เนื้อเพลง It Will Rain คำอ่านไทย Bruno Mars

If you ever leave me baby, leave some morphine at my door,
(อิฟ ยู เอฝเออะ ลีฝ มี เบบิ , ลีฝ ซัม มอฟีน แอ็ท ไม โด ,)
Cuz it would take a whole lot of medication,
(คัซ อิท วูด เทค เก โฮล ล็อท อ็อฝ เมดดีเคชั่น ,)
To realise what we used to have it but we don’t have it anymore.
(ทู รีโอราย ฮว็อท วี ยูซ ทู แฮ็ฝ อิท บัท วี ด้อนท์ แฮ็ฝ อิท แอนนี่มอ)

There’s no religion that could save me, no matter how my moneys are on the floor.[ooooh] so keep in mind all the sacrifices I’m making, to keep you by my side, and keep you from walking out the door
(แฑ โน ริลีจอัน แดท คูด เซฝ มี , โน แมทเทอะ เฮา ไม มันอิ แซร์ ออน เดอะ ฟโล [ อู้ ] โซ คีพ อิน ไมนด ออล เดอะ แซคริไฟซ แอม เมคอิง , ทู คีพ ยู ไบ ไม ไซด , แอ็นด คีพ ยู ฟร็อม วอคกิง เอาท เดอะ โด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cuz there’ll be no sunlight, if I lose you baby.
(คัซ เดอะเรล บี โน ซันไลท์ , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
There’ll be no clear skies, if I lose you baby.
(เดอะเรล บี โน คเลีย สกาย , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
Just like the clouds pass, I would do the same,
(จัซท ไลค เดอะ คเลาด เพซ , ไอ วูด ดู เดอะ เซม ,)
If you walk away, everything will rain, rain, rain.
(อิฟ ยู วอค อะเว , เอ๊วี่ติง วิล เรน , เรน , เรน)

[ooooh, ooooh, ooooh, ooooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])

I’ll never be your mothers favourite; your daddy can’t even look me in the eye.
(อิล เนฝเออะ บี ยุร ม๊าเธ่อร์ เฟเฝอะริท ; ยุร แดดดิ แค็นท อีเฝ็น ลุค มี อิน ดิ ไอ)
[ooooh] if I was in their shoes id be doing the same, say there goes my little girl, walking with that troublesome guy.
([ อู้ ] อิฟ ฟาย วอส ซิน แฑ ฌู อาย บี ดูอิง เดอะ เซม , เซ แฑ โกซ ไม ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , วอคกิง วิฑ แดท ทรับเบิลซัม ไก)

But that’s just the part of something they can’t understand,
(บัท แฑ็ท จัซท เดอะ พาท อ็อฝ ซัมติง เฑ แค็นท อันเดิซแทนด ,)
[ooooh] but little darling watch me change their minds.
([ อู้ ] บัท ลิ๊ทเทิ่ล ดาลิง ว็อช มี เชนจ แฑ ไมนด)
Yeah for you, I’ll try, I’ll try, I’ll try, I’ll try,
(เย่ ฟอ ยู , อิล ทไร , อิล ทไร , อิล ทไร , อิล ทไร ,)
I’ll pick up these broken pieces till I’m bleeding, if that’ll make it right.
(อิล พิค อัพ ฑิส บโรเค็น พีซ ทิล แอม บรีดดิ้ง , อิฟ แธดิลเมค อิท ไรท)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Cuz there’ll be no sunlight, if I lose you baby.
(คัซ เดอะเรล บี โน ซันไลท์ , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
There’ll be no clear skies, if I lose you baby.
(เดอะเรล บี โน คเลีย สกาย , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
Just like the clouds pass, I would do the same,
(จัซท ไลค เดอะ คเลาด เพซ , ไอ วูด ดู เดอะ เซม ,)
If you walk away, everything will rain, rain, rain.
(อิฟ ยู วอค อะเว , เอ๊วี่ติง วิล เรน , เรน , เรน)

[Ooooh, ooooh, ooooh]
([ อู้ , อู้ , อู้ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
[Ooooh] Don’t you say, goodbye, don’t you say, goodbye,
([ อู้ ] ด้อนท์ ยู เซ , กู๊ดบาย , ด้อนท์ ยู เซ , กู๊ดบาย ,)
I’ll pick up these broken pieces till I’m bleeding, if that’ll make it right.
(อิล พิค อัพ ฑิส บโรเค็น พีซ ทิล แอม บรีดดิ้ง , อิฟ แธดิลเมค อิท ไรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Cuz there’ll be no sunlight, if I lose you baby.
(คัซ เดอะเรล บี โน ซันไลท์ , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
There’ll be no clear skies, if I lose you baby.
(เดอะเรล บี โน คเลีย สกาย , อิฟ ฟาย ลูส ยู เบบิ)
Just like the clouds pass, I would do the same,
(จัซท ไลค เดอะ คเลาด เพซ , ไอ วูด ดู เดอะ เซม ,)
If you walk away, everything will rain, rain
(อิฟ ยู วอค อะเว , เอ๊วี่ติง วิล เรน , เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Will Rain คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น