เนื้อเพลง Boy Problems คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

boy-problems-carly-rae-jepsen
If you’re gonna go then go
อิ๊ฟ ยู รี กอนนะ โก เด็น โก
She said to me on the phone
ชี เซ็ด ทู มี ออน โฟน
So tired of hearin’ all your boy problems
โซ ไทร์ อ็อฝ เฮียริน ออล ยุร บอย โพร๊เบล่ม
If you’re gonna stay then stay
อิ๊ฟ ยู รี กอนนะ สเทย์ เด็น สเทย์
He’s not gonna change anyway
ฮี เอส น็อท กอนนะ เช้งจํ เอนอิเว
So tired of hearin’ all your boy problems
โซ ไทร์ อ็อฝ เฮียริน ออล ยุร บอย โพร๊เบล่ม
And I know that she’s right
แอนด์ ไอ โนว์ แด้ท ชี เอส ไร๊ท
And I should not be offended
แอนด์ ไอ เชิด น็อท บี อ๊อฟเฟ่นด
That I know what it looks like
แด้ท ไอ โนว์ ว๊อท อิท ลุ๊ค ไล๊ค
From the outside
ฟรอม เอ๊าทไซ้ด
And I know that she’s right
แอนด์ ไอ โนว์ แด้ท ชี เอส ไร๊ท
And I should not be offended
แอนด์ ไอ เชิด น็อท บี อ๊อฟเฟ่นด
That I know what it looks like
แด้ท ไอ โนว์ ว๊อท อิท ลุ๊ค ไล๊ค
From the outside, from the outside
ฟรอม เอ๊าทไซ้ด , ฟรอม เอ๊าทไซ้ด
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble, you’ve got trouble
บอย ทรั๊บเบิ้ล , ยู อา ก็อท ทรั๊บเบิ้ล
Don’t know what to do
ด็อน ที โนว์ ว๊อท ทู ดู
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
Finally gotta let it go
ไฟแน็ลลิ กอททะ เล็ท อิท โก
She said to me on the phone
ชี เซ็ด ทู มี ออน โฟน
So tired of hearin’ all your boy problems
โซ ไทร์ อ็อฝ เฮียริน ออล ยุร บอย โพร๊เบล่ม
It could be the perfect day
อิท เคิด บี เพ๊อร์เฟ็คท เดย์
You’ll just make it rain anyway
ยู วิว จั๊สท เม้ค อิท เรน เอนอิเว
So tired of hearin’ all your boy problems
โซ ไทร์ อ็อฝ เฮียริน ออล ยุร บอย โพร๊เบล่ม
And I know that she’s right
แอนด์ ไอ โนว์ แด้ท ชี เอส ไร๊ท
And I should not be offended
แอนด์ ไอ เชิด น็อท บี อ๊อฟเฟ่นด
That I know what it looks like
แด้ท ไอ โนว์ ว๊อท อิท ลุ๊ค ไล๊ค
From the outside
ฟรอม เอ๊าทไซ้ด
And I know that she’s right
แอนด์ ไอ โนว์ แด้ท ชี เอส ไร๊ท
And I should not be offended
แอนด์ ไอ เชิด น็อท บี อ๊อฟเฟ่นด
That I know what it looks like
แด้ท ไอ โนว์ ว๊อท อิท ลุ๊ค ไล๊ค
From the outside, from the outside
ฟรอม เอ๊าทไซ้ด , ฟรอม เอ๊าทไซ้ด
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble, you’ve got trouble
บอย ทรั๊บเบิ้ล , ยู อา ก็อท ทรั๊บเบิ้ล
Don’t know what to do
ด็อน ที โนว์ ว๊อท ทู ดู
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
What’s worse?
ว๊อท เอส เวิ๊ร์ส ?
Losin’ a lover or losin’ your best friend
ลูซิน อะ.-ลัฝเออะ ออ ลูซิน ยุร เบ๊สท์ เฟรน
What’s worse is when you discover
ว๊อท เอส เวิ๊ร์ส อิส เว็น ยู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์
You’re not good for each other
ยู รี น็อท กู๊ด ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์
She’s been giving, you’ve been taking
ชี เอส บีน กำลังกีฝ , ยู อา บีน กำลังทาก
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble, you’ve got trouble
บอย ทรั๊บเบิ้ล , ยู อา ก็อท ทรั๊บเบิ้ล
Don’t know what to do
ด็อน ที โนว์ ว๊อท ทู ดู
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
I think I broke up with my boyfriend today
ไอ ทริ๊งค ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน ทูเดย์
And I don’t really care
แอนด์ ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แคร์
I’ve got worse problems
ไอ อา ก็อท เวิ๊ร์ส โพร๊เบล่ม
I broke up with my boyfriend
ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย บอยเฟรน
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble, you’ve got trouble
บอย ทรั๊บเบิ้ล , ยู อา ก็อท ทรั๊บเบิ้ล
Don’t know what to do
ด็อน ที โนว์ ว๊อท ทู ดู
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble, you’ve got trouble
บอย ทรั๊บเบิ้ล , ยู อา ก็อท ทรั๊บเบิ้ล
Don’t know what to do
ด็อน ที โนว์ ว๊อท ทู ดู
Boy problems, who’s got ’em?
บอย โพร๊เบล่ม , ฮู เอส ก็อท เอ็ม ?
I’ve got them too
ไอ อา ก็อท เด็ม ทู
Boy trouble…
บอย ทรั๊บเบิ้ล…

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boy Problems คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น