เนื้อเพลง Die Another Day คำอ่านไทย Madonna

I’m gonna wake up, yes and no
(แอม กอนนะ เวค อัพ , เย็ซ แซน โน)
I’m gonna kiss some part of
(แอม กอนนะ คิซ ซัม พาท อ็อฝ)
I’m gonna keep this secret
(แอม กอนนะ คีพ ที ซีคเร็ท)
I’m gonna close my body now
(แอม กอนนะ คโลส ไม บอดอิ เนา)

I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)

I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
[Another day]
([ แอะนัธเออะ เด ])
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
[Another day]
([ แอะนัธเออะ เด ])
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
[Another day]
([ แอะนัธเออะ เด ])
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)

Sigmund Freud
(ซิกมันชฺ ฟอยด์)
Analyze this
(แอนอะไลส ที)
Analyze this
(แอนอะไลส ที)
Analyze this
(แอนอะไลส ที)

I’m gonna break the cycle
(แอม กอนนะ บเรค เดอะ ไซ๊เคิ้ล)
I’m gonna shake up the system
(แอม กอนนะ เฌค อัพ เดอะ ซีซเท็ม)
I’m gonna destroy my ego
(แอม กอนนะ ดิซทรอย ไม อีโก)
I’m gonna close my body now
(แอม กอนนะ คโลส ไม บอดอิ เนา)

Uh, uh
(อา , อา)

I think I’ll find another way
(ไอ ธิงค อิล ไฟนด แอะนัธเออะ เว)
There’s so much more to know
(แฑ โซ มัช โม ทู โน)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
It’s not my time to go
(อิทซ น็อท ไม ไทม ทู โก)

For every sin, I’ll have to pay
(ฟอ เอฝริ ซิน , อิล แฮ็ฝ ทู เพ)
I’ve come to work, I’ve come to play
(อิฝ คัม ทู เวิค , อิฝ คัม ทู พเล)
I think I’ll find another way
(ไอ ธิงค อิล ไฟนด แอะนัธเออะ เว)
It’s not my time to go
(อิทซ น็อท ไม ไทม ทู โก)

I’m gonna avoid the cliche
(แอม กอนนะ อะฝอยด เดอะ คลิเฌ)
I’m gonna suspend my senses
(แอม กอนนะ ซัซเพนด ไม เซ็นซ)
I’m gonna delay my pleasure
(แอม กอนนะ ดิเล ไม พเลฉเออะ)
I’m gonna close my body now
(แอม กอนนะ คโลส ไม บอดอิ เนา)

I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)

I think I’ll find another way
(ไอ ธิงค อิล ไฟนด แอะนัธเออะ เว)
There’s so much more to know
(แฑ โซ มัช โม ทู โน)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
It’s not my time to go
(อิทซ น็อท ไม ไทม ทู โก)

Uh, uh
(อา , อา)

[Laugh]
([ ลาฟ ])

I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)
I guess, die another day
(ไอ เก็ซ , ได แอะนัธเออะ เด)
I guess I’ll die another day
(ไอ เก็ซ อิล ได แอะนัธเออะ เด)

Another day [x6]
(แอะนัธเออะ เด [ x6 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Die Another Day คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น