เนื้อเพลง Bottoms Up คำอ่านไทย Trey Songz Feat.Nicki Minaj

[Intro]
([ อินโทร ])
Yeaaah
(เย้)
Come on
(คัมมอน)
Its mister steal yo girl [x2]
(อิทซ มีซเทอะ ซทีล โย เกิล [ x2 ])
Ay girl [x5]
(ไอ เกิล [ x5 ])
Let’s go
(เล็ท โก)

[Chorus: Trey Songz]
([ โครัซ : เทรย์ ซองซ์ ])
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Ay whats in ya cup
(ไอ ฮว็อท ซิน ยา คัพ)
Got a couple bottles
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล)
But a couple aint enough
(บัท ดา คั๊พเพิ่ล เอน อินัฟ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw ya hands up
(ธโร ยา แฮ็นด อัพ)
Tell security we bout to tear this club up
(เท็ล ซิคยูริทิ วี เบาท ทู เทีย ที คลับ อัพ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Pocket full of green
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ กรีน)
Girl you know I love the way you shake it in them jeans
(เกิล ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เฌค อิท อิน เฑ็ม จีน)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw yo hands up
(ธโร โย แฮ็นด อัพ)
Bottoms up [up] bottoms up [up] bottoms up [up] up [up] up bottoms
(บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] อัพ [ อัพ ] อัพ บอตตัม)

[Verse 1: Trey Songz]
([ เฝิซ 1 : เทรย์ ซองซ์ ])
You know what it is
(ยู โน ฮว็อท ดิธ อีส)
Girl we back up in this thang [thang]
(เกิล วี แบ็ค อัพ อิน ที เตง [ เตง ])
Money stay in my pocket
(มันอิ ซเท อิน ไม พอคเค็ท)
Girl I’m like a walkin bank [bank]
(เกิล แอม ไลค เก วอคกิน แบ็งค [ แบ็งค ])
Tell me what you drank [drank]
(เท็ล มี ฮว็อท ยู ดแร็งค [ ดแร็งค ])
Tell me what you thank [thank]
(เท็ล มี ฮว็อท ยู แธ็งค [ แธ็งค ])
If I go get these bottles we go alcohol insane [insane]
(อิฟ ฟาย โก เก็ท ฑิส บ๊อทเทิ่ล วี โก แอลโคะฮ็อล อินเซน [ อินเซน ])

Callin all the girls [girls]
(คอลลิน ออล เดอะ เกิล [ เกิล ])
Do you hear me
(ดู ยู เฮีย มี)
All around the world [world]
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด [ เวิลด ])
City to city [city]
(ซีทอิ ทู ซีทอิ [ ซีทอิ ])

Cheers to the girls
(เชีย ทู เดอะ เกิล)
Throw duece to the guys
(ธโร ดิวซ์ ทู เดอะ ไก)
Now I got a chicken and a goose in the ride
(เนา ไอ ก็อท ดา ชีคเค็น แอ็นด อะ กูซ อิน เดอะ ไรด)
Gettin loose in the ride
(เกดดิน ลูซ อิน เดอะ ไรด)
Hatin ass nigga you can move to the move to the move to the side
(แฮดดิน อาซ นิกงา ยู แค็น มูฝ ทู เดอะ มูฝ ทู เดอะ มูฝ ทู เดอะ ไซด)

[Chorus: Trey Songz]
([ โครัซ : เทรย์ ซองซ์ ])
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Ay whats in ya cup
(ไอ ฮว็อท ซิน ยา คัพ)
Got a couple bottles
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล)
But a couple aint enough
(บัท ดา คั๊พเพิ่ล เอน อินัฟ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw ya hands up
(ธโร ยา แฮ็นด อัพ)
Tell security we bout to tear this club up
(เท็ล ซิคยูริทิ วี เบาท ทู เทีย ที คลับ อัพ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Pocket full of green
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ กรีน)
Girl you know I love the way you shake it in them jeans
(เกิล ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เฌค อิท อิน เฑ็ม จีน)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw yo hands up
(ธโร โย แฮ็นด อัพ)
Bottoms up [up] bottoms up [up] bottoms up [up] up [up] up bottoms
(บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] อัพ [ อัพ ] อัพ บอตตัม)

[Verse 2: Trey Songz]
([ เฝิซ 2 : เทรย์ ซองซ์ ])
My visions blurred [come on]
(ไม ฝีฉอัน บอร์เรด [ คัมมอน ])
My words slurred [come on]
(ไม เวิด สเลอด [ คัมมอน ])
Its jam packed [yeaa]
(อิทซ แจ็ม แพ็ค [ เย้ ])
A million girls [ay]
(อะ มีลยัน เกิล [ ไอ ])
And I aint trynna leave tho
(แอ็นด ดาย เอน ทายนา ลีฝ โฑ)
We drunk so let me be yo alcohol hero
(วี ดรังค โซ เล็ท มี บี โย แอลโคะฮ็อล ฮีโร)

Callin all the girls [girls]
(คอลลิน ออล เดอะ เกิล [ เกิล ])
Do you hear me [girl]
(ดู ยู เฮีย มี [ เกิล ])
All around the world [world]
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด [ เวิลด ])
City to city [yeeaahhh]
(ซีทอิ ทู ซีทอิ [ เย้ ])

Cheers to the girls
(เชีย ทู เดอะ เกิล)
Throw duece to the guys
(ธโร ดิวซ์ ทู เดอะ ไก)
Now I got a chicken and a goose in the ride
(เนา ไอ ก็อท ดา ชีคเค็น แอ็นด อะ กูซ อิน เดอะ ไรด)
Gettin loose in the ride
(เกดดิน ลูซ อิน เดอะ ไรด)
Hatin ass nigga you can move to the move to the move to the side
(แฮดดิน อาซ นิกงา ยู แค็น มูฝ ทู เดอะ มูฝ ทู เดอะ มูฝ ทู เดอะ ไซด)

[Chorus: Trey Songz]
([ โครัซ : เทรย์ ซองซ์ ])
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Ay whats in ya cup
(ไอ ฮว็อท ซิน ยา คัพ)
Got a couple bottles
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล)
But a couple aint enough
(บัท ดา คั๊พเพิ่ล เอน อินัฟ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw ya hands up
(ธโร ยา แฮ็นด อัพ)
Tell security we bout to tear this club up
(เท็ล ซิคยูริทิ วี เบาท ทู เทีย ที คลับ อัพ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Pocket full of green
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ กรีน)
Girl you know I love the way you shake it in them jeans
(เกิล ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เฌค อิท อิน เฑ็ม จีน)
Bottoms up bottoms up [up] [[Nicki Minaj:] uh huh]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ] [ [ นิคกี มินาจ : ] อา ฮู ])
Throw yo hands up [[Nicki Minaj:] uh]
(ธโร โย แฮ็นด อัพ [ [ นิคกี มินาจ : ] อา ])
Bottoms up [up] bottoms up [up] bottoms up [up] up [up] up bottoms [[Nicki Minaj:] uh yo]
(บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] อัพ [ อัพ ] อัพ บอตตัม [ [ นิคกี มินาจ : ] อา โย ])

[Verse 3: Nicki Minaj]
([ เฝิซ 3 : นิคกี มินาจ ])
Can I get that ‘tron
(แค็น นาย เก็ท แดท ทรอน)
Can I get that Remmy
(แค็น นาย เก็ท แดท เรมมี่)
Can I get that Coke
(แค็น นาย เก็ท แดท โคค)
Can I get that Henny
(แค็น นาย เก็ท แดท เฮนนี่)
Can I get that Margarita on the rock rock rock
(แค็น นาย เก็ท แดท มาร์เกรีดา ออน เดอะ ร็อค ร็อค ร็อค)
Can I get salt all around that rim rim rim rim
(แค็น นาย เก็ท ซอลท ดอร์ อะเรานด แดท ริม ริม ริม ริม)
Trey
(เทรย์)
I was like yo trey
(ไอ วอส ไลค โย เทรย์)
Do you think you can buy me a bottle of Rose
(ดู ยู ธิงค ยู แค็น ไบ มี อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โรส)
Okay lets get it now
(โอเค เล็ท เก็ท ดิธ เนา)
I’m wit a bad bitch he’s wit his friends
(แอม วิท ดา แบ็ด บิช อีส วิท ฮิส ฟเร็นด)
I don’t say “Hi”, I say “Keys to the Benz”
(ไอ ด้อนท์ เซ “ ไฮ “ , ไอ เซ “ คี ทู เดอะ เบนซฺ“)
Keys to the Benz? Keys to the Benz!
(คี ทู เดอะ เบนซฺคี ทู เดอะ เบนซฺ!)
Motherfuckin right yeah weed to the 10
(มาเทอร์ฟัคกิน ไรท เย่ วี ทู เดอะ 10)
If a bitch try to get cute ima stomp her
(อิฟ อะ บิช ทไร ทู เก็ท คยูท แอมอา สตอมพฺเฮอ)
Throw alotta money at her then yell fuck her
(ธโร อาหลอดทา มันอิ แอ็ท เฮอ เฑ็น เย็ล ฟัค เฮอ)
Fuck her fuck her then yell fuck her
(ฟัค เฮอ ฟัค เฮอ เฑ็น เย็ล ฟัค เฮอ)
Then I’m go and get my louisville slugger
(เฑ็น แอม โก แอ็นด เก็ท ไม ลูลีเวว สลักเกอร์)
Excuse me I’m sorry I’m really such a lady
(เอ็คซคยูซ มี แอม ซอริ แอม ริแอ็ลลิ ซัช อะ เลดิ)
I rep young money
(ไอ เร็พ ยัง มันอิ)
You know Slim, Baby?
(ยู โน ซลิม , เบบิ)
And we be doin donuts while we wave in the 3-80
(แอ็นด วี บี โดย โดนัทสฺ ฮไวล วี เวฝ อิน เดอะ 3 80)
We give alot of money to the babies out in haiti
(วี กิฝ อล๊อต อ็อฝ มันอิ ทู เดอะ เบบีสฺ เอาท อิน เฮดิ)
Yellin all around the world
(เยลลิน ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
Do you hear me? Do you like my body?
(ดู ยู เฮีย มี ดู ยู ไลค ไม บอดอิ)
Anna Nicki
(แอนนา นิคกี)
Rest in peace to anna nicole smith
(เร็ซท อิน พีซ ทู แอนนา เนโคว ซมิธ)
Yes, my dear, you’re so explosive
(เย็ซ , ไม เดีย , ยัวร์ โซ เอ็คซพโลซิฝ)
Say hi to Mary, Mary and Joseph
(เซ ไฮ ทู แมริ , แมริ แอ็นด โจเส็ฟ)
Now bottoms up and double my dosage
(เนา บอตตัม อัพ แอ็นด ดั๊บเบิ้ล ไม โดซอิจ)

[Chorus: Trey Songz]
([ โครัซ : เทรย์ ซองซ์ ])
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Ay whats in ya cup
(ไอ ฮว็อท ซิน ยา คัพ)
Got a couple bottles
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล บ๊อทเทิ่ล)
But a couple aint enough
(บัท ดา คั๊พเพิ่ล เอน อินัฟ)
[Turn you] bottoms up bottoms up [up]
([ เทิน ยู ] บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw ya hands up
(ธโร ยา แฮ็นด อัพ)
Tell security we bout to tear this club up
(เท็ล ซิคยูริทิ วี เบาท ทู เทีย ที คลับ อัพ)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Pocket full of green
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ กรีน)
Girl you know I love the way you shake it in them jeans
(เกิล ยู โน ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เฌค อิท อิน เฑ็ม จีน)
Bottoms up bottoms up [up]
(บอตตัม อัพ บอตตัม อัพ [ อัพ ])
Throw yo hands up
(ธโร โย แฮ็นด อัพ)
Bottoms up [up] bottoms up [up] bottoms up [up] up [up] up bottoms
(บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] บอตตัม อัพ [ อัพ ] อัพ [ อัพ ] อัพ บอตตัม)
Bottoms up
(บอตตัม อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bottoms Up คำอ่านไทย Trey Songz Feat.Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น