เนื้อเพลง The Girl You Think I Am คำอ่านไทย Carrie Underwood

the-girl-you-think-i-am-carrie-underwood

Front row center in that little white church
ฟร๊อนท โรว์ เซ๊นเท่อร์ อิน แด้ท ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท เชิร์ช
I was singing at a baby laying in a manger
ไอ วอส กำลังซิง แอ็ท อะ.-เบ๊บี้ กำลังเลย์ อิน อะ.-เมนเจอะ
Eight years old wearing angel wings
เอท เยียร์ โอลด์ กำลังแวร์ แอ๊งเจล วิง
Yeah, and to this day, that’s what you see
เย่ , แอนด์ ทู ดิส เดย์ , แด้ท เอส ว๊อท ยู ซี
I’ve been daddy’s little girl since my first cry
ไอ อา บีน แดดดิ เอส ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ซิ๊นซ มาย เฟิร์สท คราย
And it was hard turning eighteen, saying goodbye
แอนด์ อิท วอส ฮาร์ด กำลังเทิร์น เอทีน , กำลังเซย์ กู๊ดบาย
You told me I was gonna take the world by storm
ยู โทลด มี ไอ วอส กอนนะ เท้ค เวิลด บาย สทอร์ม
And Mama said you cried all the way home
แอนด์ มามะ เซ็ด ยู คราย ออล เวย์ โฮม
You think I’m strong, you think I’m fearless
ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม สทรอง , ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม เฟียเล็ซ
Even when I’m, I’m at my weakest
อี๊เฝ่น เว็น ไอ เอ็ม , ไอ เอ็ม แอ็ท มาย วิกเคท
You always see the best in me when I can’t
ยู ออลเว ซี เบ๊สท์ อิน มี เว็น ไอ แคน ที
I wanna be the girl you think I am
ไอ วอนนา บี เกิร์ล ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม
I got my flaws and I’ve got regrets
ไอ ก็อท มาย ฟลอ แอนด์ ไอ อา ก็อท รีเกร๊ท
And I know there’s more on the road ahead
แอนด์ ไอ โนว์ แดร์ เอส โม ออน โร้ด อะเฮด
When I wonder if I’ll ever measure up
เว็น ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ไอ วิว เอ๊เฝ่อร์ เม๊เช่อร์ อั๊พ
Oh, I thank God for a father’s love
โอ , ไอ แธ๊งค์ ก๊อด ฟอร์ อะ.-ฟ๊าเท่อร เอส ลัฝ
Cause you think I’m brave, and you think I’m beautiful
ค๊อส ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม เบร๊ฝ , แอนด์ ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม บยูทิฟุล
You think that I can do the impossible
ยู ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน ดู อิมพ๊อซซิเบิ้ล
You always see the best in me when I can’t
ยู ออลเว ซี เบ๊สท์ อิน มี เว็น ไอ แคน ที
I wanna be the girl you think I am
ไอ วอนนา บี เกิร์ล ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม
Oh, whoa
โอ , โว้ว
Oh, whoa
โอ , โว้ว
The girl you think I am, yeah
เกิร์ล ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม , เย่
Ooh
อู้
Ooh, yeah
อู้ , เย่
All I want, more than anything
ออล ไอ ว้อนท , โม แฑ็น เอนอิธิง
Is to make you proud of me
อิส ทู เม้ค ยู พเราด อ็อฝ มี
Cause you think I’m strong, and you think I’m fearless
ค๊อส ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม สทรอง , แอนด์ ยู ทริ๊งค ไอ เอ็ม เฟียเล็ซ
Even when I’m, I’m at my weakest
อี๊เฝ่น เว็น ไอ เอ็ม , ไอ เอ็ม แอ็ท มาย วิกเคท
You believe in me; yeah, you’re my biggest fan
ยู บีลี๊ฝ อิน มี ; เย่ , ยู รี มาย บิ๊กเกส แฟน
So I wanna be the girl you think I am
โซ ไอ วอนนา บี เกิร์ล ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม
I wanna be the girl you think I am
ไอ วอนนา บี เกิร์ล ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Girl You Think I Am คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น