เนื้อเพลง Sovereign Light Cafe คำอ่านไทย Keane

I’m going back to the time when we owned this town
(แอม โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ ไทม ฮเว็น วี โอน ที ทาวน์)
Down Powder Mill Lane, in the battlegrounds
(เดาน เพาเดอะ มิล เลน , อิน เดอะ แบทเดิลกาวสฺ)
We were friends and lovers and clueless clowns
(วี เวอ ฟเร็นด แซน ลัฝเออะ แซน คลูเลส คเลาน)

I didn’t know I’d be finding out now I was torn from you
(ไอ ดิ๊นอิน โน อาย บี ไฟนดิง เอาท เนา ไอ วอส โทน ฟร็อม ยู)
When we thought about things we were gonna do
(ฮเว็น วี ธอท อะเบาท ธิง วี เวอ กอนนะ ดู)
We were wide eyed dreamers and wiser too
(วี เวอ ไวด ไอ ดรีมเออะ แซน วายเซอทู)

Go down to the rides on East Parade,
(โก เดาน ทู เดอะ ไรด ออน อีซท พะเรด ,)
by the lights of the Palace Arcade
(ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ แพลอิซ อาเคด)
Watch night coming down on the Sovereign Light Caf้
(ว็อช ไนท คัมอิง เดาน ออน เดอะ ซอฝเออะริน ไลท คัฟ)

I’m begging you for some sign, but you’ve still got nothing to say
(แอม เบกกิง ยู ฟอ ซัม ไซน , บัท ยู๊ฟ ซทิล ก็อท นัธอิง ทู เซ)
Or I’m turning back home and I’m walking away
(ออ แอม เทินนิง แบ็ค โฮม แอ็นด แอม วอคกิง อะเว)
I’m a better man now than I was that day
(แอม มา เบทเทอะ แม็น เนา แฑ็น นาย วอส แดท เด)

Go down to the rides on East Parade,
(โก เดาน ทู เดอะ ไรด ออน อีซท พะเรด ,)
by the lights of the Palace Arcade
(ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ แพลอิซ อาเคด)
Watch night coming down on the Sovereign Light Caf้
(ว็อช ไนท คัมอิง เดาน ออน เดอะ ซอฝเออะริน ไลท คัฟ)
Go down to the bandstand on the pier
(โก เดาน ทู เดอะ แบนสแตนทฺ ออน เดอะ เพีย)
Watch the drunks and the lovers appear
(ว็อช เดอะ ดรังค แซน เดอะ ลัฝเออะ แอ็พเพีย)
Take time, just the stars at the Sovereign Light Caf้
(เทค ไทม , จัซท เดอะ ซทา แอ็ท เดอะ ซอฝเออะริน ไลท คัฟ)

I wheel my bike off the train,
(ไอ ฮวีล ไม ไบค ออฟฟ เดอะ ทเรน ,)
Up the North Trade Road,
(อัพ เดอะ นอธ เทรด โรด ,)
Look for you on Marley Lane
(ลุค ฟอ ยู ออน มาร์รี เลน)
In every building, every streetlight
(อิน เอฝริ บีลดิง , เอฝริ สตีทไลท์)
Oh why did we ever go so far from home?
(โอ ฮไว ดิด วี เอฝเออะ โก โซ ฟา ฟร็อม โฮม)

You keep on leaving me mile long traces of who you are
(ยู คีพ ออน ลีฝอิงส มี ไมล ล็อง เทร๊ซ อ็อฝ ฮู ยู อาร์)
You can get a big house and a faster car
(ยู แค็น เก็ท ดา บิก เฮาซ แอ็นด อะ ฟาสเทอะ คา)
You can run away boy, but you won’t go far
(ยู แค็น รัน อะเว บอย , บัท ยู ว็อนท โก ฟา)

Let’s go down to the rides on East Parade,
(เล็ท โก เดาน ทู เดอะ ไรด ออน อีซท พะเรด ,)
by the lights of the Palace Arcade
(ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ แพลอิซ อาเคด)
Watch night going down on the Sovereign Light Caf้
(ว็อช ไนท โกอิ้ง เดาน ออน เดอะ ซอฝเออะริน ไลท คัฟ)
Stroll down to the bandstand on the pier
(ซทโรล เดาน ทู เดอะ แบนสแตนทฺ ออน เดอะ เพีย)
Watch the drunks and the lovers appear
(ว็อช เดอะ ดรังค แซน เดอะ ลัฝเออะ แอ็พเพีย)
Take time, just the stars at the Sovereign Light Caf้
(เทค ไทม , จัซท เดอะ ซทา แอ็ท เดอะ ซอฝเออะริน ไลท คัฟ)

La la la la la la la laYeah,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลาเย้ ,)
I’m going where the people know my name
(แอม โกอิ้ง ฮแว เดอะ พี๊เพิ่ล โน ไม เนม)
La la la la la la la laYeah,
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลาเย้ ,)
I’m going where the people know my name
(แอม โกอิ้ง ฮแว เดอะ พี๊เพิ่ล โน ไม เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sovereign Light Cafe คำอ่านไทย Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น