เนื้อเพลง Deja Vu คำอ่านไทย Beyonce feat Jay-Z

[Intro:]
([ อินโทร : ])
[Beyonce:] Bass
([ บียองเซ่ : ] แบ็ซ)
[Jay-Z:] Uh
([ เจ ซี : ] อา)
[Beyonce:] Hi hat
([ บียองเซ่ : ] ไฮ แฮ็ท)
[Jay-Z:] Uh
([ เจ ซี : ] อา)
[Beyonce:] 808
([ บียองเซ่ : ] 808)
[Jay-Z:] Uh
([ เจ ซี : ] อา)
[Beyonce:] Jay
([ บียองเซ่ : ] เจ)
[Jay-Z:] Uh-huh
([ เจ ซี : ] อา ฮู)
Ready?
(เรดอิ)
Uh-huh
(อา ฮู)
[Beyonce:] Let’s go get ’em
([ บียองเซ่ : ] เล็ท โก เก็ท เอ็ม)
[Jay-Z:] Uh-huh
([ เจ ซี : ] อา ฮู)
C’mon
(ซีมอน)

[Jay-Z Rap]
([ เจ ซี แร็พ ])
I used to run base like Juan Pierre
(ไอ ยูซ ทู รัน เบซ ไลค วอน พีเอเออร์)
Now I run the bass hi hat and the snare
(เนา ไอ รัน เดอะ แบ็ซ ไฮ แฮ็ท แอ็นด เดอะ ซแน)
I used to bag girls like Birkin Bags
(ไอ ยูซ ทู แบ็ก เกิล ไลค เบอคิน แบ็ก)
Now I bag B [[Beyonce:] Boy you hurtin’ that]
(เนา ไอ แบ็ก บี [ [ บียองเซ่ : ] บอย ยู ฮาร์ดิน แดท ])
Brooklyn Bay where they birthed me at
(บรูกคิน เบ ฮแว เฑ เบิธ มี แอ็ท)
Now I be everywhere, the nerve of rap
(เนา ไอ บี เอวี่แวร์ , เดอะ เนิฝ อ็อฝ แร็พ)
The audacity to have me whipping curtains back
(ดิ ออแดซอิทิ ทู แฮ็ฝ มี วิบพิง เคอทิน แบ็ค)
Me and B, she about to sting
(มี แอ็นด บี , ชี อะเบาท ทู ซทิง)
Stand back
(ซแท็นด แบ็ค)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Baby seems like everywhere I go
(เบบิ ซีม ไลค เอวี่แวร์ ไอ โก)
I see you, from your eyes, your smile
(ไอ ซี ยู , ฟร็อม ยุร ไอ , ยุร ซไมล)
It’s like I breathe you, helplessly I reminisce
(อิทซ ไลค ไก บรีฑ ยู , เฮลพเล็ซลิ ไอ ริมมีนิด)
Don’t want to compare nobody to you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ค็อมแพ โนบอดี้ ทู ยู)

[Pre-Hook]
([ พรี ฮุค ])
Boy, I try to catch myself
(บอย , ไอ ทไร ทู แค็ช ไมเซลฟ)
But I’m out of control
(บัท แอม เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)
Your sexiness is so appealing
(ยุร เซ็กซีเนสส ซิส โซ อเพียวลิง)
I can’t let it go
(ไอ แค็นท เล็ท ดิธ โก)
Oh
(โอ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Seeing things that I know can’t be
(ซีอิง ธิง แดท ไอ โน แค็นท บี)
Am I dreaming? When I saw you walking past me
(แอ็ม ไอ ดรีมมิง ฮเว็น นาย ซอ ยู วอคกิง พาซท มี)
Almost called your name
(ออลโมซท คอล ยุร เนม)
Got a better glimpse and then I looked away
(ก็อท ดา เบทเทอะ กลิมซ แอ็นด เฑ็น นาย ลุค อะเว)
It’s like I’m losing it
(อิทซ ไลค แอม โรซิง อิท)

[Pre-hook]
([ พรี ฮุค ])
Boy, I try to catch myself
(บอย , ไอ ทไร ทู แค็ช ไมเซลฟ)
But I’m out of control
(บัท แอม เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)
Your sexiness is so appealing
(ยุร เซ็กซีเนสส ซิส โซ อเพียวลิง)
I can’t let it go, oh
(ไอ แค็นท เล็ท ดิธ โก , โอ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)

[Jay-Z Rap 2]
([ เจ ซี แร็พ 2 ])
Yes! Hova’s flow so unusual
(เย็ซ ! โฮเวซ ฟโล โซ อันยูฉวล)
Baby, girl you should already know
(เบบิ , เกิล ยู ฌูด ออลเรดอิ โน)
It’s H-O, light up the dro’
(อิทซ เฮส โอ , ไลท อัพ เดอะ ดีโร)
‘Cause you gon’ need help tryna study my bounce, flow, blow
(คอส ยู ก็อน เน เฮ็ลพ ทายนา ซทัดอิ ไม เบานซ , ฟโล , บโล)
What’s the difference?
(ฮว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
One, you take in vein while the other you sniffin’
(วัน , ยู เทค อิน เฝน ฮไวล ดิ อัฑเออะ ยู สนิฟฟิน)
It’s still dough, po-po try to convict him
(อิทซ ซทิล โด , โพ โพ ทไร ทู คอนฝิคท ฮิม)
That’s a no-go
(แฑ็ท ซา โน โก)
My dough keep the scales tipping like 4-4’s
(ไม โด คีพ เดอะ ซเคล ทริปพิง ไลค 4 4s)
Like I’m from the H-O-U-S-T-O-N
(ไลค แอม ฟร็อม เดอะ เฮส โอ ยู เอส ที โอ เอ็น)
Blow, wind so Chicago of him
(บโล , วินด โซ ชิคาโก อ็อฝ ฮิม)
Is he the best ever, that’s the argu-a-ment
(อีส ฮี เดอะ เบ็ซท เอฝเออะ , แฑ็ท ดิ อาร์กิว อะ เม็นท)
I don’t make the list, don’t be mad at me
(ไอ ด้อนท์ เมค เดอะ ลิซท , ด้อนท์ บี แม็ด แอ็ท มี)
I just make the hits, like a factory
(ไอ จัซท เมค เดอะ ฮิท , ไลค เก แฟคโทะริ)
I’m just one-to-one, nothin’ after me
(แอม จัซท วัน ทู วัน , นอทติน อาฟเทอะ มี)
No Deja Vu, just me and my, Oh
(โน เดชา วู , จัซท มี แอ็นด ไม , โอ)

[Bridge]
([ บริจ ])
Baby I can’t go anywhere
(เบบิ ไอ แค็นท โก เอนอิฮแว)
Without thinking that you’re there
(วิเฑาท ติ้งกิง แดท ยัวร์ แฑ)
Seems like you’re everywhere, it’s true
(ซีม ไลค ยัวร์ เอวี่แวร์ , อิทซ ทรู)
Gotta be having Deja Vu
(กอททะ บี แฮฝวิ่ง เดชา วู)
‘Cause in my mind I want you here
(คอส อิน ไม ไมนด ดาย ว็อนท ยู เฮียร)
Get on the next plane, I don’t care
(เก็ท ออน เดอะ เน็คซท พเลน , ไอ ด้อนท์ แค)
Is it because I’m missing you
(อีส ซิท บิคอส แอม มีซซิง ยู)
That I’m having Deja Vu
(แดท แอม แฮฝวิ่ง เดชา วู)

[Pre-hook]
([ พรี ฮุค ])
Boy, I try to catch myself
(บอย , ไอ ทไร ทู แค็ช ไมเซลฟ)
But I’m out of control
(บัท แอม เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)
Your sexiness is so appealing
(ยุร เซ็กซีเนสส ซิส โซ อเพียวลิง)
I can’t let it go
(ไอ แค็นท เล็ท ดิธ โก)
Whoo…
(ฮู)

[Hook]
([ ฮุค ])
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)

Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)
Know that I can’t get over you
(โน แดท ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
‘Cause everything I see is you
(คอส เอ๊วี่ติง ไอ ซี อีส ยู)
And I don’t want no substitute
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน ซับซทิทยูท)
Baby I swear it’s Deja Vu
(เบบิ ไอ ซแว อิทซ เดชา วู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deja Vu คำอ่านไทย Beyonce feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น