เนื้อเพลง Queen of My Heart คำอ่านไทย Westlife

[Kian:]
([ คีเอน : ])
So here we stand
(โซ เฮียร วี ซแท็นด)
In our secret place
(อิน เอ๊า ซีคเร็ท พเลซ)
With a sound of the crowd
(วิฑ อะ เซานด อ็อฝ เดอะ คเราด)
So far away
(โซ ฟา อะเว)
And you take my hand
(แอ็นด ยู เทค ไม แฮ็นด)
And it feels like home
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค โฮม)
We both understand
(วี โบธ อันเดิซแทนด)
It’s where we belong
(อิทซ ฮแว วี บิลอง)
[Bryan:]
([ บายเอน: ])
So how do I say?
(โซ เฮา ดู ไอ เซ)
Do I say goodbye?
(ดู ไอ เซ กู๊ดบาย)
We both have our dreams
(วี โบธ แฮ็ฝ เอ๊า ดรีม)
We both wanna fly
(วี โบธ วอนนา ฟไล)
So let’s take tonight
(โซ เล็ท เทค ทุไนท)
To carry us through
(ทู แคริ อัซ ธรู)
The lonely times
(เดอะ โลนลิ ไทม)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
[All:]
([ ออล : ])
I’ll always look back
(อิล ออลเว ลุค แบ็ค)
As I walk away
(แอ็ส ซาย วอค อะเว)
This memory
(ที เมมโอะริ)
Will last for eternity
(วิล ลาซท ฟอ อิเทอนิทิ)
And all of our tears
(แอ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า เทีย)
Will be lost in the rain
(วิล บี ล็อซท อิน เดอะ เรน)
When I’ve found my way
(ฮเว็น อิฝ เฟานด ไม เว)
Back to your arms again
(แบ็ค ทู ยุร อาม อะเกน)
But until that day
(บัท อันทีล แดท เด)
You know you are
(ยู โน ยู อาร์)
The queen of my heart
(เดอะ ควีน อ็อฝ ไม ฮาท)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Queen of my heart
(ควีน อ็อฝ ไม ฮาท)

[Shane:]
([ เชน : ])
So let’s take tonight
(โซ เล็ท เทค ทุไนท)
And never let go
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท โก)
While dancing we’ll kiss
(ฮไวล แด็นซิง เว็ล คิซ)
Like there’s no tomorrow
(ไลค แฑ โน ทุมอโร)
As the stars sparkle down
(แอ็ส เดอะ ซทา สปาคเกิล เดาน)
Like a diamond ring
(ไลค เก ไดมันด ริง)
I’ll treasure this moment
(อิล ทเรฉเออะ ที โมเม็นท)
Till we meet again
(ทิล วี มีท อะเกน)

[Mark: [All:]]
([ ม๊าร์ค : [ ออล : ] ])
But no matter how far
(บัท โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
[Matter how far]
([ แมทเทอะ เฮา ฟา ])
Or where you may be
(ออ ฮแว ยู เม บี)
[Where you may be]
([ ฮแว ยู เม บี ])
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส ไม ไอ)
[I just close my eyes]
([ ไอ จัซท คโลส ไม ไอ ])
And you’re in my dreams
(แอ็นด ยัวร์ อิน ไม ดรีม)
And there you will be
(แอ็นด แฑ ยู วิล บี)
Until we meet
(อันทีล วี มีท)

[Repeat chorus twice]
([ ริพีท โครัซ ทไวซ ])

[Shane: [All:]]
([ เชน : [ ออล : ] ])
Oh yeah
(โอ เย่)
You’re the
(ยัวร์ เดอะ)
Queen of my heart
(ควีน อ็อฝ ไม ฮาท)
[Of my heart]
([ อ็อฝ ไม ฮาท ])
No matter
(โน แมทเทอะ)
How many years it takes
(เฮา เมนอิ เยีย ซิท เทค)
[Queen of my heart]
([ ควีน อ็อฝ ไม ฮาท ])
I’ll give it all to you
(อิล กิฝ อิท ดอร์ ทู ยู)
Oh yeah
(โอ เย่)
[Queen of my heart]
([ ควีน อ็อฝ ไม ฮาท ])
Oh yes you are
(โอ เย็ซ ยู อาร์)
The queen of my heart
(เดอะ ควีน อ็อฝ ไม ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen of My Heart คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น