เนื้อเพลง Crucify My Love คำอ่านไทย X-Japan

Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If my love is blind
(อิฟ ไม ลัฝ อีส บไลนด)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it sets me free
(อิฟ อิท เซ็ท มี ฟรี)
Never know Never trust
(เนฝเออะ โน เนฝเออะ ทรัซท)
That love should see a color
(“ แฑ็ท ลัฝ ฌูด ซี อะ คัลเออะ “)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it should be that way
(อิฟ อิท ฌูด บี แดท เว)

Swing the heartache
(ซวิง เดอะ ฮาทเทค)
Feel it inside out
(ฟีล อิท อีนไซด เอาท)
When the wind cries
(ฮเว็น เดอะ วินด ไคร)
I’ll say good-by
(อิล เซ กุด ไบ)
Tried to learn Tried to find
(ทไร ทู เลิน ทไร ทู ไฟนด)
To reach out for eternity
(ทู รีช เอาท ฟอ อิเทอนิทิ)
Where’s the answer
(ฮแว ดิ อานเซอะ)
Is this forever
(อีส ที เฟาะเรฝเออะ)

Like a river flowing to the sea
(ไลค เก รีฝเออะ ฟโลอิง ทู เดอะ ซี)
You’ll be miles away, and Iwill know
(โยว บี ไมล อะเว , แอ็นด ไอวิล โน)
I know I can deal with the pain
(ไอ โน ไอ แค็น ดีล วิฑ เดอะ เพน)
No reason to cry
(โน รี๊ซั่น ทู คไร)

Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If my love is blind
(อิฟ ไม ลัฝ อีส บไลนด)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it sets me free
(อิฟ อิท เซ็ท มี ฟรี)
Never know Never trust
(เนฝเออะ โน เนฝเออะ ทรัซท)
That love should see a color
(“ แฑ็ท ลัฝ ฌูด ซี อะ คัลเออะ “)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it should be that way
(อิฟ อิท ฌูด บี แดท เว)

‘Til the loneliness shadows the sky
(ทิล เดอะ โลนลิเน็ซ แฌดโอ เดอะ ซไค)
I’ll be sailing down and I will know
(อิล บี เซลลิง เดาน แอ็นด ดาย วิล โน)
I know I can clear clouds away
(ไอ โน ไอ แค็น คเลีย คเลาด อะเว)
Oh Is it a crime to love
(โอ อีส ซิท อะ คไรม ทู ลัฝ)

Swing the heartache
(ซวิง เดอะ ฮาทเทค)
Feel it inside out
(ฟีล อิท อีนไซด เอาท)
When the wind cries
(ฮเว็น เดอะ วินด ไคร)
I’ll say good-by
(อิล เซ กุด ไบ)
Tried to learn Tried to find
(ทไร ทู เลิน ทไร ทู ไฟนด)
To reach out for eternity
(ทู รีช เอาท ฟอ อิเทอนิทิ)
Where’s the answer
(ฮแว ดิ อานเซอะ)
Is this forever
(อีส ที เฟาะเรฝเออะ)

If my love is blind
(อิฟ ไม ลัฝ อีส บไลนด)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it sets me free
(อิฟ อิท เซ็ท มี ฟรี)
Never know Never trust
(เนฝเออะ โน เนฝเออะ ทรัซท)
That love should see a color
(“ แฑ็ท ลัฝ ฌูด ซี อะ คัลเออะ “)
Crucify my love
(ครูซิไฟ ไม ลัฝ)
If it should be that way
(อิฟ อิท ฌูด บี แดท เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crucify My Love คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น