เนื้อเพลง Your Type คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

your-type-carly-rae-jepsen

 

I used to be in love with you
ไอ ยู๊ส ทู บี อิน ลัฝ วิธ ยู
You use to be the first thing on my mind
ยู ยู๊ส ทู บี เฟิร์สท ทริง ออน มาย ไมนด์
I know I’m just a friend to you
ไอ โนว์ ไอ เอ็ม จั๊สท อะ.-เฟรน ทู ยู
That I will never get to call you mine
แด้ท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทู คอลลํ ยู ไมน์
But I still love you
บั๊ท ไอ สทิลล ลัฝ ยู
I’m sorry, I’m sorry, I love you
ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ ลัฝ ยู
I didn’t mean to say what I said
ไอ ดินอฺ ที มีน ทู เซย์ ว๊อท ไอ เซ็ด
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
ไอ มิซ ยู , ไอ มีน อิท , ไอ ทไร น็อท ทู ฟีล อิท
But I can’t get you out of my head
บั๊ท ไอ แคน ที เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด
And I want you to miss me
แอนด์ ไอ ว้อนท ยู ทู มิซ มี
When I’m not around you
เว็น ไอ เอ็ม น็อท อะราวนฺดฺ ยู
I know that you’re in town
ไอ โนว์ แด้ท ยู รี อิน ทาวน์
Why won’t you come around
วาย ว็อน ที ยู คัม อะราวนฺดฺ
To the spot that we met
ทู สพอท แด้ท วี เม็ท
I’m not the type of girl for you
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ฟอร์ ยู
And I’m not going to pretend
แอนด์ ไอ เอ็ม น็อท โกอิ่ง ทู พรีเท็นด์
That I’m the type of girl you call more than a friend
แด้ท ไอ เอ็ม ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
And I break all the rules for you
แอนด์ ไอ เบร๊ค ออล รูล ฟอร์ ยู
Break my heart and start again
เบร๊ค มาย ฮาร์ท แอนด์ สท๊าร์ท อะเกน
I’m not the type of girl you call more than a friend
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
I bet she acts so perfectly
ไอ เบ๊ท ชี แอ๊คท โซ เพอเฟ็คทลิ
You probably eat up every word she says
ยู พรอบอับลิ อี๊ท อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ชี เซย์
And if you ever think of me
แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ มี
I bet I’m just a flicker in your head
ไอ เบ๊ท ไอ เอ็ม จั๊สท อะ.-ฟลีคเคอะ อิน ยุร เฮด
But I still love you
บั๊ท ไอ สทิลล ลัฝ ยู
I’m sorry, I’m sorry, I love you
ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ ลัฝ ยู
I didn’t mean to say what I said
ไอ ดินอฺ ที มีน ทู เซย์ ว๊อท ไอ เซ็ด
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
ไอ มิซ ยู , ไอ มีน อิท , ไอ ทไร น็อท ทู ฟีล อิท
But I can’t get you out of my head
บั๊ท ไอ แคน ที เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด
And I want you to miss me
แอนด์ ไอ ว้อนท ยู ทู มิซ มี
When I’m not around you
เว็น ไอ เอ็ม น็อท อะราวนฺดฺ ยู
I know that you’re in town
ไอ โนว์ แด้ท ยู รี อิน ทาวน์
Why won’t you come around
วาย ว็อน ที ยู คัม อะราวนฺดฺ
To the spot that we met
ทู สพอท แด้ท วี เม็ท
I’m not the type of girl for you
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ฟอร์ ยู
And I’m not going to pretend
แอนด์ ไอ เอ็ม น็อท โกอิ่ง ทู พรีเท็นด์
That I’m the type of girl you call more than a friend
แด้ท ไอ เอ็ม ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
And I break all the rules for you
แอนด์ ไอ เบร๊ค ออล รูล ฟอร์ ยู
Break my heart and start again
เบร๊ค มาย ฮาร์ท แอนด์ สท๊าร์ท อะเกน
I’m not the type of girl you call more than a friend
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )
I love you, I’m sorry, I’m sorry, I love you
ไอ ลัฝ ยู , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ ลัฝ ยู
I didn’t mean to say what I said
ไอ ดินอฺ ที มีน ทู เซย์ ว๊อท ไอ เซ็ด
I miss you, I mean it, I tried not to feel it
ไอ มิซ ยู , ไอ มีน อิท , ไอ ทไร น็อท ทู ฟีล อิท
But I can’t get you out of my head
บั๊ท ไอ แคน ที เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด
I’m not the type of girl for you
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ฟอร์ ยู
And I’m not going to pretend
แอนด์ ไอ เอ็ม น็อท โกอิ่ง ทู พรีเท็นด์
That I’m the type of girl you call more than a friend
แด้ท ไอ เอ็ม ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
And I break all the rules for you
แอนด์ ไอ เบร๊ค ออล รูล ฟอร์ ยู
Break my heart and start again
เบร๊ค มาย ฮาร์ท แอนด์ สท๊าร์ท อะเกน
I’m not the type of girl you call more than a friend
ไอ เอ็ม น็อท ไท๊พ อ็อฝ เกิร์ล ยู คอลลํ โม แฑ็น อะ.-เฟรน
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )
I’ll make time for you (time for you-ooh)
ไอ วิว เม้ค ไทม์ ฟอร์ ยู (ไทม์ ฟอร์ ยู -อู้ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Type คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น