เนื้อเพลง I Won’t Let You Down คำอ่านไทย Christopher

i-wont-let-you-down-christopher

 
[Christopher:]
[คริสโตเฟอร์ :]
Girl, why do I suffer?
เกิร์ล , วาย ดู ไอ ซั๊ฟเฟ่อร์ ?
Just because another
จั๊สท บิคอส อะน๊าเทร่อร์
Selfish kinda lover
เซลฟิส กินดา ลัฝเออะ
Did you wrong
ดิด ยู รอง
Baby, I’m so sorry
เบ๊บี้ , ไอ เอ็ม โซ ซ๊อรี่
He got there before me
ฮี ก็อท แดร์ บีฟอร์ มี
It’s another story, now
อิท เอส อะน๊าเทร่อร์ สท๊อรี่ , นาว


I won’t let you
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
I won’t let you
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู
I won’t let you drown
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู ดราวน


Ooooh baby
อู้ เบ๊บี้


[Both:]
[โบทรฺ :]
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Lean on me cause…
ลีน ออน มี cause…
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Down, down, down, down
เดาน , เดาน , เดาน , เดาน


[Bekuh Boom:]
[Bekuh บูม :]
Boy that’s what they all say
บอย แด้ท เอส ว๊อท เด ออล เซย์
Sounded real good until they all left
ซาวน์ด เรียล กู๊ด อันทิล เด ออล เล๊ฟท
You told me what makes you the one and only
ยู โทลด มี ว๊อท เม้ค ยู วัน แอนด์ โอ๊นลี่
But show me for a change
บั๊ท โชว์ มี ฟอร์ เช้งจํ
Don’t take me on a night out
ด็อน ที เท้ค มี ออน ไน๊ท เอ๊าท
Just to say let’s take it back to my house
จั๊สท ทู เซย์ เล็ท เอส เท้ค อิท แบ็ค ทู มาย เฮ้าส
That’s not what I’m looking for right now
แด้ท เอส น็อท ว๊อท ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ ไร๊ท นาว
Gotta step up your game
กอททะ สเท็พ อั๊พ ยุร เกม


[Christopher:]
[คริสโตเฟอร์ :]
Oh, I swear I won’t let you down
โอ , ไอ สแวร์ ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
You never hit the ground
ยู เน๊เฝ่อร์ ฮิท กราวนด์
You never have a doubt
ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ เดาท


[Beekuh Boom:]??
[Beekuh บูม :]??
Oh, I would love for you to be
โอ , ไอ เวิด ลัฝ ฟอร์ ยู ทู บี
The one that’s meant for me
วัน แด้ท เอส เม็นท ฟอร์ มี
Come sweep me of my feet, oh
คัม สวี้พ มี อ็อฝ มาย ฟีท , โอ


[Both:]
[โบทรฺ :]
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Lean on me cause…
ลีน ออน มี cause…
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Down, down, down, down
เดาน , เดาน , เดาน , เดาน


We could have everything
วี เคิด แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง
Love is all we need
ลัฝ อิส ออล วี นี๊ด
Gotta take the leap
กอททะ เท้ค ลี๊พ
If we wanna make it last
อิ๊ฟ วี วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท
Forget about the past, ooh…
ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท พาสท์ , อู้ …


I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Lean on me cause…
ลีน ออน มี ค๊อส …
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
I won’t let you down
ไอ ว็อน ที เล็ท ยู เดาน
(Boy, you let me down)
(บอย , ยู เล็ท มี เดาน )
Down, down, down, down
เดาน , เดาน , เดาน , เดาน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Won’t Let You Down คำอ่านไทย Christopher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น