เนื้อเพลง Signs of Life คำอ่านไทย Crown the Empire

signs-of-life-crown-the-empire

 
I fill these bones with hollow promises
ไอ ฟิลล ฑิส โบน วิธ ฮ๊อลโล่ว พรอมอิซ
I can feel the world outside under my skin
ไอ แคน ฟีล เวิลด เอ๊าทไซ้ด อั๊นเด้อร มาย สกิน
And all these walls are slowly caving in
แอนด์ ออล ฑิส วอลล์ แอ ซโลลิ เครฝวิ่ง อิน
I would climb if I could find my way again
ไอ เวิด ไคลบ์ อิ๊ฟ ไอ เคิด ไฟนด์ มาย เวย์ อะเกน


It feels so close, yet so far gone
อิท ฟีล โซ โคลส , เย๊ท โซ ฟาร์ กอน
It feels so close, but still
อิท ฟีล โซ โคลส , บั๊ท สทิลล


I’m looking for a sign of life behind the sky
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ บีฮายน์ สกาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
Does anybody care?
โด เอนอิบอดิ แคร์ ?
A sign of life to redefine
ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ ทู รีดีฟาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
Cause I just need a sign of life
ค๊อส ไอ จั๊สท นี๊ด ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ


(A sign of life)
(ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ )


Can I go on, lost without a trace?
แคน ไอ โก ออน , ล็อซท วิธเอ๊าท เทร๊ซ ?
Am I afraid to hold the light and lead the way?
แอ็ม ไอ อะเฟรด ทู โฮลด์ ไล๊ท แอนด์ ลี๊ด เวย์ ?
I may be wrong, another face without a name
ไอ เมย์ บี รอง , อะน๊าเทร่อร์ เฟซ วิธเอ๊าท เนม
But I’m alive and I can see I’m not the same
บั๊ท ไอ เอ็ม อะไล๊ฝ แอนด์ ไอ แคน ซี ไอ เอ็ม น็อท เซม


It feels so close, yet so far gone
อิท ฟีล โซ โคลส , เย๊ท โซ ฟาร์ กอน
It feels so close, but still
อิท ฟีล โซ โคลส , บั๊ท สทิลล


I’m looking for a sign of life behind the sky
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ บีฮายน์ สกาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
Does anybody care?
โด เอนอิบอดิ แคร์ ?
A sign of life to redefine
ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ ทู รีดีฟาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
I’m fighting for a sign of life
ไอ เอ็ม ไฟท์ดิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ


(I’m fighting for a sign of life)
(ไอ เอ็ม ไฟท์ดิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ )


I’m looking for a way out, cause I’m way out and I’m on my own
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ เวย์ เอ๊าท , ค๊อส ไอ เอ็ม เวย์ เอ๊าท แอนด์ ไอ เอ็ม ออน มาย โอว์น
I’m looking for a way out, cause I’m way out and I’m on my own
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ เวย์ เอ๊าท , ค๊อส ไอ เอ็ม เวย์ เอ๊าท แอนด์ ไอ เอ็ม ออน มาย โอว์น
I’m looking for a way out, cause I’m way out and I’m on my own
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ เวย์ เอ๊าท , ค๊อส ไอ เอ็ม เวย์ เอ๊าท แอนด์ ไอ เอ็ม ออน มาย โอว์น
I’m looking for a way out, cause I’m way out
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ เวย์ เอ๊าท , ค๊อส ไอ เอ็ม เวย์ เอ๊าท


I’m looking for a sign of life behind our eyes
ไอ เอ็ม ลุคอิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ บีฮายน์ เอ๊า อาย
Is anybody there? Does anybody care?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?โด เอนอิบอดิ แคร์ ?


A sign of life to redefine
ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ ทู รีดีฟาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
Does anybody care?
โด เอนอิบอดิ แคร์ ?
A sign of life behind our eyes
ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ บีฮายน์ เอ๊า อาย
Is anybody there?
อิส เอนอิบอดิ แดร์ ?
I’m fighting for a sign of life
ไอ เอ็ม ไฟท์ดิง ฟอร์ ซายน อ็อฝ ไล๊ฟ


(A sign, a sign)
(ซายน , ซายน )
(A sign, a sign)
(ซายน , ซายน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Signs of Life คำอ่านไทย Crown the Empire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น