อิน เดอะ ซัมเมอะ ,)
To join the black parade.”
(ทู จอยน เดอะ บแล็ค พะเรด “)

When I was a young boy,
(ฮเว็น นาย วอส ซา ยัง บอย ,)
My father took me into the city
(ไม ฟาเฑอะ ทุค มี อีนทุ เดอะ ซีทอิ)
To see a marching band.
(ทู ซี อะ มัสชิง แบ็นด)
He said, “Son when you grow up, will you be the savior of the broken, the beaten and the damned?”
(ฮี เซ็ด , “ ซัน ฮเว็น ยู กโร อัพ , วิล ยู บี เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ เดอะ บโรเค็น , เดอะ บีทน แอ็นด เดอะ แด็ม “)

Sometimes I get the feeling
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท เดอะ ฟีลอิง)
She’s watching over me.
(ชี วัทชิง โอเฝอะ มี)
And other times I feel like I should go.
(แอ็นด อัฑเออะ ไทม ซาย ฟีล ไลค ไก ฌูด โก)
And through it all, the rise and fall, the bodies in the streets.
(แอ็นด ธรู อิท ดอร์ , เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล , เดอะ บอดีสฺซิน เดอะ ซทรีท)
When you’re gone we want you all to know
(ฮเว็น ยัวร์ กอน วี ว็อนท ยู ออล ทู โน)

We’ll carry on,
(เว็ล แคริ ออน ,)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
And though you’re dead and gone believe me
(แอ็นด โธ ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน บิลีฝ มี)
Your memory will carry on
(ยุร เมมโอะริ วิล แคริ ออน)
Carry on
(แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
And in my heart I can’t contain it
(แอ็นด อิน ไม ฮาท ไอ แค็นท ค็อนเทน หนิด)
The anthem wont explain it.
(ดิ แอนเธ็ม ว็อนท เอ็คซพเลน หนิด)

And we will send you reeling from decimated dreams
(แอ็นด วี วิล เซ็นด ยู รีลลิง ฟร็อม เดซอิเมท ดรีม)
Your misery and hate will kill us all
(ยุร มีสริ แอ็นด เฮท วิล คิล อัซ ซอร์)
So paint it black and take it back
(โซ เพนท ดิธ บแล็ค แอ็นด เทค อิท แบ็ค)
Let’s shout it loud and clear
(เล็ท เฌาท ดิธ เลาด แอ็นด คเลีย)
Do you fight it to the end
(ดู ยู ไฟท ดิธ ทู ดิ เอ็นด)
We hear the call to
(วี เฮีย เดอะ คอล ทู)
Carry on
(แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
Though you’re dead and gone believe me
(โธ ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน บิลีฝ มี)
Your memory will carry on
(ยุร เมมโอะริ วิล แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
And though you’re broken and defeated
(แอ็นด โธ ยัวร์ บโรเค็น แอ็นด ดิฟีท)
You’re weary widow marches
(ยัวร์ เวียริ วีดโอ มาสชีสฺ)
On
(ออน)
And on we carry through the fears
(แอ็นด ออน วี แคริ ธรู เดอะ เฟีย)
Ooh oh ohhhh
(อู้ โอ โอ้)
The disappointed faces of your peers
(เดอะ ดิแซ็พพอยนท เฟซ อ็อฝ ยุร เพีย)
Ooh oh ohhhh
(อู้ โอ โอ้)
Take a look at me cos I could not care at all
(เทค เก ลุค แกท มี คอซ ซาย คูด น็อท แค แอ็ท ดอร์)
Do or die
(ดู ออ ได)
You’ll never make me
(โยว เนฝเออะ เมค มี)
Cos the world, will never take my heart
(คอซ เดอะ เวิลด , วิล เนฝเออะ เทค ไม ฮาท)
You can try, you’ll never break me
(ยู แค็น ทไร , โยว เนฝเออะ บเรค มี)
Want it all, I’m gonna play this part
(ว็อนท ดิธ ดอร์ , แอม กอนนะ พเล ที พาท)
Wont explain or say I’m sorry
(ว็อนท เอ็คซพเลน ออ เซ แอม ซอริ)
I’m not ashamed, I’m gonna show my scar
(แอม น็อท อะเฌมด , แอม กอนนะ โฌ ไม ซคา)
You’re the chair, for all the broken
(ยัวร์ เดอะ แช , ฟอ ออล เดอะ บโรเค็น)
Listen here, because it’s only..
(ลิ๊สซึ่น เฮียร , บิคอส อิทซ โอ๊นลี่)
I’m just a man, I’m not a hero
(แอม จัซท ดา แม็น , แอม น็อท ดา ฮีโร)
Just a boy, who’s meant to sing this song
(จัซท ดา บอย , ฮู เม็นท ทู ซิง ที ซ็อง)
Just a man, I’m not a hero
(จัซท ดา แม็น , แอม น็อท ดา ฮีโร)
I DON’T CARE!!
(ไอ ด้อนท์ แค ! !)

Carry on
(แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
Though you’re dead and gone believe me
(โธ ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน บิลีฝ มี)
Your memory will carry on
(ยุร เมมโอะริ วิล แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
And though you’re broken and defeated
(แอ็นด โธ ยัวร์ บโรเค็น แอ็นด ดิฟีท)
Your weary widow marches on
(ยุร เวียริ วีดโอ มาสชีสฺ ออน)
Do or die
(ดู ออ ได)
You’ll never make me
(โยว เนฝเออะ เมค มี)
Cos the world, will never take my heart
(คอซ เดอะ เวิลด , วิล เนฝเออะ เทค ไม ฮาท)
You can try, you’ll never break me
(ยู แค็น ทไร , โยว เนฝเออะ บเรค มี)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)
We’ll carry
(เว็ล แคริ)
We’ll carry on
(เว็ล แคริ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Welcome To The Black Parade คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น