เนื้อเพลง Country Ain’t Never Been Pretty คำอ่านไทย Cam

country-aint-never-been-pretty-cam
Her high heels on the red carpet
เฮอ ไฮฮ ฮีล ออน เร้ด ค๊าร์เพ็ท
Her perfect hair blowing in the wind
เฮอ เพ๊อร์เฟ็คท แฮร์ โบลว์ลิ่ง อิน วินด
With her designer jeans and fake eyelashes
วิธ เฮอ ดิไสนเนอะ ยีน แอนด์ เฟ้ค อายลาสชึด
Crooning “thanks, y’all!” to the crowd between the flashes
ครูนนิ่ง “แต้ง, วาย ออล !” ทู คราวดํ บีทะวีน แฟลสเชด
She may be singing ’bout the country
ชี เมย์ บี ซิงอิ่ง เบาท คั๊นทรี่
And putting out the hits
แอนด์ พัททิ่ง เอ๊าท ฮิท
But those boots sure never stepped in horsesh*t
บั๊ท โฑส บู๊ท ชัวร์ เน๊เฝ่อร์ สตอปชฺ อิน โฮชิด
So thank God she lives in the city
โซ แธ๊งค์ ก๊อด ชี ไล้ฝ อิน ซิ๊ที่
Cause country ain’t never been pretty
ค๊อส คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่
You hear the rooster crow at the crack of dawn
ยู เฮียร รูซเทอะ คโร แอ็ท แคร๊ค อ็อฝ ดอว์น
And you’ve already been at it for hours
แอนด์ ยู อา ออลเร๊ดี้ บีน แอ็ท อิท ฟอร์ เอาเอ้อร์
You’re thankful there’s no cameras, cause you make an awful face
ยู รี แธงคฟุล แดร์ เอส โน แค๊เมร่า , ค๊อส ยู เม้ค ออฟุล เฟซ
That first sit in the cold tractor seat just can’t be done with grace
แด้ท เฟิร์สท ซิท อิน โคลด์ ทแรคเทอะ ซีท จั๊สท แคน ที บี ดัน วิธ เกร๊ซ
‘Stead of hairspray and curls, you’ve got hay and dirt
สเท้ด อ็อฝ เฮรีสเพย์ แอนด์ เคิล , ยู อา ก็อท เฮ แอนด์ เดิร์ท
Slammed your unpainted nails in a barn door
สแลมทฺ ยุร อันเพนเทด เนล อิน บาน ดอร์
But it’s alright to look kind of sh*tty
บั๊ท อิท เอส ออลไร๊ท ทู ลุ๊ค ไคนด์ อ็อฝ ชิดตี้
Cause country ain’t never been pretty
ค๊อส คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่
It’s as simple as it seems
อิท เอส แอส ซิ๊มเพิ่ล แอส อิท ซีม
Who needs brand-name jeans?
ฮู นี๊ด แบรนดฺ -เนม ยีน ?
Your man’s hands are gonna cover the label anyways
ยุร แมน เอส แฮนด์ แอ กอนนะ โค๊ฝเฝ่อร์ เล๊เบ้ล เอนอิเว
Country ain’t never been pretty, and that’s alright
คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่ , แอนด์ แด้ท เอส ออลไร๊ท
Cause if your head’s on straight, your hair will be fine
ค๊อส อิ๊ฟ ยุร เฮด เอส ออน สเทร๊ท , ยุร แฮร์ วิล บี ไฟน
You might not get it at first, but you’ll come around
ยู ไมท น็อท เก็ท อิท แอ็ท เฟิร์สท , บั๊ท ยู วิว คัม อะราวนฺดฺ
And see, your legs look great with both feet on the ground
แอนด์ ซี , ยุร เล้ก ลุ๊ค เกรท วิธ โบทรฺ ฟีท ออน กราวนด์
All right
ออล ไร๊ท
Please stop me if you get it already
พลีซ สท๊อพ มี อิ๊ฟ ยู เก็ท อิท ออลเร๊ดี้
Country ain’t never been pretty
คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่
You can spend eight hours at the gym every day
ยู แคน สเพ็นด เอท เอาเอ้อร์ แอ็ท จิม เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
But then who would bail the hay?
บั๊ท เด็น ฮู เวิด เบล เฮ ?
You can iron your shirt and polish your boots
ยู แคน ไอ๊อ้อน ยุร เชิ๊ร์ท แอนด์ โพ๊ลิช ยุร บู๊ท
But then you may as well go put on a suit
บั๊ท เด็น ยู เมย์ แอส เวลล โก พุท ออน ซุ๊ท
The glitter and glamor, the fortune and fame
กลีทเทอะ แอนด์ กแลมเออะ , ฟ๊อร์จูน แอนด์ เฟม
The sugar-free soy vanilla lattes
ชู๊ก้าร -ฟรี ซอย ฝะนีลละ ลาตดีสฺ
Leave all that to the folks in the city
ลี๊ฝ ออล แด้ท ทู โฟล้ค อิน ซิ๊ที่
Cause country ain’t never been pretty
ค๊อส คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่
It’s easier than you think
อิท เอส อีสไซน์ แฑ็น ยู ทริ๊งค
Just buy a round of drinks
จั๊สท บาย ราวนด อ็อฝ ดริ๊งค
Beer goggles are cheaper than Gucci glasses anyway
เบีย กอกกล แอ ชีพเปอ แฑ็น กู๊ซชี่ กลาซซิส เอนอิเว
Country ain’t never been pretty, and that’s alright
คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่ , แอนด์ แด้ท เอส ออลไร๊ท
Cause if your head’s on straight, your hair will be fine
ค๊อส อิ๊ฟ ยุร เฮด เอส ออน สเทร๊ท , ยุร แฮร์ วิล บี ไฟน
You might not get it at first, but you’ll come around
ยู ไมท น็อท เก็ท อิท แอ็ท เฟิร์สท , บั๊ท ยู วิว คัม อะราวนฺดฺ
And see, your legs look great with both feet on the ground
แอนด์ ซี , ยุร เล้ก ลุ๊ค เกรท วิธ โบทรฺ ฟีท ออน กราวนด์
All right
ออล ไร๊ท
Please stop me if you get it already
พลีซ สท๊อพ มี อิ๊ฟ ยู เก็ท อิท ออลเร๊ดี้
If you’ve heard anything I’ve said in this ditty
อิ๊ฟ ยู อา เฮิด เอนอิธิง ไอ อา เซ็ด อิน ดิส ดีททิ
I’ll say it plain; I’m not trying to be witty
ไอ วิว เซย์ อิท เพลน ; ไอ เอ็ม น็อท ธรายอิ่ง ทู บี วีททิ
Country ain’t never been pretty
คั๊นทรี่ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน พริ๊ทที่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Country Ain’t Never Been Pretty คำอ่านไทย Cam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น