เนื้อเพลง Nobody Knows It But Me คำอ่านไทย Babyface

Yeah, wish I told her how I feel
(เย่ , วิฌ ไอ โทลด เฮอ เฮา ไอ ฟีล)
Maybe she’d be here right now
(เมบี ชี บี เฮียร ไรท เนา)
But instead
(บัท อินซเทด)

I pretend that I’m glad you went away
(ไอ พริเทนด แดท แอม กแล็ด ยู เว็นท อะเว)
These four walls close in more everyday
(ฑิส โฟ วอล คโลส อิน โม เอวี่เดย์)
And I’m dying inside, and nobody knows it but me
(แอ็นด แอม ไดอิง อีนไซด , แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

Like a clown I put on a show
(ไลค เก คเลาน นาย พัท ออน อะ โฌ)
The pain is real even if nobody knows
(เดอะ เพน อีส ริแอ็ล อีเฝ็น อิฟ โนบอดี้ โน)
Now I’m cryin’ inside and nobody knows it but me
(เนา แอม คายอิน อีนไซด แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

Why didn’t I say the things I needed to say?
(ฮไว ดิ๊นอิน ไอ เซ เดอะ ธิง ซาย นีด ทู เซ)
How could I let my angel get away?
(เฮา คูด ดาย เล็ท ไม เอนเจล เก็ท อะเว)
Now my world is just tumblin’ down
(เนา ไม เวิลด อีส จัซท ทัมบิน เดาน)
I can see it so clearly but you’re nowhere around
(ไอ แค็น ซี อิท โซ คเลียลิ บัท ยัวร์ โนแวร์ อะเรานด)

The nights are lonely, the days are so sad
(เดอะ ไนท แซร์ โลนลิ , เดอะ เด แซร์ โซ แซ็ด)
And I just keep thinkin’ about the love that we had
(แอ็นด ดาย จัซท คีพ ติ้งกิน อะเบาท เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด)
And I’m missin’ you, and nobody knows it but me
(แอ็นด แอม มิซซิน ยู , แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

I carry a smile when I’m broken in two
(ไอ แคริ อะ ซไมล ฮเว็น แอม บโรเค็น อิน ทู)
Now I’m nobody without someone like you
(เนา แอม โนบอดี้ วิเฑาท ซัมวัน ไลค ยู)
I’m tremblin’ inside, and nobody knows it but me
(แอม เทมบลิน อีนไซด , แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

I lie awake, it’s a quarter past three
(ไอ ไล อะเวค , อิทซ ซา ควอเทอะ พาซท ธรี)
I’m screamin’ at night as if I thought you’d hear me
(แอม สครีมมิน แอ็ท ไนท แอ็ส อิฟ ฟาย ธอท ยู เฮีย มี)
Yeah, my heart is callin’ you and nobody knows it but me
(เย่ , ไม ฮาท อีส คอลลิน ยู แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

How blue can I get, you could ask my heart
(เฮา บลู แค็น นาย เก็ท , ยู คูด อาซค ไม ฮาท)
But like a jigsaw puzzle its been torn all apart
(บัท ไลค เก จีกซอ พั๊ซเซิ่ล อิทซ บีน โทน ออล อะพาท)
A million words couldn’t say just how I feel
(อะ มีลยัน เวิด คูดซึ่น เซ จัซท เฮา ไอ ฟีล)
A million years from now you know I’ll be lovin’ you still
(อะ มีลยัน เยีย ฟร็อม เนา ยู โน อิล บี โลวิน ยู ซทิล)

The nights are lonely, the days are so sad
(เดอะ ไนท แซร์ โลนลิ , เดอะ เด แซร์ โซ แซ็ด)
[Nights are lonely, oh, so sad]
([ ไนท แซร์ โลนลิ , โอ , โซ แซ็ด ])
And I just keep thinkin’ about the love that we had
(แอ็นด ดาย จัซท คีพ ติ้งกิน อะเบาท เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด)
And I’m missin’ you, and nobody knows it but me
(แอ็นด แอม มิซซิน ยู , แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

Tomorrow morning, I’ll hit the dusty road
(ทุมอโร มอนิง , อิล ฮิท เดอะ ดัซทิ โรด)
Gonna find you wherever, ever you might go
(กอนนะ ไฟนด ยู ฮแวเรฝเออะ , เอฝเออะ ยู ไมท โก)
I’m gonna unload my heart and hope you come back to me
(แอม กอนนะ อันโลด ไม ฮาท แอ็นด โฮพ ยู คัม แบ็ค ทู มี)

[Said, when the nights are lonely]
([ เซ็ด , ฮเว็น เดอะ ไนท แซร์ โลนลิ ])
The nights are lonely
(เดอะ ไนท แซร์ โลนลิ)
[Since you’ve been gone away]
([ ซินซ ยู๊ฟ บีน กอน อะเว ])
The days are so sad
(เดอะ เด แซร์ โซ แซ็ด)
[And I’ve been missing you, baby]
([ แอ็นด อิฝ บีน มีซซิง ยู , เบบิ ])

And I just keep thinkin’ about
(แอ็นด ดาย จัซท คีพ ติ้งกิน อะเบาท)
The love that we had
(เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด)
[I always thought you’d be right by my side]
([ ไอ ออลเว ธอท ยู บี ไรท ไบ ไม ไซด ])
And I’m missin’ you
(แอ็นด แอม มิซซิน ยู)
[Yeah]
([ เย่ ])
And nobody knows it but me
(แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)
[Nobody knows it, no, nobody but me]
([ โนบอดี้ โน ซิท , โน , โนบอดี้ บัท มี ])

The nights are lonely, the days are so sad
(เดอะ ไนท แซร์ โลนลิ , เดอะ เด แซร์ โซ แซ็ด)
And I just keep thinkin’ about the love that we had
(แอ็นด ดาย จัซท คีพ ติ้งกิน อะเบาท เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด)
And I’m missin’ you, and nobody knows it but me.
(แอ็นด แอม มิซซิน ยู , แอ็นด โนบอดี้ โน ซิท บัท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Knows It But Me คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น