เนื้อเพลง Before I Forget คำอ่านไทย Slipknot

Go!
(โก !)

Stapled shut, inside an outside world and I’m
(สติพเพล ฌัท , อีนไซด แอน เอาทไซด เวิลด แอ็นด แอม)
Sealed in tight, bizarre but right at home
(ซีล อิน ไทท , บิสา บัท ไรท แอ็ท โฮม)
Claustrophobic, closing in and I’m
(คอซเจอโฟบิค , โครสซิง อิน แอ็นด แอม)
Catastrophic, not again
(แคทัซทรอฟอิค , น็อท อะเกน)
I’m smeared across the page, and doused in gasoline
(แอม ซเมีย อัครอซ เดอะ เพจ , แอ็นด เดาซ อิน แกซโอะลีน)
I wear you like a stain, yet I’m the one who’s obscene
(ไอ แว ยู ไลค เก ซเทน , เย็ท แอม ดิ วัน ฮู อ็อบซีน)
Catch me up on all your sordid little insurrections,
(แค็ช มี อัพ ออน ออล ยุร ซอดิด ลิ๊ทเทิ่ล อินซะเรคฌัน ,)
I’ve got no time to lose, and I’m just caught up in all the cattle
(อิฝ ก็อท โน ไทม ทู ลูส , แอ็นด แอม จัซท คอท อัพ อิน ออล เดอะ แค๊ทเทิ่ล)

Fray the strings
(ฟเร เดอะ ซทริง)
Throw the shapes
(ธโร เดอะ เฌพ)
Hold your breath
(โฮลด ยุร บเร็ธ)
Listen!
(ลิ๊สซึ่น !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

I’m ripped across the ditch, and settled in the dirt and I’m
(แอม ริพ อัครอซ เดอะ ดิช , แอ็นด เซ็ทเทิ่ล อิน เดอะ เดิท แอ็นด แอม)
I wear you like a stitch, yet I’m the one who’s hurt
(ไอ แว ยู ไลค เก ซทิช , เย็ท แอม ดิ วัน ฮู เฮิท)
Pay attention to your twisted little indiscretions
(เพ แอ็ทเทนฌัน ทู ยุร ทวิซท ลิ๊ทเทิ่ล อินดิซคเรฌอัน)
I’ve got no right to win, I’m just caught up in all the battles
(อิฝ ก็อท โน ไรท ทู วิน , แอม จัซท คอท อัพ อิน ออล เดอะ แบ๊ทเทิ้ล)

Locked in clutch
(ล็อค อิน คลัช)
Pushed in place
(พุฌ อิน พเลซ)
Hold your breath
(โฮลด ยุร บเร็ธ)
Listen!
(ลิ๊สซึ่น !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

My end
(ไม เอ็นด)
It justifies my means
(อิท จัสติฟาย ไม มีน)
All I ever do is delay
(ออล ไอ เอฝเออะ ดู อีส ดิเล)
My every attempt to evade
(ไม เอฝริ แอ็ทเทมท ทู อิเฝด)
The end of the road and my end
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด แอ็นด ไม เอ็นด)
It justifies my means
(อิท จัสติฟาย ไม มีน)
All I ever do is delay
(ออล ไอ เอฝเออะ ดู อีส ดิเล)
My every attempt to evade
(ไม เอฝริ แอ็ทเทมท ทู อิเฝด)
THE END OF THE ROAD!
(ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

I am a world before I am a man
(ไอ แอ็ม มา เวิลด บิโฟ ไอ แอ็ม มา แม็น)
I was a creature before I could stand
(ไอ วอส ซา ครีเชอะ บิโฟ ไอ คูด ซแท็นด)
I will remember before I forget
(ไอ วิล ริเมมเบอะ บิโฟ ไอ เฟาะเกท)
BEFORE I FORGET THAT!
(บิโฟ ไอ เฟาะเกท แดท !)

Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, OH!
(เย่ , เย่ , เย่ , โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before I Forget คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น