เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Eva Cassidy

Lying in my bed I hear the clock tick and think of you
(ลายยิง อิน ไม เบ็ด ดาย เฮีย เดอะ คล็อค ทิค แอ็นด ธิงค อ็อฝ ยู)
Turning in circles, confusion is nothing new
(เทินนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล , ค็อนฟยูฉัน อีส นัธอิง นยู)
Flash back to warm nights, almost left behind
(ฟแล็ฌ แบ็ค ทู วอม ไนท , ออลโมซท เล็ฟท บิไฮนด)
Suitcase of memories
(ซูทเคส อ็อฝ เมรโมรี)
Time after sometimes you pictured me
(ไทม อาฟเทอะ ซัมไทม์ ยู พีคเชอะ มี)
I’m walking too far ahead
(แอม วอคกิง ทู ฟา อะเฮด)
You’re callin’ to me
(ยัวร์ คอลลิน ทู มี)
I can’t hear what you’ve said
(ไอ แค็นท เฮีย ฮว็อท ยู๊ฟ เซ็ด)

*And you say: “Go slow, I fallen behind ”
(*แอ็นด ยู เซ : “ โก ซโล , ไอ ฟอลเล็น บิไฮนด “)
The second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)

** If you’re lost you can look and you will find me
(** อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู , อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู , อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

After your your picture fades
(อาฟเทอะ ยุร ยุร พีคเชอะ เฝด)
And darkness has turned to grey
(แอ็นด ดาคเน็ซ แฮ็ส เทิน ทู กเร)
Watching through windows
(วัทชิง ธรู วีนโด)
I’m wondering if you’re OK
(แอม วันเดอะริง อิฟ ยัวร์ โอเค)

And you said: “Go slow, I falling behind ”
(แอ็นด ยู เซ็ด : “ โก ซโล , ไอ ฟ๊อลิง บิไฮนด “)
The drum beats out of time
(เดอะ ดรัม บีท เอาท อ็อฝ ไทม)
If you’re lost you can look and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู , อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

If you fall I will catch you, I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู , อิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Mummmm Time after time ooooooh
(อึมมมม ไทม อาฟเทอะ ไทม อู้)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

Time afterrrr time … till fade
(ไทม แอฟเตอ ไทม ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Eva Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น