เนื้อเพลง Dream On คำอ่านไทย Aerosmith

Every time I look in the mirror
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
All these lines on my face getting clearer
(ออล ฑิส ไลน ออน ไม เฟซ เกดดดิ้ง เคียเลอ)
The past is gone
(เดอะ พาซท อีส กอน)
It goes by, like dusk to dawn
(อิท โกซ ไบ , ไลค ดัซค ทู ดอน)
Isn’t that the way
(อีสซึ่น แดท เดอะ เว)
Everybody’s got their dues in life to pay
(เอวี่บอดี้ ก็อท แฑ ดยู ซิน ไลฟ ทู เพ)

Yeah, I know nobody knows
(เย่ , ไอ โน โนบอดี้ โน)
where it comes and where it goes
(ฮแว อิท คัม แซน ฮแว อิท โกซ)
I know it’s everybody’s sin
(ไอ โน อิทซ เอวี่บอดี้ ซิน)
You got to lose to know how to win
(ยู ก็อท ทู ลูส ทู โน เฮา ทู วิน)

Half my life
(ฮาล์ฟ ไม ไลฟ)
is in books’ written pages
(อีส ซิน บุค วึ้น เพจ)
Lived and learned from fools and
(ไลฝ แอ็นด เลิน ฟร็อม ฟูล แซน)
from sages
(ฟร็อม เซจ)
You know it’s true
(ยู โน อิทซ ทรู)
All the things come back to you
(ออล เดอะ ธิง คัม แบ็ค ทู ยู)

Sing with me, sing for the year
(ซิง วิฑ มี , ซิง ฟอ เดอะ เยีย)
Sing for the laughter, sing for the tears
(ซิง ฟอ เดอะ ลาฟเทอะ , ซิง ฟอ เดอะ เทีย)
Sing with me, if it’s just for today
(ซิง วิฑ มี , อิฟ อิทซ จัซท ฟอ ทุเด)
Maybe tomorrow, the good lord will take you away
(เมบี ทุมอโร , เดอะ กุด ลอด วิล เทค ยู อะเว)

Yeah, sing with me, sing for the year
(เย่ , ซิง วิฑ มี , ซิง ฟอ เดอะ เยีย)
sing for the laughter, sing for the tear
(ซิง ฟอ เดอะ ลาฟเทอะ , ซิง ฟอ เดอะ เทีย)
sing with me, if it’s just for today
(ซิง วิฑ มี , อิฟ อิทซ จัซท ฟอ ทุเด)
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
(เมบี ทุมอโร , เดอะ กุด ลอด วิล เทค ยู อะเว)

Dream On Dream On Dream On
(ดรีม ออน ดรีม ออน ดรีม ออน)
Dream until your dreams come true
(ดรีม อันทีล ยุร ดรีม คัม ทรู)
Dream On Dream On Dream On
(ดรีม ออน ดรีม ออน ดรีม ออน)
Dream until your dream comes through
(ดรีม อันทีล ยุร ดรีม คัม ธรู)
Dream On Dream On Dream On
(ดรีม ออน ดรีม ออน ดรีม ออน)
Dream On Dream On
(ดรีม ออน ดรีม ออน)
Dream On Dream On
(ดรีม ออน ดรีม ออน)

Sing with me, sing for the year
(ซิง วิฑ มี , ซิง ฟอ เดอะ เยีย)
sing for the laughter, sing for the tear
(ซิง ฟอ เดอะ ลาฟเทอะ , ซิง ฟอ เดอะ เทีย)
sing with me, if it’s just for today
(ซิง วิฑ มี , อิฟ อิทซ จัซท ฟอ ทุเด)
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
(เมบี ทุมอโร , เดอะ กุด ลอด วิล เทค ยู อะเว)
Sing with me, sing for the year
(ซิง วิฑ มี , ซิง ฟอ เดอะ เยีย)
sing for the laughter, sing for the tear
(ซิง ฟอ เดอะ ลาฟเทอะ , ซิง ฟอ เดอะ เทีย)
Sing with me, if it’s just for today
(ซิง วิฑ มี , อิฟ อิทซ จัซท ฟอ ทุเด)
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away……
(เมบี ทุมอโร , เดอะ กุด ลอด วิล เทค ยู อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream On คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น