เนื้อเพลง Too Lost in You คำอ่านไทย Sugababes

You look into my eyes
(ยู ลุค อีนทุ ไม ไอ)
I go out of my mind
(ไอ โก เอาท อ็อฝ ไม ไมนด)
I can’t see anything
(ไอ แค็นท ซี เอนอิธิง)
Cos this love’s got me blind
(คอซ ที ลัฝ ก็อท มี บไลนด)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
I can’t break the spell
(ไอ แค็นท บเรค เดอะ ซเพ็ล)
I can’t even try
(ไอ แค็นท อีเฝ็น ทไร)

I’m in over my head
(แอม อิน โอเฝอะ ไม เฮ็ด)
You got under my skin
(ยู ก็อท อันเดอะ ไม ซคิน)
I got no strength at all
(ไอ ก็อท โน ซทเร็งธ แอ็ท ดอร์)
In the state that I’m in
(อิน เดอะ ซเทท แดท แอม อิน)

And my knees are weak
(แอ็นด ไม นี แซร์ วีค)
And my mouth can’t speak
(แอ็นด ไม เมาธ แค็นท ซพีค)
Fell too far this time
(เฟ็ล ทู ฟา ที ไทม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby, I’m too lost in you
(เบบิ , แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
Caught in you
(คอท อิน ยู)
Lost in everything about you
(ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)
So deep, I can’t sleep
(โซ ดีพ , ไอ แค็นท ซลีพ)
I can’t think
(ไอ แค็นท ธิงค)
I just think about the things that you do [you do]
(ไอ จัซท ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง แดท ยู ดู [ ยู ดู ])
I’m too lost in you
(แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
[Too lost in you]
([ ทู ล็อซท อิน ยู ])

ooh
(อู้)
Well you whispered to me
(เว็ล ยู ฮวีซเพอะ ทู มี)
And I shiver inside
(แอ็นด ดาย ฌีฝเออะ อีนไซด)
You undo me and move me
(ยู อันดู มี แอ็นด มูฝ มี)
In ways undefined
(อิน เว อันดีฟายดฺ)
And you’re all I see
(แอ็นด ยัวร์ ออล ไอ ซี)
And you’re all I need
(แอ็นด ยัวร์ ออล ไอ เน)
Help me baby [help me baby]
(เฮ็ลพ มี เบบิ [ เฮ็ลพ มี เบบิ ])
Help me baby [help me now]
(เฮ็ลพ มี เบบิ [ เฮ็ลพ มี เนา ])

Cos I’m slipping away
(คอซ แอม สลิพปิง อะเว)
Like the sand to the tide
(ไลค เดอะ แซ็นด ทู เดอะ ไทด)
Flowing into your arms
(ฟโลอิง อีนทุ ยุร อาม)
Falling into your eyes
(ฟ๊อลิง อีนทุ ยุร ไอ)
If you get too near
(อิฟ ยู เก็ท ทู เนีย)
I might disappear
(ไอ ไมท ดิแซ็พเพีย)
I might lose my mind
(ไอ ไมท ลูส ไม ไมนด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby, I’m too lost in you
(เบบิ , แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
Caught in you
(คอท อิน ยู)
Lost in everything about you
(ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)
So deep, I can’t sleep
(โซ ดีพ , ไอ แค็นท ซลีพ)
I can’t think
(ไอ แค็นท ธิงค)
I just think about the things that you do [you do]
(ไอ จัซท ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง แดท ยู ดู [ ยู ดู ])
I’m too lost in you
(แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
[Too lost in you]
([ ทู ล็อซท อิน ยู ])

I’m going crazy in love for you baby
(แอม โกอิ้ง คเรสิ อิน ลัฝ ฟอ ยู เบบิ)
[I can’t eat and I can’t sleep]
([ ไอ แค็นท อีท แอ็นด ดาย แค็นท ซลีพ ])
I’m going down like a stone in the sea
(แอม โกอิ้ง เดาน ไลค เก ซโทน อิน เดอะ ซี)
Yeah, no one can rescue me
(เย่ , โน วัน แค็น เรซคยู มี)
[No one can rescue me]
([ โน วัน แค็น เรซคยู มี ])

Oooh, my baby
(อู้ , ไม เบบิ)
Oooh, baby, baby
(อู้ , เบบิ , เบบิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Baby, I’m too lost in you
(เบบิ , แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
Caught in you
(คอท อิน ยู)
Lost in everything about you
(ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)
So deep, I can’t sleep
(โซ ดีพ , ไอ แค็นท ซลีพ)
I can’t think
(ไอ แค็นท ธิงค)
I just think about the things that you do [you do]
(ไอ จัซท ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง แดท ยู ดู [ ยู ดู ])
I’m too lost in you
(แอม ทู ล็อซท อิน ยู)

I’m lost in you
(แอม ล็อซท อิน ยู)
I’m lost in you
(แอม ล็อซท อิน ยู)
I’m lost in everything about you
(แอม ล็อซท อิน เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)
So deep [so deep], I can’t sleep
(โซ ดีพ [ โซ ดีพ ] , ไอ แค็นท ซลีพ)
I can’t think
(ไอ แค็นท ธิงค)
I just think about the things that you do [you do]
(ไอ จัซท ธิงค อะเบาท เดอะ ธิง แดท ยู ดู [ ยู ดู ])
I’m too lost in you
(แอม ทู ล็อซท อิน ยู)
[Too lost in you]
([ ทู ล็อซท อิน ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Lost in You คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น