เนื้อเพลง I Know You Want Me คำอ่านไทย Young Buck

Yeah!
(เย่ !)
Poetry in motion one take daddy this is how we do it in person man
(โพเอ็ทริ อิน โมฌัน วัน เทค แดดดิ ที ซิส เฮา วี ดู อิท อิน เพ๊อร์ซั่น แม็น)
Ladies AND Gentleman!
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน!)
You are now tuned in to the very best
(ยู อาร์ เนา ทยูน อิน ทู เดอะ เฝริ เบ็ซท)
Jazze Phizzel
(เจซซี่ ฟิซเซว)
Jazze Pha that is for all you numbskulls out there
(เจซซี่ ฟา แดท อีส ฟอ ออล ยู นัมซคัล เอาท แฑ)
Hey speakin of pimpin thats my n*gga
(เฮ สปีกิน อ็อฝ พิมปิน แฑ็ท ไม เอ็น *gga)
Young Buck!!
(ยัง บัค ! !)

[Chorus – Jazze Pha]
([ โครัซ เจซซี่ ฟา ])
Just hop in my ride
(จัซท ฮ็อพ อิน ไม ไรด)
If you want some
(อิฟ ยู ว็อนท ซัม)
We can only get high
(วี แค็น โอ๊นลี่ เก็ท ไฮ)
If you want some
(อิฟ ยู ว็อนท ซัม)
Gotta open them wide
(กอททะ โอเพ็น เฑ็ม ไวด)
If you want some
(อิฟ ยู ว็อนท ซัม)
I can see in your eyes that you want some
(ไอ แค็น ซี อิน ยุร ไอ แดท ยู ว็อนท ซัม)

I know you want me shawty
(ไอ โน ยู ว็อนท มี ชาวดี้)
I Know [x4]
(ไอ โน [ x4 ])
I know you want me
(ไอ โน ยู ว็อนท มี)
I Know [x4]
(ไอ โน [ x4 ])
I know you want me shawty
(ไอ โน ยู ว็อนท มี ชาวดี้)
I Know [x4]
(ไอ โน [ x4 ])
I know you want me
(ไอ โน ยู ว็อนท มี)
I Know [x4]
(ไอ โน [ x4 ])
I know you want me shawty
(ไอ โน ยู ว็อนท มี ชาวดี้)

[Verse 1 – Young Buck]
([ เฝิซ 1 ยัง บัค ])
These hoes out here love me
(ฑิส โฮ เอาท เฮียร ลัฝ มี)
I get it wet
(ไอ เก็ท ดิธ เว็ท)
N*ggas old ladies want to f*ck me
(เอ็น *ggas โอลด เลดิส ว็อนท ทู เอฟ *ck มี)
You should see the sh*t
(ยู ฌูด ซี เดอะ ฌะ *ที)
I’m nuthin like them other thugs
(แอม นัทติน ไลค เฑ็ม อัฑเออะ ธัก)
That eat it quick
(แดท อีท ดิธ ควิค)
Too many n*ggas in this club
(ทู เมนอิ เอ็น *ggas ซิน ที คลับ)
I need a b*tch
(ไอ เน อะ บี *tch)
We park right up in the front
(วี พาค ไรท อัพ อิน เดอะ ฟรันท)
You see the six
(ยู ซี เดอะ ซิคซ)
I puff some smoke up out my blunt
(ไอ พัฟ ซัม ซโมค อัพ เอาท ไม บลันท)
And pop the Chris
(แอ็นด พ็อพ เดอะ คริส)
I gotta find me a model
(ไอ กอททะ ไฟนด มี อะ โม๊เด็ล)
I like em thick
(ไอ ไลค เอ็ม ธิค)
I make her hop in my Impala
(ไอ เมค เฮอ ฮ็อพ อิน ไม อิมพาร่า)
Go take a trip
(โก เทค เก ทริพ)
Clean off my shoe and pop my collar
(คลีน ออฟฟ ไม ฌู แอ็นด พ็อพ ไม คอลเลอะ)
I’m rich b*tch
(แอม ริช บี *tch)
Oh what you never seen a balla
(โอ ฮว็อท ยู เนฝเออะ ซีน อะ บอลลา)
Well this is it
(เว็ล ที ซิส อิท)
I make that p*ssy feel good
(ไอ เมค แดท พี *ssy ฟีล กุด)
‘Til you tell me quit
(ทิล ยู เท็ล มี ควิท)
And I won’t tell nobody that you let me hit
(แอ็นด ดาย ว็อนท เท็ล โนบอดี้ แดท ยู เล็ท มี ฮิท)
Sike!
(ซิกคี !)

[Chorus – Jazze Pha]
([ โครัซ เจซซี่ ฟา ])

[Verse 2 – Young Buck]
([ เฝิซ 2 ยัง บัค ])
Okay then shawty if you ready
(โอเค เฑ็น ชาวดี้ อิฟ ยู เรดอิ)
Then lets go
(เฑ็น เล็ท โก)
Lets take it from the dirty to the East and West Coast
(เล็ท เทค อิท ฟร็อม เดอะ เดอทิ ทู ดิ อีซท แอ็นด เว็ซท โคซท)
A couple shots of Patron
(อะ คั๊พเพิ่ล ฌ็อท อ็อฝ เพทรัน)

Lets have a sex show
(เล็ท แฮ็ฝ อะ เซ็คซ โฌ)
I got a lot but baby
(ไอ ก็อท ดา ล็อท บัท เบบิ)
you can be my best ho
(ยู แค็น บี ไม เบ็ซท โฮ)
I see you watchin a playa
(ไอ ซี ยู วันชิน อะ พอลเย)
She like my dress code
(ชี ไลค ไม ดเรซ โคด)
Rockin these Cardieys
(รอคกิน ฑิส คาร์ดายอีสฺ)
Drinkin that X-O
(ดริงคิน แดท เอ๊กซฺ โอ)
I know a place that we can go
(ไอ โน อะ พเลซ แดท วี แค็น โก)
And get low
(แอ็นด เก็ท โล)
You wit a gangsta
(ยู วิท ดา แก๊งซดา)
You ain’t never felt like this before
(ยู เอน เนฝเออะ เฟ็ลท ไลค ที บิโฟ)
And if you know that p*ssy good
(แอ็นด อิฟ ยู โน แดท พี *ssy กุด)
Then hit tha floor
(เฑ็น ฮิท ท่า ฟโล)
Shake that a*s like you should
(เฌค แดท อะ.-*เอส ไลค ยู ฌูด)
Go get that dough
(โก เก็ท แดท โด)
I’ll make you love me if you let me
(อิล เมค ยู ลัฝ มี อิฟ ยู เล็ท มี)
Fo’ real though
(โฟ ริแอ็ล โธ)
See down here we put Chevy’s ridin’ real slow
(ซี เดาน เฮียร วี พัท เชฝวี่ริดอิน ริแอ็ล ซโล)
So come on
(โซ คัมมอน)

[Chorus – Jazze Pha]
([ โครัซ เจซซี่ ฟา ])

[Bridge – Young Buck]
([ บริจ ยัง บัค ])
Don’t get scared girl
(ด้อนท์ เก็ท ซคา เกิล)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Just show me what you got
(จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
I said Don’t get scared girl
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ เก็ท ซคา เกิล)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Just show me what you got
(จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
C’mon Don’t get scared girl
(ซีมอน ด้อนท์ เก็ท ซคา เกิล)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Just show me what you got
(จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
I said Don’t get scared girl
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ เก็ท ซคา เกิล)
Show me what you got
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Just show me what you got
(จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท)
Just show me what you got !!
(จัซท โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท ! !)

[Chorus – Jazze Pha]
([ โครัซ เจซซี่ ฟา ])

[Outro – Jazze Pha]
([ เอ๊าโต เจซซี่ ฟา ])
You are now tuned in to the very best
(ยู อาร์ เนา ทยูน อิน ทู เดอะ เฝริ เบ็ซท)
The very best
(เดอะ เฝริ เบ็ซท)
Jazze Phizzel Productizzel
(เจซซี่ ฟิซเซว โปรดัคดิซเซล)
Phizzel, Phizzel, Phizzel, Phizzel, Phizzel
(ฟิซเซว , ฟิซเซว , ฟิซเซว , ฟิซเซว , ฟิซเซว)
Hey we doin’ it real big man
(เฮ วี โดย หนิด ริแอ็ล บิก แม็น)
South squashin’ pimpin’ and monster makin’ man
(เซาธ สคอวชชิน พิมปิน แอ็นด มอนซเทอะ เมกิน แม็น)
Jazze Pha and Young Buck
(เจซซี่ ฟา แอ็นด ยัง บัค)
Tennessee connection man
(เทนเนซซี ค็อนเนคฌัน แม็น)
South Memphis meets Cashville
(เซาธ เมมฟริซ มีท แคชเวล)
Ten-A-Key
(เท็น อะ คี)
Ten-A-Key
(เท็น อะ คี)
We doin’ it real big man
(วี โดย หนิด ริแอ็ล บิก แม็น)
Ten-A-Key
(เท็น อะ คี)
Pimpin’, USA Baby
(พิมปิน , ยูเอสเอเบบิ)
Man it feels like Suade Baby
(แม็น หนิด ฟีล ไลค สเควด เบบิ)
I mean what do you expect Baby?
(ไอ มีน ฮว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท เบบิ)
Show Me what you got [x3]
(โฌ มี ฮว็อท ยู ก็อท [ x3 ])
Go on sing it boy
(โก ออน ซิง อิท บอย)
You the beatifulest thing here
(ยู เดอะ บิวตี้ฟูลเอส ธิง เฮียร)
Don’t let em stop you
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม ซท็อพ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know You Want Me คำอ่านไทย Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น