เนื้อเพลง Take A Bow คำอ่านไทย Madonna

Take a bow, the night is over
(เทค เก เบา , เดอะ ไนท อีส โอเฝอะ)
This masquerade is getting older
(ที มาซเคอะเรด อีส เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
Light are low, the curtains down
(ไลท อาร์ โล , เดอะ เคอทิน เดาน)
There’s no one here
(แฑ โน วัน เฮียร)
[There’s no one here, there’s no one in the crowd]
([ แฑ โน วัน เฮียร , แฑ โน วัน อิน เดอะ คเราด ])
Say your lines but do you feel them
(เซ ยุร ไลน บัท ดู ยู ฟีล เฑ็ม)
Do you mean what you say when there’s no one around [no one around]
(ดู ยู มีน ฮว็อท ยู เซ ฮเว็น แฑ โน วัน อะเรานด [ โน วัน อะเรานด ])
Watching you, watching me, one lonely star
(วัทชิง ยู , วัทชิง มี , วัน โลนลิ ซทา)
[One lonely star you don’t know who you are]
([ วัน โลนลิ ซทา ยู ด้อนท์ โน ฮู ยู อาร์ ])

Chorus:
(โครัซ :)

I’ve always been in love with you [always with you]
(อิฝ ออลเว บีน อิน ลัฝ วิฑ ยู [ ออลเว วิฑ ยู ])
I guess you’ve always known it’s true [you know it’s true]
(ไอ เก็ซ ยู๊ฟ ออลเว โนน อิทซ ทรู [ ยู โน อิทซ ทรู ])
You took my love for granted, why oh why
(ยู ทุค ไม ลัฝ ฟอ กรานท , ฮไว โอ ฮไว)
The show is over, say good-bye
(เดอะ โฌ อีส โอเฝอะ , เซ กุด ไบ)

Say good-bye [bye bye], say good-bye
(เซ กุด ไบ [ ไบ ไบ ] , เซ กุด ไบ)

Make them laugh, it comes so easy
(เมค เฑ็ม ลาฟ , อิท คัม โซ อีสอิ)
When you get to the part
(ฮเว็น ยู เก็ท ทู เดอะ พาท)
Where you’re breaking my heart [breaking my heart]
(ฮแว ยัวร์ บเรคคิง ไม ฮาท [ บเรคคิง ไม ฮาท ])
Hide behind your smile, all the world loves a clown
(ไฮด บิไฮนด ยุร ซไมล , ออล เดอะ เวิลด ลัฝ ซา คเลาน)
[Just make ’em smile the whole world loves a clown]
([ จัซท เมค เอ็ม ซไมล เดอะ โฮล เวิลด ลัฝ ซา คเลาน ])
Wish you well, I cannot stay
(วิฌ ยู เว็ล , ไอ แคนน็อท ซเท)
You deserve an award for the role that you played [role that you played]
(ยู ดิเสิฝ แอน อะวอด ฟอ เดอะ โรล แดท ยู พเล [ โรล แดท ยู พเล ])
No more masquerade, you’re one lonely star
(โน โม มาซเคอะเรด , ยัวร์ วัน โลนลิ ซทา)
[One lonely star and you don’t know who you are]
([ วัน โลนลิ ซทา แอ็นด ยู ด้อนท์ โน ฮู ยู อาร์ ])

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

Say good-bye [bye bye], say good-bye
(เซ กุด ไบ [ ไบ ไบ ] , เซ กุด ไบ)

All the world is a stage [world is a stage]
(ออล เดอะ เวิลด อีส ซา ซเทจ [ เวิลด อีส ซา ซเทจ ])
And everyone has their part [has their part]
(แอ็นด เอ๊วี่วัน แฮ็ส แฑ พาท [ แฮ็ส แฑ พาท ])
But how was I to know which way the story’d go
(บัท เฮา วอส ซาย ทู โน ฮวิช เว เดอะ สตอยด์ โก)
How was I to know you’d break
(เฮา วอส ซาย ทู โน ยู บเรค)
[You’d break, you’d break, you’d break]
([ ยู บเรค , ยู บเรค , ยู บเรค ])
You’d break my heart
(ยู บเรค ไม ฮาท)

I’ve always been in love with you
(อิฝ ออลเว บีน อิน ลัฝ วิฑ ยู)
[I’ve always been in love with you]
([ อิฝ ออลเว บีน อิน ลัฝ วิฑ ยู ])
Guess you’ve always known
(เก็ซ ยู๊ฟ ออลเว โนน)
You took my love for granted, why oh why
(ยู ทุค ไม ลัฝ ฟอ กรานท , ฮไว โอ ฮไว)
The show is over, say good-bye
(เดอะ โฌ อีส โอเฝอะ , เซ กุด ไบ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Say good-bye [bye bye], say good-bye
(เซ กุด ไบ [ ไบ ไบ ] , เซ กุด ไบ)
Say good-bye
(เซ กุด ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take A Bow คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น