เนื้อเพลง Breaking Free คำอ่านไทย High School Musical Cast

Troy:
(ทรอย :)
We’re soarin’, flyin’
(เวีย โซวริน , ฟายอิน)
There’s not a star in heaven
(แดร์สฺ น็อท ดา ซทา อิน เฮฝเอ็น)
That we can’t reach
(แดท วี แค้น รีช)

Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
If we’re trying
(อิฟ เวีย ทไรอิง)
So we’re breaking free
(โซ เวีย บเรคคิง ฟรี)

Troy:
(ทรอย :)
You know the world can see us
(ยู โน เดอะ เวิลด แค็น ซี อัซ)
In a way that’s different than who we are
(อิน อะ เว แดทสฺ ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ฮู วี อาร์)

Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Creating space between us
(คริเอททิง ซเพซ บีทวิน อัซ)
‘Til we’re separate hearts
(ทิว เวีย เซพอะริท ฮาท)

Both:
(โบธ :)
But your faith it gives me strength
(บัท ยุร เฟธ อิท กิฝ มี ซทเร็งธ)
Strength to believe
(ซทเร็งธ ทู บิลีฝ)

Chorus #1
(โครัซ #1)
Troy:
(ทรอย :)
We’re breakin’ free
(เวีย เบรกกิ้น ฟรี)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
We’re soarin’
(เวีย โซวริน)
Troy:
(ทรอย :)
Flyin’
(ฟายอิน)
Both:
(โบธ :)
There’s not a star in heaven
(แดร์สฺ น็อท ดา ซทา อิน เฮฝเอ็น)
That we can’t reach
(แดท วี แค้น รีช)
Troy:
(ทรอย :)
If we’re trying
(อิฟ เวีย ทไรอิง)
Both:
(โบธ :)
Yeah, we’re breaking free
(เย่ , เวีย บเรคคิง ฟรี)
Troy:
(ทรอย :)
Oh, we’re breakin’ free
(โอ , เวีย เบรกกิ้น ฟรี)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Ohhhh
(โอ้)
Troy:
(ทรอย :)
Can you feel it building
(แค็น ยู ฟีล อิท บีลดิง)
Like a wave the ocean just can’t control
(ไลค เก เวฝ ดิ โอแฌ็น จัซท แค้น ค็อนทโรล)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Connected by a feeling
(ค็อนเนคท ไบ อะ ฟีลอิง)
Ohhh, in our very souls
(โอ้ , อิน เอ๊า เฝริ โซล)
Both:
(โบธ :)
Rising ‘til it lifts us up
(ไรสอิง ทิว อิท ลิฟท อัซ อัพ)
So every one can see
(โซ เอฝริ วัน แค็น ซี)

Chorus #2
(โครัซ #2)
Troy: We’re breakin’ free
(ทรอย : เวีย เบรกกิ้น ฟรี)
Gabriella: We’re soarin’
(แร๊บบีเอลล่า : เวีย โซวริน)
Troy: Flyin’
(ทรอย : ฟายอิน)
Both:
(โบธ :)
There’s not a star in heaven
(แดร์สฺ น็อท ดา ซทา อิน เฮฝเอ็น)
That we can’t reach
(แดท วี แค้น รีช)
Troy:
(ทรอย :)
If we’re trying
(อิฟ เวีย ทไรอิง)
Yeah we’re breaking free
(เย่ เวีย บเรคคิง ฟรี)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Ohhhh runnin’
(โอ้ รูนนิน)
Troy:
(ทรอย :)
Climbin’
(แคลมบิน)
To get to that place
(ทู เก็ท ทู แดท พเลซ)
Both:
(โบธ :)
To be all that we can be
(ทู บี ออล แดท วี แค็น บี)
Troy:
(ทรอย :)
Now’s the time
(เนา เดอะ ไทม)
Both:
(โบธ :)
So we’re breaking free
(โซ เวีย บเรคคิง ฟรี)
Troy:
(ทรอย :)
We’re breaking free
(เวีย บเรคคิง ฟรี)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Ohhh , yeah
(โอ้ , เย่)

Troy:
(ทรอย :)
More than hope
(โม แฑ็น โฮพ)
More than faith
(โม แฑ็น เฟธ)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
This is true
(ที ซิส ทรู)
This is fate
(ที ซิส เฟท)
And together
(แอ็นด ทุเกฑเออะ)

Both:
(โบธ :)
We see it comin’
(วี ซี อิท คัมอิน)
Troy:
(ทรอย :)
More than you
(โม แฑ็น ยู)
More than me
(โม แฑ็น มี)

Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Not a want, but a need
(น็อท ดา ว็อนท , บัท ดา เน)
Both:
(โบธ :)
Both of us breakin’ free
(โบธ อ็อฝ อัซ เบรกกิ้น ฟรี)

Chorus #3
(โครัซ #3)
Gabriella: Soarin’
(แร๊บบีเอลล่า : โซวริน)
Troy: Flyin’
(ทรอย : ฟายอิน)
Both:
(โบธ :)
There’s not a star in heaven
(แดร์สฺ น็อท ดา ซทา อิน เฮฝเอ็น)
That we can’t reach
(แดท วี แค้น รีช)
If we’re trying
(อิฟ เวีย ทไรอิง)
Troy: Yeah we’re breaking free
(ทรอย : เย่ เวีย บเรคคิง ฟรี)
Gabriella:
(แร๊บบีเอลล่า :)
Breaking free
(บเรคคิง ฟรี)
Were runnin’
(เวอ รูนนิน)
Troy:
(ทรอย :)
Ohhhh, climbin’
(โอ้ , แคลมบิน)
Both:
(โบธ :)
To get to the place
(ทู เก็ท ทู เดอะ พเลซ)
To be all that we can be
(ทู บี ออล แดท วี แค็น บี)
Now’s the time
(เนา เดอะ ไทม)
Troy: Now’s the time
(ทรอย : เนา เดอะ ไทม)
Gabriella: So we’re breaking free
(แร๊บบีเอลล่า : โซ เวีย บเรคคิง ฟรี)
Troy: Ohhh, we’re breaking free
(ทรอย : โอ้ , เวีย บเรคคิง ฟรี)
Gabriella: Ohhhh
(แร๊บบีเอลล่า : โอ้)

Both:
(โบธ :)
You know the world can see us
(ยู โน เดอะ เวิลด แค็น ซี อัซ)
In a way that’s different than who we are
(อิน อะ เว แดทสฺ ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น ฮู วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breaking Free คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น